Marie Zemanová v čele ČSOB Penzijní společnosti

Zemanová Marie

Od srpna vede ČSOB Penzijní společnost Marie Zemanová. Do firmy přišla z ČSOB banky, kde řídila útvar Compliance. V nové funkci chce změnit vnímání penzijního spoření zejména zaměřením na mladé klienty, produkty firmy více přiblížit potřebám klientů a nabízet komplexní služby. Dalším významným úkolem bude i posílení role firmy ve skupině ČSOB.

 „Ráda bych přispěla k cílům, které si Penzijní společnost ČSOB stanovila, a které jsou pro ni směrodatné. Jde zejména o to, abychom produkty penzijního spoření ještě více přiblížili lidem a zjednodušili komunikaci ke klientům,“ sdělila Marie Zemanová.

Marie Zemanová (nar. 1971) vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po sedmileté praxi v Ernst and Young nastoupila v roce 2002 do vnitřního auditu ČSOB. Od roku 2011 řídila v ČSOB útvar Compliance, který se zabývá zejména prevencí praní špinavých peněz a financování terorismu, ochranou klientů a investorů, ochranou osobních údajů a také etikou, prevencí a odhalováním podvodů.

Marie Zemanová má tříletou dceru a kromě ní je jejím velkým koníčkem cestování do neprobádaných oblastí, potápění s dýchacím přístrojem a také fotografování podmořských živočichů.