Rychle rostoucí škola ECCE spojuje globální špičkové firmy, zkušenosti z praxe a vysokoškolské vzdělání

Tým Bird & Bird se stážisty v Polsku

Je jasné, že je téměř nemožné proměnit ve skutečnost všechny nápady, které každý den vyvstávají. Lidé se pokouší založit podnikání tisíci způsoby, ale obvykle uvíznou při uvažování, zda jim tento nápad přinese zisk. Zpeněžit nápad v raném stadiu je něco, co by vás měli učit na obchodní škole, že? ECCE se nejenže snaží vylepšit model standardního podnikání, ale založila svůj úspěch na tom, že poskytuje studentům know-how, aby ho mohli zlepšovat také oni. Škola intenzivně využívá zkušenosti úspěšných lídrů v kombinaci s absolvováním praxe ve známých firmách – model, který se ukazuje jako výjimečný.

Náš úspěch není jen další honbou za ziskem. Jsme pyšní na to, že se snažíme nalézt dlouhodobé řešení tří největších problémů generace mileniálů: nedostatku zkušeností a nejasného porozumění oboru, nezaměstnaností mládeže, sociální a genderové nerovnosti. Chceme nadějným studentům přispívat každý rok více, proto jsme letos investovali asi 80 000 EUR do stipendií pro studenty po celém světě.

Rychlý růst nám umožňuje otevřít další větve ECCE kromě současné evropské. Jsme pyšní, že na podzim můžeme ohlásit otevření americké pobočky v Kalifornii. Školní programy budou mít stejně jedinečný koncept, v němž se snoubí teorie s praktickými dovednostmi a zkušenostmi z reálného života. Nyní tak budou naše programy dostupné i pro studenty za oceánem. Zároveň budou brzy následovat nové pobočky v Dubaji a Polsku, které bychom rádi otevřeli do konce tohoto roku.

Letní škola European Centre for Career Education nabízí studentům zkušenost orientovanou na výsledky a je připravena řešit mnoho problémů, které studenty trápí na startu kariéry. Statistika přibližně 650 žadatelů z více než 50 zemí a 200 zapsanými studenty z 20 zemí v roce 2018 úspěšně prokazuje, že ECCE naplňuje zájem studentů o praktické dovedností, které mohou následně uplatnit na pracovním trhu.

Proč jsme jedineční?

  • Programy ECCE zahrnují 3 týdny intenzivních praktických kurzů a 4 týdny stáží ve špičkových společnostech a advokátních kancelářích. Spoléháme se na 200 mezinárodních partnerů v celé EU, abychom poskytli našim studentům vhled do fungovaní těch největších společností. Jsou mezi nimi prestižní mezinárodní firmy jako Siemens, Unicredit, ExxonMobil, T-Mobile, Lego, DLA Piper, Clifford Chance, Linklaters, Bird & Bird a mnoho dalších. Tyto společnosti organizují stáže pro naše studenty, aby připravily mladé potenciální lídry na budoucí kariéru a vybavily je znalostmi a know-how z oboru.
  • Během 15 dní přinášíme prezentaci 30 aktuálních odborných témat, které přednáší přední odborníci v oboru.
  • V loňském roce se letní program ECCE zaměřený na právo stal největším vzdělávacím projektem mezi Evropou a Čínou.

ECCE byla vytvořena k tomu, aby poskytovala dlouhodobé řešení nedostatečné praxe v zastaralých vzdělávacích systémech a kariérního poradenství bez praktického přínosu. V ECCE chceme spojovat akademické znalosti s reálnou zkušeností a rozvíjet teoretický základ, který studenti získávají na univerzitách.

Kde vidíme problém ve vzdělávání?

Zjistili jsme, že praktické dovednosti vyžadované na pracovní pozici a teorie získaná na univerzitě jsou dvě odlišné věci. Jakmile studenti absolvují a vstoupí na trh práce, mají často problémy najít první zaměstnání. Míra nezaměstnanosti mládeže v EU je 23 % (Eurostat). To není příliš povzbudivé číslo.

ECCE ve svých aktivitách odpovídá nejen na statistiky, ale i na skutečné potřeby.

