O posilování sebeobrany, technologiích a světě bez násilí

Yehudit (Yudit) Sidikman, zakladatelka a předsedkyně neziskové organizace ESD Global Inc.

„Schopnost bránit sám sebe není násilí. Je to lidské právo… moje právo“, říká Yehudit (Yudit) Sidikman, zakladatelka a předsedkyně neziskové organizace ESD Global Inc.

Seznamte se s ženou, která chce docílit toho, že jednoho dne bude zkratku ESD znát každý. Uvádí paralelu, že všem je dnes jasné, co znamená zkratka IBM nebo JIP. To, že JIP doslova znamená „jednotka intenzivní péče“, možná nebude vědět úplně každý, ale všichni vědí, o co jde. Na JIPce se zachraňují životy. ESD je zkratka anglického Empowerment Self-Defense neboli Posilující či Sebevědomé sebeobrany, a bývá použita jak pro specifický koncept výuky sebeobrany, tak pro celosvětové hnutí.

Yehudit Zicklin-Sidikman si získala uznání izraelského ministerstva pro sociální rovnost, mezinárodní ženská organizace WIZO ji ocenila titulem „Jeruzalémská žena roku“ a časopis Nashim (Ženy) ji zařadil mezi 50 nejvlivnějších žen Izraele.

Poté, co se zamilovala do Prahy, rozhodla se Yehudit příští konferenci o prevenci násilí VPEC (Violence Prevention Education Conference), která se bude konat v říjnu 2021, umístit právě sem. Přestože kvůli pandemii došlo ke zrušení či odložení řady akcí, VPEC 2021 proběhne offline, s tím, že bude k dispozici i online.

Domácí teror a stínová pandemie

Pandemie si vyžádala velkou daň. Ztráty na lidských životech související přímo i nepřímo v souvislosti s onemocněním Covid-19 jsou obrovské. Nevládní organizace po celém světě zároveň hlásí alarmující nárůst počtu případů domácího násilí. Tento fenomén bývá nazýván „stínovou pandemií“ a odborníci tvrdí, že si zasluhuje stejnou pozornost jako Covid-19. Je třeba si uvědomit, že statistiky domácího násilí byly vysoké již před lockdowny. Za poslední dobu počet útoků na ženy vzrostl o alarmujícíh 500 %! Na rozdíl od všeobecného názoru největší nebezpečí nebezpečí od sexuálních predátorů v opuštěných parcích či na chabě osvětlených ulicích, nýbrž od osob obětem dobře známžch a často i osob nejbližších.

Podle odbornice na genderovou problematiku a regionální programové manažerky ESD Global Europe Gentiany Susaj platí, že celosvětově je každá třetí žena a každé páté dítě obětí násilí. Násilí je dnes tedy jednoznačně jedním z nejčastějších zdravotnických problémů. České ženy mohou najít inspiraci u žen srbských, albánských, britských a belgických, neboť ty se poté, co byly jejich země otřeseny hrůznými událostmi, dokázaly v poslední době sjednotit. V Srbsku byl kvůli obviněním ze znásilnění zadržen ředitel akademie dramatu, v Albánii byla žena v šestém měsíci těhotenství brutálně zavražděna svým manželem, v Anglii byla žena jménem Sarah Payne unesena a zavražděna, v Belgii došlo k případům znásilnění na veřejnosti.

Všechny tyto násilné akty upozornily na potřebu uvést ESD do nových zemí, s cílem dalšího posílení postavení žen. „V rámci ESD Global koordinujeme a soustřeďujeme sílu s aktivisty a institucemi těchto čtyř zemí i mimo ně, abychom dokázali vyhovět požadavkům organizací občanské společnosti na školení instruktorů ESD. Tréninky ESD poskytují praktické nástroje pro prevenci či reakci na nežádoucí situace, od stalkingu až po znásilnění, od slovního napadání po život ohrožující situace.“ Gentiana Susaj hrdě dodává, že dokonce i během pandemie byly tréninky ESD úspěšně poskytovány online i osobně, při dodržování nezbytných opatření a konkrétních postupů.

„Výzkum stále více potvrzuje, že negativní zkušenosti z dětství, včetně genderově podmíněného násilí a znásilnění, mají škodlivý vliv na vývoj osoby, které jimi procházejí“, dodává Yudit Sidikman.

