Iva a Josef Drebitko

Bitva na Bílé Hoře

400 let od události, která změnila běh dějin Českého národa Žádné dění nepoznamenalo českou historii a psychiku silněji než bitva a porážka na Bílé hoře 8.listopadu 1620. Jak a proč Český národ ztratil samostatnost na téměř 300 let? Ohlédnutí za...

Quo Vadis Domine ?

paradox svévolné „sebezáhuby“ lidstva Po celá desetiletí nezávislí specialisté na infekční choroby upozorňovali veřejné mínění na zrychlující se tempo epidemií. Horečka dengue, Ebola, SARS, H1N1 a Zika jsou jen špičkou ledovce. Covid-19 se nyní týká...

BEETHOVEN – 250 let od narození hudebního génia

Ludwig van Beethoven je bytost složitá, na první pohled obtížná, obdařená neobyčejným géniem. O to pozoruhodnější je fakt, že ačkoliv hluchý, je poháněn neukojitelnou potřebou tvořit hudbu. Zanechal nám dílo, které předčilo svoji dobu a které nás...

Víno z Tahiti aneb Jeden zrealizovaný sen

Současné pěstování vína využívá poznatků nahromaděných za téměř tři tisíce let. Byli to patrně Féničané, kteří začali pěstovat víno, potom Římané a dále dlouhé generace mnichů až po první generace dnešních vinařů. Pěstitelé neustále hledali...

Portské víno ( Port wine )

Na severu dnešního Portugalska se již přes dva tisíce let daří vinné révě. Svědčí o tom skutečnost, že již v prvním století před Kristem se řecký historik Polybius ve svém díle “Země vína” zmiňuje o tom, že jedna “martela”...

Auguste Rodin ( 1840 – 1917)

V listopadu 2017 umělecký svět oslaví 100 let od úmrtí jednoho z největších sochařů XIX. století a po celý letošní rok můžeme objevovat výstavy jeho tvorby všude po světě. Pařížské Grand Palais představuje v současné době velmi zajímavě pojatou...

Od pomíjivého k věčnému

Japonsko a Svatyně Ise V zemi Vycházejícího slunce se stále opakuje velkolepý rituál. V duchovním srdci Japonska na jihu ostrova Honshu, je každých dvacet let kompletně rozebrána a  znovu postavena do nejmenšího detailu svatyně v Ise. Proč se...

Benátské Bienále Architektury 2016

Letošní Bienále Architektury nám ukázalo, že může být víc než jen místo pro oslavování a prezentaci výjimečné architektury , a že  více než představení určitého statusu quo v architektonické tvorbě může jít o mnohem hlubší úlohu této profese...

Neapol, město protikladů

Je málo evropských měst, o která by se po mnohá staletí bilo tolik různých velmocí. Neapol byla pravděpodobně založena obyvateli řecké osady asi v 8.století př.n. l.  V roce 326 př.n.l. dobyli město Římané a v průběhu staletí hostila Neapol mnoho...

Champagne – Světové dědictví UNESCO

„Každý okamžik je jedinečný a nelze jej zopakovat. Tento okamžik vám patří a je nutné, abyste si ho pečlivě užili a podělili se o něj se svými přáteli “ promlouvá k nám Olivier Krug, dědic již 6. generace pěstitelů jednoho z nejvěhlasnějších...

Nadace Louis Vuitton

Nejnovější budova Franka Gehryho ( mimo jiné autora Tančícího domu na pražském nábřeží), dílo transparentnosti a majestátnosti...

Guru nového stravování, část I.

Všichni víme, že základem našeho zdraví a zdravého životního stylu je naše stravování. Víme, že nejlepší přístup je jíst méně a kvalitně než-li hodně a levně.

Indie – životní styl, část III.

Indové zbožňují oslavy a rok v Indii se nese ve znamení velkého množství veselic a trhů. Bezmála každý den se koná nějaká náboženská nebo společenská událost, která trvá mnohdy dlouho do noci.

Objevujeme Indii, část I

K poznání Indie nestačí celý život. Pokud však máme 10 dní, můžeme poodhrnout roušku její výjimečnosti, rozmanitosti, jedinečnosti a zvláštnosti a trochu nahlédnout do jejího nesmírného kulturního bohatství.