VZDĚLÁVÁNÍ v současném online světě

Ačkoli se naše planeta otáčí stále stejnou rychlostí, jen těžko se lze ubránit dojmu, že svět zrychluje. S technologickým pokrokem se procesy staly mnohem efektivnější a rychlejší, jen málo věcí zůstává beze změny. Globální konkurence tlačí výkony neustále dopředu a mladá generace by na to měla být připravena.

V dřívějších dobách bylo běžné, že lidé dokončili školu a ze získaného vzdělání pak čerpali po celý svůj život. To dnes už neplatí. Trend směřující do budoucna je zcela odlišný a je tedy třeba, aby tomu odpovídalo i vzdělávání. Dříve si lidé vystačili s jednou profesí, aktuální situace ale napovídá, že za dobu své kariéry jich vystřídají více než deset. To vyžaduje celoživotní vzdělávání, osvojení a tříbení digitálních schopností, ale i výbornou znalost angličtiny.

Být připraven na budoucnost

Aby byl člověk dostatečně připraven na tempo, které bude neustále akcelerovat, je třeba se především naučit se efektivně učit. Bezpochyby k tomu patří i schopnosti adaptibility, tedy umění přizpůsobit se novým podmínkám i informacím – současná generace je tou první, která se kvůli rychlému zastarávání informací musí naučit získané poznatky a dovednosti zároveň odnaučit.

Mezi nepostradatelné schopnosti dále patří znalost anglického jazyka. Globalizace již není pouze trendem, ale neoddělitelnou součástí našich životů. S tím úzce souvisí i schopnost týmové spolupráce, jejíž efektivita se zvýší, pokud budou jedinci disponovat emoční inteligencí a komunikačními schopnostmi.

V současném systému vzdělávání není příliš kladen důraz na kritické myšlení a mediální výchovu, bez toho se však ve světě informační obezity jen těžko obejdeme. Orientace, schopnost rozlišení mezi fakty a dezinformacemi, ale i umět se ptát na správné otázky je zcela stěžejní. Stejně tak je třeba udržet si povědomí o rostoucím vlivu technologií a významu umělé inteligence, která dnes ovlivňuje životy většiny (mnohdy netušících) lidí na této planetě.

Firmy hledající nové uchazeče mezi svými podmínkami stále častěji zmiňují celoživotní vzdělávání a pro své volné pozice hledají flexibilní, kreativní a zvídavé jedince.

Dále je třeba zmínit sebepoznání. Vědomí, kým jsme, v čem vynikáme a co nám naopak tolik nejde, patří mezi základní podmínky úspěchu v aktuální době. Nové zkušenosti získáváme každý den, naše osobnost se neustále vyvíjí. Pokud člověk v čas pochopí, že vzdělávání nekončí pouze školou, a vytvoří si k němu kladný vztah, bude pro něj mnohem jednodušší udržet tempo s vývojem současného světa.

Vzdělávání získaným titulem nekončí

Firmy hledající nové uchazeče mezi svými podmínkami stále častěji zmiňují celoživotní vzdělávání a pro své volné pozice hledají flexibilní, kreativní a zvídavé jedince. Státní vzdělávací systém, podle něhož funguje většina škol v České republice, je bohužel poplatný době, kdy člověk v mládí absolvoval příslušné vzdělání a po jeho dokončení získal práci v oboru, kterému zůstal po celý život věrný. Získávat nové poznatky a dovednosti nebylo nutné. Globální propojení současného světa však přináší i globální konkurenci, a tak se celoživotní vzdělávání stává nezbytností a mantrou budoucnosti. Lidé si budou muset zvyknout učit se nové věci, neustále se vzdělávat a posouvat se dopředu.

Fenoménu online vzdělávání se věnují pouze nejmodernější firmy. Jejich zaměstnanci mají často výhodu, že chtějí-li se posunout na jinou pozici, stačí, aby prošli předepsanými online kurzy, kde získají potřebné vědomosti. Běžné firmy naopak online vzdělávání nevěnují takovou pozornost, na což pak mohou doplatit v době, kdy zaměstnanci musí zůstat na homeoffice. Je pravdou, že práce z domova je nyní pouze dočasnou záležitostí, i přesto by ale měly zaměstnavatelé počítat s tím, že se trend stane zcela běžnou součástí většiny povolání.

Společnost Shell iniciovala průzkum, jehož cílem bylo zjistit, co musí firma udělat pro to, aby se po dobu 200 let udržela v žebříčku pěti nejlepších na světě ve svém oboru. Průzkum odhalil, že jediná dlouhodobá konkurenční výhoda firmy je její schopnost rychle se učit novým věcem. A ta je samozřejmě dána schopností učení lidí, které zaměstnává.

