FACE Praha: Hm! Musím ti něco říct

 

Význam sociální podpory při zakládání společnosti:
 „FACE Praha: Hm! Musím ti něco říct“

 

Projekt FACE Entrepreneurship (Failure Aversion Change in Europe, „změna nechuti ke změnám v Evropě“) uspořádal ve čtvrtek 3. března čtvrtou offline akci svého evropského turné nazvanou „FACE Praha: Hm! Musím ti něco říct“ s cílem propagovat podnikání v ICT se zaměřením na jeho emocionální stránku.

Odborníci, kteří se účastnili výzkumné fáze projektu FACE (Failure Aversion Change in Europe) Entrepreneurship došli k závěru, že jednou z nejčastějších obav novopečených podnikatelů při zakládání společností je sociální strach. Zakladatelé se často bojí představit svou myšlenku svým přátelům, rodině nebo kolegům se strachem, že o ní budou pochybovat nebo se jí dokonce vysmějí. Kromě toho se mnoho potenciálních podnikatelů obává, že pokud selžou, může se s nimi jejich neúspěch táhnout celý další život a kazit jim další příležitosti.

Aby mohl mladým podnikatelům pomoci tento strach překonat, uspořádal projekt FACE Entrepreneurship panel a networkingové setkání pod názvem „FACE Praha. Hm! Musím ti něco říct“, který se konal 3. března na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze.

Čtyři známí podnikatelé se zde podělili o to, jakým pochybnostem museli čelit, když svým blízkým oznámili, že se rozhodli opustit svou stálou práci a vydat se na podnikatelskou dráhu: Kristina Tsvetanova, Ragnar Sass, Marek Fodor a Dennis Tan.

 

Zcela normální obavy, které nemusíte tajit

Panel moderoval Vítek Horký, spoluzakladatel a generální ředitel Brand Embassy, který mluvil o evropském podnikatelském ekosystému a bariérách, které vytváří strach. „Co když mi moje rodina neposkytne podporu?“ byla jedna z nejčastějších otázek z publika. A všichni řečníci se shodli na tom, že získat pochopení ze strany rodiny je často zpočátku těžké, ale rodinná podpora je na celé cestě podnikatele velmi důležitá.

„Když jsem to řekla mámě, myslela si, že jsem se zbláznila! Doma jsme kolem toho dlouho diskutovali, ale dnes je moje rodina šťastná, protože i já jsem šťastná,“ vysvětlila Kristina Tsvetanova, generální ředitelka a spoluzakladatelka BLITAB Technologies. Její příběh se podobá příběhu mnoha jiných podnikatelů – na samém začátku se jim nedostalo podpory, kterou by očekávali, ale nakonec ji získali tím, že svým blízkým ukázali, jak jim na jejich novém projektu záleží.

Dalším příkladem bylo vyprávění Marka Fodora. Když se odstěhoval do Barcelony, aby tam podnikal na devizových trzích, jeho rodiče si mysleli, že se pouští do něčeho „ekonomického a nesrozumitelného, co nějak souvisí s měnami“. To dokazuje, že problém někdy spočívá v tom, že ostatní úplně nechápou, co chceme dělat. „Když zjistili, co vlastně dělám, a viděli, že jsem šťastný, pochopili, proč jsem se do toho pustil,“ uvedl tento slovenský podnikatel, spoluzakladatel společnosti Atrápalo a předseda představenstva firmy Kantox.

Sociální obavy měly větší dopad na Dennise Tana, spoluzakladatele Dashmote, který přiznal, že na začátku své rodině nic neřekl. Jak ale uvádí, „vaši rodiče pro vás chtějí to nejlepší a když jim ukážete, že děláte něco, co vás baví, nakonec se s tím spokojí.“

Další možný pohled na sociální strach nabídl Ragnar Sass, spoluzakladatel Pipedrive a hackathonů Garage48. Podle tohoto estonského podnikatele chodí selhání a úspěch při zakládání společností ruku v ruce a každý podnikatel jim musí čelit oběma. A získat podporu v případě selhání je zcela zásadní.

V průběhu akce se jasně ukázalo, že rozjíždět podnikání je proces neustálého učení, který má své vrcholy a své pády, a jak řekl Vítek Horký, „být podnikatelem znamená být si vědom svých selhání, přiznat si, kde děláme chyby, poučit se z nich a už je nikdy neopakovat.“

Akce skončila tombolou, na které mohli účastníci vyhrát dva lístky na akci South Summit, a networkingovým setkáním nad skvělými tapas.

88cfd10f-c73a-44e4-8b90-867421eb19b9

Co je FACE Entrepreneurship?

FACE Entrepreneurship je projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu H2020, který podporuje podnikání v oblasti ICT mezi mladými Evropany a snaží se změnit jejich přístup k možnosti selhání prostřednictvím porozumění a konfrontace s nejběžnějšími obavami, kterým podnikatelé čelí.

Tato digitální platforma je založena na gamifikační dynamice, která pomáhá zapojit uživatele nabídnutím soutěží s výhrami, jako jsou vstupenky na akce, přístroje, návštěvy konsolidovaných startupů a mnoho dalšího. Naše „desková hra“ představuje „cestu k podnikání“, kterou si každý podnikatel musí projít, než z jeho nápadu vznikne hotový produkt nebo služba, a poskytuje uživatelům přístup k rozsáhlému audiovizuálnímu obsahu a aktivitám. Kromě toho probíhá také evropské turné 7 offline akcí v různých městech.

Projekt koordinuje Grupo Secuoya s podporou Telefonica Open Future a Microsoft Bizspark.