Mnohé ze současných vzdělávacích praktik jsou zastaralé, neodpovídají potřebám studentů i potřebám jejich budoucích zaměstnavatelů. Když se absolventi objeví na pracovním pohovoru, cítí se nepřipraveni. Milleniálové neznají odpovědi na specifické otázky o dané pracovní pozici. Všechny znalosti z univerzity najednou mizí. Dalším častým problémem je, že studentům chybí schopnost soustředit se na svůj studijní obor a realizovat své nápady.

Jak najít řešení?

Získaná praxe je v tomto ohledu zcela zásadní. Studenti potřebují vidět, jak fungují společnosti, a snažit se pochopit, jaké dovednosti potřebují ke svému rozvoji.

Nezáleží jen na tom, co chcete dělat, ale i na tom, co bude důležité pro budoucnost.

ECCE zahájila vzdělávací transformaci od úplného začátku. ECCE stále láká další kapitál, který bude využit pro budoucí expanzi do USA, Dubaje a dalších zemí v nadcházejících letech. Jádrem úspěchu je náš globálně jedinečný vzdělávací model, inovační potenciál a spolupráce svýznamnými partnery. Kde jinde by se studenti mohli účastnit seminářů a přednášek odborníků zfirem, jako jsou Google, Siemens, Unilever, Unicredit, CITIC Capital nebo WeWork?

Pečlivě zkoumáme, jaké dovednosti jsou v současné době žádané na trhu před přípravou každého letního programu. Přednášky v ECCE nejsou vedeny profesory z univerzit, ale úspěšnými lidmi z praxe, kteří analyzují hlavní pracovní výzvy a popisují budoucnost “společnosti 4.0”. Programy rozvíjíme ve čtyřech oblastech, které jsou nejnáročnější, pokud jde o praktické zkušenosti. Architektura, právo, podnikání a lékařství jsou velmi praktické obory, v nichž studenti vždy potřebují nejprve získat stáže, aby mohli postoupit na své nové pracovní pozice.

Všechna témata, která se týkají generace mileniálů, nejsou relevantní pouze pro evropský trh. Hlad pro inovativní vzdělávání existuje po celém světě. Důkazem je úspěch našeho centra na čínském trhu. Druhý rok po svém založení obdržela ECCE přibližně 300 žádostí od čínských univerzit.

ECCE každému účastníkovi pomáhá zaměřit se ve svém oboru na to nejpodstatnější. Dodáváme studentům nejužitečnější praktické dovednosti včetně toho, jak se propracovat přes vysněný pracovní pohovor. Spojujeme je proto s potenciálními zaměstnavateli a profesionály podobného profilu. Každá studentská zkušenost je vypracovávána na míru. Náš tým pečlivě sleduje transformaci všech absolventů. Všímáme si jejich zaujetí pro studium, plnění úkolů i chování. Studenti často přijíždí plašší a odjíždějí jako jedni z budoucích lídrů svého oboru.

ECCE se věnuje ještě dalšímu zásadnímu tématu posledních let – nerovnosti žen a mužů v zaměstnání a podpoře žen ve vedoucích pozicích. Přibližně 90 % našich studentů jsou ženy, u nichž se snažíme rozvíjet jejich vzdělání a praktické dovednosti, a usnadnit jim tak jejich vstup do budoucího zaměstnání.

Podporujeme mladou generaci, aby změnila to, co se jí nelíbí, a nalezla vlastní řešení. Kdo, pokud ne vy? A kdy, když ne právě teď?

Co se bude dít v létě kromě studia?

Organizujeme velkou recepci na 9. července v Praze, kde se na společné večeři sejde zhruba 300 významných hostů z různých oborů a všichni naši studenti. V loňském roce byla tato speciální akce připravena za podpory Tesla Motors a Johnnie Walker.

Terénní výlety po celé České republice a sousedních zemích. Studenti navštíví nejvýznamnější společnosti a další instituce, aby na vlastní oči viděli, jak probíhá jejich každodenní provoz.

Slavnostní absolvování, na němž všichni studenti obdrží zpětnou vazbu na své výkony během programu.

Měsíční stáž v některé z nejlepších společností na světě. Všichni úspěšní studenti následně obdrží doporučující dopisy ze svých stáží.

To vše je pro studenty velký skok nejen díky zkušenosti z odlišného života a studijního režimu v Evropě, ale i díky výhodám pro budoucí kariéru, které načerpají během jednoho báječného léta v Praze.