Jak čelit nástrahám 21. století a zároveň využít příležitostí, které nám krize přináší?

Doposud jsme se tématu Covid-19 snažili v časopise Czech and Slovak Leaders vyhnout.  Naším záměrem je poskytovat nadčasové rozhovory s významnými osobnostmi, které budou čtenářům představovat vize, zajímavé postřehy a trendy a budou tak platné v delším časovém horizontu.  S pokračující krizí kolem pandemie koronaviru, která během pár týdnů doslova paralyzovala nejen světovou ekonomiku, ale i společnost jako takovou, se i my v redakci snažíme najít odpovědi na otázky, které jsme doposud netušili, že si vůbec začneme klást. 

Pamatuji si, jak jsem vysokoškolský diplom ukončující studium prestižního Institutu mezinárodních studií v Ženevě přebírala krátce po 11.září 2001 a měla jsem pocit, že mne nejen škola, ale i disciplína jako taková, zradila.  Ekonomickou krizi v letech 2007-2008 jsem potom sledovala v rámci působení ve středně velké rodinné firmě, které byla krizí postižena nejvíce.  Skutečnost, že krize dala vzniknout novým odvětvím a službám mne nezbaví vzpomínky na pocity panické hrůzy, které jsem tehdy prožívala s ohledem na pocit zodpovědnosti za zaměstnance, za firmu a za rodinu.  A současná krize?  Těším se, až se z Covidu-19 stane Co-Win 2020.    

A protože dobrá teorie se může ukázat jako ta nejpraktičtější věc v životě, níže přinášíme pět postojů, které nám pomohou se s dnešní realitou nejen lépe vyrovnat, ale potvrdit i známé úsloví „krize je i příležitost“.  Harvard Business Review označil odolnost jako klíčovou schopnost pro zvládnutí dynamickým a nepředvídatelných změn.  Odolnost je charakterizována jako schopnost nejen přežít, ale i prosperovat během nepředpokládaných, měnících se podmínek a potenciálně nepříznivých situací. 

1. Ačkoliv všichni čekáme na život po Covid-19, všichni již tušíme, že svět bude jiný. Smiřme se s tím, že dnešní svět je prostě VUCA.

Termín VUCA je akronymem, který již od 90.let minulého století používá armáda Spojených států amerických.  VUCA je zkratkou pro svět, který je Volatile (proměnlivý), Uncertain (nejistý), Complex (složitý) a Ambiguous (nejednoznačný). 

Události posledních měsíců a dnů nám daly možnost doslova zažít všechny akronymy.  Zažili jsme změny, které probíhají nejen rychleji, ale i s globálním dopadem.  Události se vyvíjí neočekávaným způsobem, není možné určit příčinu a následek.  A jedinou konstantou je fakt, že změn a tzv. disruptivního vývoje bude přibývat. 

2. Posilte svoji schopnost adaptability a získejte nové dovednosti.

Proměnlivost lidské psychice nesvědčí.  Ne nadarmo mnozí odborníci v nejisté době tolik vyzdvihují zavedené rituály a doporučují pevný denní režim.  V souvislosti s tlakem na psychiku se postupně do popředí dostává AQ, neboli adaptační kvocient.  Téměř dekádu před současnou krizí byla adaptabilita označena jako nová konkurenční výhoda ve studii Harvard Business Review.  Zaměstnavatelé v budoucnu upřednostní nábor takových lídrů/jedinců/pracovníků, kteří jsou schopni se přizpůsobovat novým podmínkám a svou adaptabilitu v práci zvýšit. To takovým lidem pomůže udržet se vysoko na kariérním žebříčku i v digitálním zrychlujícím se světě.  Udělejte si na chvíli čas a zamyslete se, jak si svoji adaptabilitu můžete posílit Vy.  Pokud jste doteď nebyli kamarádi nejnovějších technologií, využijte příležitosti a naučte se novým dovednostem.  Teď je čas na absolvování nejen zajímavých on-line kurzů, ale i vyzkoušení nových nástrojů ať již pro práci z domova nebo setkávání na dálku s přáteli.  Prestižní zahraniční univerzity zpřístupnily zdarma on-line vzdělávací kurzy, velké technologické firmy se předhánějí v nabídkách sdílených platforem a mnohé komunitní organizace, u kterých jsme byli doposud zvyklí na osobní setkávání, se posunuly do on-line světa.  Zaznamenali jsme on-line setkávání nejen církevních komunit, ale i z domova řízené produkce hudebních uskupení či divadelních souborů.  Zvyšte svoji schopnost používat nové nástroje, získat nové dovednosti a využijte možnost věnovat se tématům, na které jste doposud neměli čas.  