Grafika: Marcela Janíčková

Posilující nebo Sebevědomá sebeobrana

„Boj, k němuž nedošlo, je vyhraný boj.“ Pokud se však musíte bránit a bojovat musíte, měli byste k tomu mít vhodné nástroje. ESD je na důkazech založená strategie prevence primárního násilí, která učí tomu, jak zastavit násilí pomocí naslouchání vlatní intuici, posouzení svých možností, vymezení hranic a použití deeskalačních strategií a poskytuje nástroje pro celou řadu mentálních, slovních a fyzických reakcí. ESD dnes představuje nejlépe vědecky prozkoumanou a nejúčinnější intervenci v oblasti prevence násilí, jakou dnes máme.

Klíčovým slovem je prevence, v současné době nejúčinnější a nejlevnější způsobe řešení většiny problémů.

Nevládní organizace, které pomáhají obětem násilí, zasluhují velké uznání za svou práci. Umíte si však představit, že bychom stejným způsobem přistupovali k pandemii Covid-19? Dovolili bychom si pouze pečovat o pacienty a neprováděli současně žádná preventivní opatření formou fyzického odstupu, trasování kontaktů, prioritizace dle naléhavosti a především očkování?

V případě násilí však k tomuto přístupu bohužel běžně dochází. Nechceme o něm ani mluvit. Stejně jako u řady jiných obtížných otázek i zde panuje obecné přesvědčení, že pokud o problému nemluvíte, neexistuje. Podle mého názoru je nejen paradoxní, ale ostudné, že jednou z široce rozšířených pouček je tvrzení, že pokud potřebujete pomoc od cizích lidí na ulici, je bezpečnější křičet „hoří“ než „pomoc“. To jsme si opět jako společnost sáhli na úplné dno?

Stejně jako v případě diplomacie či zdravotnictví, statistiky nezahrnují žádný konflikt či nemoc, které nepropukly. Proto máme sklon prevenci věnovat málo peněz a energie. Ale „co je moc, to je moc“, jak říká jeden ze spotů ESD.

Yehudit je odhodlána zpřístupnit tréninky Posilující sebeobrany po celém světě. V této chvíli existuje 163 absolventů těchto tréninků ve více než 40 zemích světa. A na konci roku 2021 se plánuje uvedení programu ESD v České republice.

S čím vám ESD může pomoci?

Má otázka směřuje k těm, kteří nemají žádnou zkušenost s kurzy bojových umění či sebeobrany. Víte, jak se bránit? Věděli byste, jak odvrátit potenciální hrozbu, kdyby k ní skutečně došlo? Uměli byste použít svůj hlas? A pokud by to bylo nutné, dokázali byste bojovat? Já jsem se o ESD začala zajímat poté, co jsem potkala Yehudit.

Velkou roli sehrála i má 17letá dcera. Když se začala připravovat na roční středoškolské studium v zahraničí, měla jsem pocit, že jsem při její výchově zanedbala něco velice důležitého: rozvíjení její schopnosti v případě potřeby se bránit. Pravdou je, že pokud nemáte mladšího nebo staršího bratra, ženy většinou nevědí, jak účinně bojovat. Líbí se mi, že ESD učí různým nástrojům prevence násilí, takže každý si pak může zvolit ten nejlepší nástroj vhodný pro konkrétní situaci v daný okamžik. Domnívala jsem se, že mi prostě bude stačit, spolehnu-li se na kopy do nejslabšího místa mužů. Možností je však mnohem víc. Můžete zacílit na dolní končetinu, například holeň, nebo výš, na hrdlo, oko či ucho. Skutečně byste dokázali dát někomu facku? Některé teorie ohledně fyzické reakce žen na násilí vedou lidi k přesvědčení, že facka či rána pěstí jsou snadné. Byla by to však v dané situaci ta nejúčinnější věc, kterou můžete udělat? Existují i jiné způsoby, jak se ubránit. Mnohem užitečnější může být třeba to, že použijete tvrdou spodní část dlaně. Naučte se pravidla, jak užívat tvrdé části svého těla vůči měkkým či citlivým částem těla protivníka.

