Královský projev před parlamentem u příležitosti zahájení 1. zasedání 5. legislativního roku 10. legislatury

Jeho Veličenstvo král Mohammed VI přednesl v pátek 9. října 2020 z Královského paláce v Rabatu projev před parlamentem u příležitosti zahájení 1. zasedání 5. legislativního roku 10. legislatury.

Zde jsou klíčové body z tohoto vysílání Královské řeči živě uvnitř areálu Parlamentu:

– Jeho Veličenstvo král Mohammed VI vyzval k „urputné“ bdělosti a „rozhodnému závazku“ chránit zdraví občanů a poskytovat nepomíjející podporu sektoru zdravotnictví;

– Panovník upřesnil, že pokoření výzev vyplývajících z „bezprecedentní“ zdravotní krize vyžaduje obecnou národní mobilizaci a sdílení veškerého úsilí, přičemž vyzývá všechny instituce a životně důležité síly národa, aby čelily výzvám současné ekonomické situace a splnily očekávání občanů;

– Jeho Veličenstvo král potvrdil, že plán hospodářské obnovy, který je založen na strategickém investičním fondu s názvem „Fond Mohammeda VI. pro investování“, je na vrcholu priorit současné fáze a jeho cílem je podpora výrobních odvětví, zejména struktury malých a středních podniků;

– Jeho Veličenstvo král zdůraznil význam, který je třeba přikládat zemědělství a rozvoji venkova v dynamice hospodářského oživení, a konstatoval, že současný kontext vyžaduje podporu odolnosti tohoto klíčového odvětví a urychlení provedení všech zemědělských projektů;

– Jeho Veličenstvo král zdůraznil zájem podpory sociálního sektoru a zlepšení životních podmínek občanů v centru dynamiky hospodářského rozvoje;

– V této souvislosti Panovník připomněl zobecnění sociálního pokrytí ve prospěch všech Maročanů a zdůraznil, že tento velký národní projekt je rozdělen do čtyř klíčových os. Tyto osy spočívají v rozšíření povinného zdravotního pojištění, v zobecnění rodinných přídavků, v rozšíření základny členů důchodového systému a v zobecnění přístupu k náhradě za ztrátu zaměstnání ve prospěch Maročanů s pravidelným zaměstnáním, a to vše nejpozději do konce roku 2022;

– Jeho Veličenstvo král vyzval vládu, aby „provedla důkladnou revizi kritérií pro jmenování do vedoucích funkcí s cílem povzbudit národní dovednosti k integraci veřejné služby a jejímu zatraktivnění“.