3. Posilte své kritické myšlení a strategické rozhodování. Pomůže Vám to snadněji se vyrovnat s nejistotou. 

Je stále obtížnější předvídat události nebo předvídat, jak se bude situace vyvíjet. Nová dynamika změn přináší často situace, kdy se naše plány mohou stát nerelevantní už v okamžiku jejich vzniku.  Nástroje strategického myšlení, které se používaly v předchozím období, přestávají fungovat.  Nelze předvídat chování trhu, zákazníků ani konkurence, dokonce ani států či nadnárodních celků.  K efektivnímu řešení problémů může sloužit posílení kritického a strategického myšlení. Je důležité naučit se vnímat věci v jejich souvislostech, systemickým pohledem. To nám může pomoci předvídat budoucí vývoj a správně určovat priority pro naše rozhodování. To je úplný opak fragmentace a reaktivního myšlení, které je stimulováno permanentními změnami.  Jeden z nástrojů strategického rozhodování, metodu „See Through“, představujeme v tomto čísle.       

4. Pracujte efektivně s informacemi.

Díky globalizaci a technologiím (internet, mobilní telefony, sociální sítě) žijeme ve světě, kde je nadbytek informací, ale sami už dobře víme, že ne vždy kvantita znamená kvalitu.  Nejenže se tempo změn zrychluje, ale vše se zdá být propojené se vším. Existuje množství různých propojení a nelze určit jednoduché souvislosti.  Náš moderní svět je složitější než kdy jindy. Chaos, zmatek, protichůdné informace. Problémy a následky těchto problémů jsou vícevrstvé, těžší k pochopení. Různé vrstvy se prolínají, což znemožňuje získat přehled o tom, jak věci souvisí. Rozhodnutí jsou rychlá a volba jediné správné cesty je téměř nemožná.  Nemusíte číst všechny nejnovější informace o nemoci COVID-19, zaměřte se na kvalitní zdroje a relevantní autority v oboru.  Ne nadarmo se od povrchně se vyjadřujících politiků vracíme opět k naslouchání vědeckým autoritám.  Sledujte data a fakta, nikoliv drama a senzace.        

5. Těšte se na Co-Win 2020. Zapojte kreativitu a přemýšlejte, jaké nové služby nebo produkty můžete nabídnout. 

Karanténa a udržování fyzického odstupu nemusí znamenat totální izolaci a konec mezinárodní spolupráce.  Právě naopak, dnes nám odvětví především vědy a výzkumu ukazuje, jak jedině díky posílené spolupráci můžeme nové globální výzvy zvládnout.   Již nyní vidíme, jak se krize začíná pozitivním způsobem odrážet ve vzdělávání, v zábavním průmyslu či přispěla k flexibilitě a rozvoji práce na dálku.  Zkuste na místo konkurenceschopnosti dosadit slovo „spolupráce-schopnost“.

Loučím se s Vámi s parafrází mého oblíbeného novináře a publicisty, Jindřicha Šídla, který je autorem pořadu Štastné pondělí.  „Nyní máte dostatek tipů na to, abyste přežili do dalšího nikoliv týdne, ale vydání“.  A ještě výzva:  zůstaňte společně v kontaktu a napište nám, co Vám pomáhá se s událostmi dnešního světa vyrovnat.  Mým dalším oblíbeným rčením je známé anglické úsloví:  Sharing is Caring neboli Sdílení je i péče…        

Linda Štucbartová a Marcela Janíčková, @visualcoach.cz