Věděli jste, že absolvování lekcí ESD dokáže snížit vaše riziko sexuálně motivovaného útoku o 46 %? Ještě úžasnější je, že dokáže snížit riziko pokusu o takový útok o 63 % – což znamená, že lidé dokáží útok zastavit ještě předtím, než si uvědomí, že se k němu schyluje. Kromě toho vám trénink ESD může pomoci omezit strach a úzkost a navýšit sebeúctu, asertivitu a sebejistotu.

Našla jsem spoustu způsobů, jak ESD propojit s problematikou žen ve vedoucích pozicích. Pět principů ESD – „MYSLI“, „KŘIČ“, „UTÍKEJ“, „BOJUJ“ a „ŘEKNI TO“ – má ve světě businessu mnoho dalších dopadů. Kolik žen bylo přinuceno opustit práci během pandemie? Kolik z nich bylo přinuceno souhlasit se smlouvou, která ani zdaleka nebyla oboustranně výhodná? Kolikrát se musely něčemu postavit a bránit se? O ženách je všeobecně známo, že bojují jako lvice za druhé, ale zřídkakdy za sebe. Vůbec se nebojte, jestliže lekce bojového umění nejsou zrovna vaše parketa. Výhodou konceptu ESD je, že se ho mohou naučit i děti a další zranitelné segmenty populace jako například menšiny, senioři či lidé s hendikepem. Jde o to, naučit se využívat své tělo a hlas k vlastní obraně v případě nejčastěji se vyskytujících typů genderově podmíněného sexuálního násilí.

Technologie jako řešení

25. listopadu minulého roku, symbolicky v den, kdy si připomínáme Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách, jsem v rámci pražského institutu CEVRO založila Česko-izraelský ženský akcelerátor a Yehudit přijala mé pozvání k prezentaci své přednášky. Jsem přesvědčena, že ženy by měly být více podporovány v tom, aby k řešení svých konkrétních problémů využívaly moderní technologie.

Technologie jsou již dlouho využívány k předvídání a prevenci nežádoucího lidského chování, užitečná je například studie algoritmů s cílem odhalit fenomén „teroristů – osamělých vlků“. Podobně jsou již algoritmy využívány pro boj s extrémismem a antisemitismem v sociálních médiích. Nyní nastal čas využít technologie ve prospěch žen a jejich bezpečnosti.

V Izraeli si můžete pořídit aplikaci, která dokáže předpovědět, jestli se z vás stává oběť domácího násilí tak, že monitoruje používání mobilních telefonů; existuje také aplikace, která na základě zpracování zvukových signálů motivuje komunitu k dalším krokům. Organizace El HaLev připravuje aplikaci, umožňující trénovat ESD během pandemie. Je třeba, abychom technologii začali více využívat k reportingu, poradenství a shromažďování zdrojů týkajících se genderově podmíněného násilí.

První česko-izraelský hackathon na téma „Ženy a bezpečnost“ se bude konat od 21. května do 23. května 2021. S českou neziskovou organizací Konsent jsem se spojila kvůli řešení otázky „Respekt na univerzitách“.

Johanna Nejedlová říká: „Bezpečnost žen je naším hlavním tématem od chvíle, kdy byla organizace v roce 2016 založena. Věnujeme se prevenci sexuálního zneužívání a obtěžování mnoha způsoby – pořádáme dílny pro studenty, učitele, rodiče, kluby a restaurace, firmy, veřejnost a společnost obecně, založili jsme svépomocnou skupinu pro oběti sexuálního zneužívání a organizujeme vzdělávací kampaně pro veřejnost i úžasně fungující peer-to-peer skupiny. Vážíme si možnosti připojit se k Izraeli v tomto účinném a smysluplném způsobu, jak se vzájemně propojit, učit se jeden od druhého a přicházet se skvělými nápady a řešeními našeho společného problému – bezpečnosti žen. Každá žena je hodna toho, aby se cítila a byla v bezpečí, respektovaná a mohla svobodně prožívat život v jeho plnosti a štěstí. Doufáme, že vzájemná spolupráce nás posune o krok blíže k uvedení tohoto motta v život.“

Izraelská strana bude pracovat na otázce „Boj proti násilí na dětech“. Jsem hrdá na to, že mezi našimi partnery jsou špičkové izraelské univerzity a organizace jako Azrieli College of Engineering, Hadassah Academic College of Jerusalem, El Halev a ESD Global.

