20. konference Forum 2000

friends790x160

Odvaha převzít odpovědnost

16.-19. října 2016, Praha a další středoevropská města

Život a dílo Václava Havla, intelektuála, spisovatele, dramatika, politického vězně, obhájce lidských práv a prezidenta republiky je strhujícím příkladem převzetí osobní zodpovědnosti za stav věcí veřejných a stav světa jako celku. Zdá se však, že dnešní demokratické vlády čelí závažným problémům. Světoví lídři se potýkají s nedostatkem vize, a odvahy rozhodovat a převzít na sebe odpovědnost. Jsou současné demokratické systémy schopné generovat skutečné politické osobnosti? Je rostoucí autoritářství ve světě důsledkem slabosti demokracií? Kdo jsou lídři budoucnosti a kde jsou dnes osobnosti, jako byli Havel, Churchill nebo Mandela?