Ženská hnutí reagují na rostoucí zájem o mentoring

Úspěšné ukončení pilotního kola mentoringového programu MINERVA 21. Zleva zakladatelky programu Renata Mrázová, personální ředitelka nizozemské skupiny NN a Rostia Gordon-Smith, mezinárodně uznávaná expertka v oblasti rozvoje jednotlivců i organizací a mentorka Eliška Hašková Coolidge, bývalá asistentka pěti amerických prezidentů.

Úspěšné ukončení pilotního kola mentoringového programu MINERVA 21. Zleva zakladatelky programu Renata Mrázová, personální ředitelka nizozemské skupiny NN a Rostia Gordon-Smith, mezinárodně uznávaná expertka v oblasti rozvoje jednotlivců i organizací a mentorka Eliška Hašková Coolidge, bývalá asistentka pěti amerických prezidentů.

Zástupci projektu na podporu podnikatelek INICIO PRO ŽENY, mentoringového programu MINERVA 21 a hnutí WOMEN FOR WOMEN se dohodli na uzavření strategického partnerství, kterým dále podpoří začínající podnikatelky u nás. Absolventky programu INICIO PRO ŽENY, který pomáhá ženám s přípravou podnikatelského plánu a založením firmy, tak mají mít možnost po dobu 12 měsíců využít rady a doporučení uznávané osobnosti ze světa byznysu. Mentoring během startu podnikání, který je pro podnikatele nejtěžší, zajistí ženské hnutí Minerva 21. Ta v rámci pilotního projektu od letošního roku nabízí mentoring všem ženám bez omezení. Sérii seminářů INICIO PRO ŽENY na podporu začínajících podnikatelek budou moci od nového roku absolvovat také ženy navržené organizací WOMEN FOR WOMEN, která podporuje samoživitelky, jež se dostaly do tíživé situace.

„Při mentoringu jde o profesionální vztah dvou osob, založený na důvěře, mentora a mentee (mentorovaného), kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti a může působit jako průvodce menteeho v daném tématu. Díky přirozenému sdílení znalostí a dovedností, které zpravidla probíhá v praxi na pracovišti, pomáhá mentor nalézt menteemu správný směr či řešení. Tento proces probíhá i obráceně,“ říká Renata Mrázová, personální ředitelka nizozemské skupiny NN, která je zakladatelkou mentoringového programu MINERVA 21 a velkou propagátorkou mentoringu v České republice. Renata Mrázová mentoruje již řadu let, jen v letošním roce podporuje osm mentees, kterým se věnuje v Čechách i v Holandsku.

Hnutí MINERVA 21 se zaměřuje výhradně na ženy, na zvyšování jejich sebevědomí a profesních znalostí, na budování sítě kontaktů, vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a posílení vlivu ve společnosti. Pomáhá ženám v tom, aby byly připravené přijímat výzvy a vedoucí pozice v různých oblastech podnikání a veřejného života. Iniciátorkou programu je Rostya Gordon-Smith, mezinárodně uznávaná expertka v oblasti rozvoje jednotlivců i organizací a spoluautorka knihy „Úspěšně s kůží na trh“. Členkami Kolegia MINERVA 21 jsou vedle Renaty Mrázové také například zakladatelka Sítě mateřských center Rut Kolínská, zakladatelka projektu Ženy Eva Vašková Čejková a další úspěšné podnikatelky.

Novou mentorkou programu MINERVA 21 se od příštího roku stane také Eliška Hašková Coolidge, bývalá asistentka pěti amerických prezidentů. „Já jsem mentora neměla, tou dobu to nebylo zvykem. Ale myslím si, že je to nesmírně důležité proto, abychom se probudili a začali si věřit, naučili se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Já jsem se učila od lidí, kterých jsem si vážila. Mentora jsem měla ve své babičce a ve svém otci. Oni mi řekli, Eliško, to co máš z rodiny – hodnoty a co si dáš do hlavy – studium, to jsou věci, které ti nemůže nikdo vzít,“ uvedla.

„Do mentoringu se může zapojit každý, kdo má zájem pracovat intenzivní formou na svém rozvoji. Absolventky projektu INICIO PRO ŽENY, ve kterém se ženy učí podnikat, letos nově získaly možnost stát se mentees v mentoringovém programu MINERVA 21. Na základě cílů a záměrů svého podnikání budou propojeny s mentory jim šitými přímo na míru,“ uvádí Petra Janíčková, zakladatelka projektu INICIO PRO ŽENY.

Organizace WOMEN FOR WOMEN je zaměřena na samoživitelky, které se ocitly v tíživé životní situaci. Zabývá se poskytováním konkrétních projektů a programů pro samoživitele a mapováním potřeb cílové skupiny, vyhodnocováním a hledáním řešení pro zlepšení jejich situace. „Pomoci ženám prostřednictvím mentoringu vidíme jako absolutně průlomové,“ vysvětluje James–Stuart Duffin, výkonný ředitel WOMEN FOR WOMEN.