Odelia Toledano z podnikatelského centra AtoBe na Azrieli College of Engineering říká:

„Jakákoli forma násilí, které je dítě vystaveno, je zkušenost, která může vést k vážným a celoživotním následkům.

Žádné násilí na dětech není ospravedlnitelné. Každé dítě by mělo mít možnost žít a cítit se v bezpečí kdekoli a za každé situace, aniž by se bálo.

Věřím, že násilí na dětech lze předcházet, prostřednictvím inovačních iniciativ můžeme pokročit v nanejvýš důležitých kauzách, jako je tato, díky zavádění řešení činících z našeho světa lepší místo!“

Tiferet Solomon – Sadan z centra pro inovace a podnikání Blender na Hadassah Academic College dodává: „Problematika násilí na dětech, a obzvláště sexuální útoky a znásilnění, je stále tabuizovaným tématem. Nejde bohužel o nic nového a tyto věci jsou „zametány pod koberec“ již celé generace. Statistiky ukazují, že každé páté dítě je obětí násilí. Už dávno jsme se tomu měli jako společnost postavit a těmto útokům říct „Ne“. „Ne“ zavírání očí a „Ne“ chybějící právní a společenské odpovědnosti. Je to choroba, kterou je třeba vymýtit a my s tím začneme právě teď. Přidejte se k nám ve stanovování relevantních cílů a zavádějte řešení pro prevenci škod, vytvářejte silné podpůrné systémy a jasné nástroje pro přímý boj. Čas vypršel! Naše děti si zaslouží žít beze strachu.“

V říjnu dorazí do Prahy konference VPEC

Je mi ctí, že vám mohu zprostředkovat nadcházející konferenci o prevenci násilí VPEC v Praze. Tato konference se uskuteční ve dnech 9. a 10. října. Zarezervujte si toto datum! Samotnému tréninku bude předcházet týdenní trénink budoucích instruktorů ESD. Poskytnuty budou dva druhy tréninku: Trénink pro ženy úroveň 1 a Co-Ed trénink úroveň 1 (ESD pro školy).

Zde je reference Bianky Urbanovské ze Slovenska, která se v roce 2020 zúčastnila ESD tréninku v Jeruzalémě:

„Když jsem na trénink pro instruktory ESD odjížděla, očekávala jsem, že ze mě udělá člověka, který bude umět učit ostatní, jak k zajištění bezpečnosti využívat různé nástroje. Mé očekávání se nejen splnilo – bylo dokonce překročeno. Naučila jsem se mnohem víc věcí, než jen povzbuzovat ženy k tomu, aby křičely NE. Jde o přijetí vlastní hodnoty, sílu, pocit bezpečí a mír, což přeji všem ženám a dětem. ESD trénink tato přání uvádí v život prostřednictvím svých instruktorů, a já měla tu čest stát se jedním z nich.“

Těšit se můžeme také na diskuzi o zajímavých tématech a otevřenou výměnu odborných znalostí a názorů u kulatého stolu. Dovolte mi alespoň krátký náhled možných témat: kromě prevence genderově podmíněného násilí v době Covidu-19 to bude otázka online násilí a genderově podmíněných nenávistných projevů v sociálních médiích, primární prevence mezi teenagery a ohroženými dívkami, kyberšikana či intersekcionální násilí týkající se lidí v pohybu, LGBTQIA+ komunity a dalších marginalizovaných skupin. Očekáváme přednášející a odborníky z celého světa.

Minulý rok jsem se podílela na organizaci mezinárodní soutěže ESD. Všechny soutěžní příspěvky byly vskutku inspirativní a upozornily na různé strategie prevence všech druhů násilí. Bylo rozhodnuto, že tři vítězové budou hovořit na VPEC. Můžete se těšit na inspirativní příběhy z Afriky a Jižní Ameriky. A ne, nebude to jen o ženách. Jeden z nejinspirativnějších příběhů vypráví Dan Matakayia, který oslepl poté, co na něj jeho manželka zaútočila kyselinou. Dan založil hnutí, pomáhající mužským obětem násilí v Keni.

Zapojte se a přidejte se k našemu úsilí o prevenci násilí

Kontaktujte nás pro více informací ohledně účasti a spolupráce. Staňte se součástí ESD hnutí. Připojte se k prvnímu česko-izraelskému hackathonu. Nebo se rozhodněte k jiné akci. Čas vypršel!