Budoucnost tedy patří firmám, které své pracovníky dokážou dostat do stavu tzv. flow. Tento stav lidem umožňuje využívat jejich talenty a zároveň optimálně vstřebávat nově získané znalosti a dovednosti. Díky schopnosti učit se efektivně novým věcem získávají organizace velkou konkurenční výhodu. Vybaví-li se firma nejnovějšími technologiemi a její pracovníci nebudou schopni se naučit s nimi zacházet, přijde to vniveč.

Celoživotní vzdělávání objevují většinou až studenti vysokých škol, kteří po ukončení univerzity a prvních zkušenostech v nové práci zjišťují, že jim toho škola zase tolik nedala, ačkoli v ní strávili většinu svého dosavadního života. Hledají tak zdroje, kde by se mohli dovzdělat a doplnit to, co ve své práci potřebují reálně znát.

Zajímají se nejen o konkrétní a praktické informace týkající se jejich pozice, ale i možnosti růstu v rámci osobního rozvoje. Lidé mají přirozenou touhu dostat se dál a zlepšit své fungování, aby se měli lépe. Nové životní situace zároveň přináší nové výzvy, a tak si zcela logicky doplňují informace, o něž mohou opřít své další poznání.

Online svět a jeho nové příležitosti

Pandemie covidu-19 nám přinesla řadu zkušeností. Mezi ty pozitivní rozhodně patří možnost vzdělávání se online. Mezi ty negativní pak velmi neatraktivní forma provedení. Ani ty nejmodernější technologie nenahradí nedostatky, kterými trpí vzdělávací systém starý stovky let. Předpokladem efektivního fungování online vzdělávání je promyšlené propojení technologie a Komenského principu Škola hrou. Opakování látky na kameru nestačí, pro udržení pozornosti je třeba výuku doplnit příběhem a snažit se zapojit všechny smysly studentů. To vyžaduje i zkušené učitele, kteří spatřují v online vzdělávání potenciál něčeho dosud neprobádaného a chtějí dát dětem i sobě možnost nahlédnout do této oblasti.

Kvalitní online vzdělávání přináší hned několik významných aspektů rozvoje studentů. Jedním z nich je například individuální vzdělávání. Například Khan Academy, což je jedna z platforem nabízejících vzdělávání online, představuje hned několik různých možností vstřebávání nových informací. Student si může vybrat, zda zvolí mluvené slovo, text či vizuální formu, a učitel tak může svůj kurz upravit účastníkovi na míru.

Dnešní pokročilé technologie umožňují pracovat v týmech daleko lépe než dříve. V aplikacích určených pro konference či semináře je možné rozdělit účastníky do několika skupin, v nichž pak mohou zcela nerušeně pracovat na svém vlastním zadání a později prezentovat výsledky své spolupráce.

Učení jazyků taky nemusí být nuda, naopak. Díky možnosti online propojení s téměř každým koutem světa mohou studenti nahlédnout do způsobu výuky předmětu v jiné zemi a kultuře. Dnes již existuje mnoho platforem, které tato propojení umožňují. Kromě volně dostupných informací na internetu mohou děti zároveň využít možnosti kontaktování svých zahraničních kamarádů a podněcovat tak vznik mezinárodních týmů.

Mezi neopomenutelné výhody online vzdělávání patří i učení se od těch nejlepších prostřednictví k tomu určených videí, záznamů přednášek, podcastů, dokumentů či online kurzů. Alternativní a kvalitní formu zprostředkovávají například TED Talks, Masterclass, MOOC a další. Přednášky jsou vedeny profesionály z oboru, kteří často působí jako profesoři na renomovaných univerzitách. Online svět v tomto ohledu představuje jednoduché a dostupné možnosti, jak se vědomostně obohatit. Jen je třeba se pro to rozhodnout a jít tomu naproti.

Celoživotní vzdělávání objevují většinou až studenti vysokých škol, kteří po ukončení univerzity a prvních zkušenostech v nové práci zjišťují, že jim toho škola zase tolik nedala, ačkoli v ní strávili většinu svého dosavadního života.

A co dál?

Pokud vás náš text inspiroval, chcete svým dětem pomoci objevit jejich talenty a zároveň je připravit pro budoucí život, přihlaste se na jeden z našich kurzů, které jsou nyní k dispozici i v online formě. Rodiče se jejich prostřednictvím mohou jednoduše dozvědět, jak pomocí nejnovějších poznatků pozitivní psychologie efektivně vést děti tak, aby byly ve svých životech nejen úspěšné, ale také šťastné. Více informací najdete na www.odemykanidetskehopotencialu.cz a www.janmuhlfeit.com.

Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná