TALENT NEBO DŘINA?

Kateřina Novotná & Jan Mühlfeit

Existuje mnoho autorů, kteří říkají, že všechno, co děláme, je o tom, zda na to máme talent. Řada jiných jako například Malcom Gladwell v knize Outliers nebo Geoff Colvin v knize Talent is Overrated, naopak tvrdí, že pokud se budeme určité činnosti věnovat deset tisíc hodin, stane se z nás mistr. Dle našeho názoru je pravda někde uprostřed.

Pokud se má z někoho stát mistr v nějaké činnosti, závisí to na několika aspektech. Prvním z nich je pochopitelně talent, který je velmi úzce propojen s tvrdou prací. Ta představuje druhý stěžejní bod, díky ní můžeme využívat talent správným způsobem. Třetím elementem je čas, který jsme schopni trávit ve flow, tedy v momentech, kdy i v extrémních podmínkách využíváme svůj přirozený talent.

Každý má talent

Talent je součástí genetické informace, kterou získáváme od předchozích generací. A protože geny je vybaven každý z nás, znamená to, že všichni máme predispozice k tomu být v něčem úspěšní. Správná otázka tedy není o tom, zda máme talent, ale na co jej máme.

Prvotní projevy talentu se objevují již v útlém věku, kdy děti intuitivně projevují lásku k nějakým činnostem. Pokud si například dítě hraje s nějakou hračkou velmi často, znamená to, že mu ta činnost dává určitou energii. Naopak činnosti, které dítě nebaví či nezajímají, mu energii a talent často berou. Je tedy dobré sledovat vztahy dítěte k jednotlivým aktivitám, díky tomu můžeme pak snáze určit, k jaké činnosti bude mít předpoklady.

Stejně jako se geny neodemykají sami od sebe, ale skrze prostředí, i talent je třeba nějakým způsobem probudit. Aby se mohl stát naší silnou stránkou, je třeba do něj investovat čas a rozvíjet jej.

Jedním z mých talentů (dle Gallup StrenghtsFinderu) je například komunikace, kterou mi pomáhala rozvíjet má prababička, jež na mě jako batole aktivně mluvila. V pěti letech jsem byl již schopný vykládat vtipy dospělým zcela bez ostychu. Dalším mým talentem je strategické myšlení, to jsem ale objevil až během mého působení v Microsoftu, do té doby jsem o tom neměl tušení. Zde se ukazuje, jak moc důležitou roli hraje prostředí, které nám pomáhá talent odhalit a rozvíjet.

Být ve flow

Nepostradatelný element představuje flow, tedy stav, ve kterém využíváme maximálně svůj přirozený talent i během extrémních podmínek. Jinými slovy děláme to, co nás baví, a jsme tím úplně pohlceni. Známý epigenetik tvrdí, že děti do šesti let tráví devadesát procent času v hypnóze (neboli flow). V tomto stavu mají zapojené všechny smysly, a proto se velmi snadno a rychle učí.

Alfou a omegou momentu flow je přítomný okamžik, během něhož mizí nejen veškeré pochybnosti, ale i pojem o čase. Zároveň dochází ke zklidnění amygdaly (emoční část mozku), která nás neustále upozorňuje na to, kde můžeme selhat, zbytečně způsobuje stres a omezuje nás v našem výkonu.

Pokud se nacházíme ve stavu stoprocentní soustředěnosti „tady a teď“, využíváme všechny smysly a nepochybujeme o našem úspěchu, dle odborných studií jsme schopni učit se až o čtyři sta padesát procent rychleji. Zároveň lidská kreativita stoupá až o čtyři sta procent a člověk může být až o pět set procent je produktivnější. Čím větší máme talent, čím více trénujeme a čím více jsme ve flow, tím rychleji se stáváme šampionem v té které činnosti.

Jakým způsobem se dají tyto elementy rozvíjet?

U dětí je třeba pozorovat, k jakým činnostem inklinují a co je baví. V pozdější fázi je možné skrze různé testy zjistit, jakými konkrétními silnými stránkami děti disponují. Na našem kurzu Odemykání dětského potenciálu například využíváme test silných stránek, který jednotlivé talenty blíže upřesňuje.

Dále je důležité dětem umožnit, aby svůj talent rozvíjeli maximálním možným způsobem. Mimo jiné to znamená nechat je trávit čas s dalšími dětmi, které mají podobný talent či záliby. Zároveň je třeba je v dané činnosti povzbuzovat. Obecně platí, že pokud má člověk k nějaké aktivitě velmi silné emoční pouto, dostává se do stavu flow mnohem snadněji.

Jakožto člen týmu tenisty Jiřího Lehečky jsem se zúčastnil US Open, kde jsem měl možnost sledovat trénink Rafaela Nadala, s nímž jsem se i později krátce setkal. Devadesát procent jeho činnosti se nachází ve flow, a to i na zcela běžné rozcvičce, proto se stává mistrem tedy mnohem rychleji než ostatní.

Optimální výkon

Nejde pouze o skvělé známky či poháry ze sportovních soutěží. Optimální výkon je dlouhodobě možný tehdy, pokud jsme úspěšní a zároveň šťastní během celého procesu výkonu činnosti. Je velký rozdíl mezi motivací, tedy medailemi, výsledky a známkami, a mezi inspirací. Právě ta představuje hlubokou emoční vazbu k dané aktivitě a umožňuje dlouhodobě podávat dobré výsledky.

Aby byl člověk dlouhodobě úspěšný a šťastný, je třeba umět se do flow nejenom dostat, ale zároveň se tam udržet. K tomu je třeba dostatečná mentální odolnost, s níž můžeme pracovat skrze tři základní nástroje.

Prvním je naše tělo, s nímž musíme pracovat tak, aby docházelo k vylučování správných hormonů, které podpoří naši sebedůvěru. Druhým důležitým nástrojem je hluboké dýchání, jež má schopnost vrátit nás zpět do přítomného okamžiku a zklidnit amygdalu. Řadu dechových cvičení, která pomáhají zpevnit mentální odolnost, učíme i na našich kurzech a seminářích.

Třetí nástroj představuje myšlení. Je třeba mít neustále na paměti, že člověk neprohraje, dokud se sám nevzdá. Pokud se nám zrovna nedaří, je třeba zachovat chladnou hlavu a vytěžit z dané situace co nejvíce zkušeností, které následně můžeme využít v budoucnu.

Poslední, neméně důležitou součástí rozvíjení talentů jsou samozřejmě správné návyky a rituály. Jednou z mimořádných vlastností mozku je tzv. neuroplasticita, což je schopnost mozkových synapsí měnit se na základě vnějších vjemů, prováděných činností a způsobu myšlení. Opakování určité činnosti nervová spojení posiluje. Pokud se ji naopak nebudeme dostatečně věnovat, spojení mezi neurony bude slábnout až nakonec zmizí úplně.

Každé dítě je génius, objevte jeho skryté talenty

Chcete svým dětem pomoci objevit jejich talenty a připravit je pro budoucí život? V rámci kurzů Odemykání dětského/studentského potenciálu se rodiče dozvídají, jak pomocí nejnovějších poznatků pozitivní psychologie efektivně vést děti tak, aby byly ve svých životech nejen úspěšné, ale také šťastné. Z úspěšných kurzů pro děti, studenty a rodiče vychází i nová kniha Odemykání dětského potenciálu (Albatros 2018) od Jana Mühlfeita a Kateřiny Novotné, která se stala po pár měsících bestsellerem.

Vzhledem k velkému zájmu o tyto workshopy je nyní k dispozici také online kurz pro rodiče, učitele či trenéry, kteří aktivně pracují s dětmi (odemykanidetskehopotencialu.cz).