První ženská podnikatelská mise z České republiky do Izraele, říjen 2018

První ženská podnikatelská mise z České republiky do Izraele proběhla v termínu od 12.10. do 20.10. 2018. Cílem mise bylo seznámit se s fungováním ekosystému start-upů v Izraeli v rámci pojetí Start-Up Nation, inspirovat se vhodnými modely a navázat osobní kontakty pro další spolupráci. Mise se zúčastnilo 22 žen z řad CEOs, investorek, vysoce postavených manažerek v korporacích, v akademické sféře i v neziskovém sektoru a genderovou diverzitu mise podpořila účast studenta Soukromé střední školy grafické. Misi připravila a vedla Linda Štucbartová, ve spolupráci s Igorem Neumannem, CK Kareta Tour, oba dva jako členové ČISOK.

V rámci mise delegace navštívila 10 firem a institucí (Herzliya Accelerator Center, PICO Venture Partners, Maskit, Red Hat, IDCBeyond, Pearl Cohen, Amazon, Ministerstvo zahraničních věcí Izraele, OurCrowd a Mobileye). Za pouhých pět dnů proběhlo celkem 18 různých prezentací a setkání s více než čtyřmi desítkami izraelských protějšků z vybraných inkubátorů, akcelerátorů, investičních fondů, velkých korporací, ale i z prostředí akademie či neziskového sektoru. Izraelskými protějšky byla vždy mise velmi příznivě přijata, oceňovali aktivní vystupování zúčastněných i ochotu k diskuzi o možné vzájemné podpoře a další spolupráci.

V rámci mise proběhla rovněž návštěva velvyslanectví ČR v Tel Avivu a setkání s chargé d’affaires Kateřinou Moravcovou a vědeckou diplomatkou Delanou Mikolášovou. Izraelsko-česká obchodní komora připravila večerní neformální networkingové setkání, při kterém proběhlo představení nejen aktivit Komory a jejích členek, ale i nového konceptu Pepperbanking. Zástupkyně Izraelsko-české obchodní komory slíbily reciproční návštěvu v České republice v roce 2019.

Autor: Marcela Janíčková, zakladatelka Visual Coach

Doprovodný program sestával z exkurzí po Tel Avivu, Jeruzalémě, na Massadě a jednodenního pobytu u Mrtvého moře. Většina účastnic byla v Izraeli poprvé a oceňovala možnost nejen se seznámit s izraelským start-up ekosystémem, ale poznat na vlastní oči zemi, o které mají lidé často zkreslené představy utvořené na základě zpráv z médií.

Je téměř nemožné shrnout všechny poznatky a přednášky do krátkého textu, proto jsem si připravila závěrečné inspirativní desatero rad, které se opakovaly nejčastěji na pozadí příběhu jak se z Izraele, země vyvážející pomeranče, stala země start-upů a technologií.

 1. Tachles přístup neboli „rychle k věci“ je zásadní pro rychlé aktivní navázání vztahů s izraelskými partnery.
 2. Izraelský trh je omezený, každý výrobek a služba se proto navrhuje již s výhledem na globální trh.
 3. Selhání a neúspěch není stigma, je to pouze krok na cestě ke zlepšení a úspěchu.
 4. Status quo nestačí. I špičkové služby či produkty je nutné neustále rozvíjet.
 5. Každá kniha má mnoho stran. Nebojte se napsat vlastní příběh.
 6. Diverzita není pouze slogan. Izraelci za úspěch vděčí diverzitě více než 70 národností a tuto skutečnost rádi a opakovaně zdůrazňují.
 7. Solidarita s ostatními a potřeba společnosti vracet je v Izraeli velmi silná. Velké společnosti nabízí zaměstnancům možnost věnovat až 20 % pracovní kapacity smysluplným projektům se společenských dopadem.
 8. Recept na úspěch z pohledu jedné z nejúspěšnějších investičních společností lze vyjádřit následovně
  V+M+C+A = S², v českém jazyce H+M+K+A=Ú²
  Hodnoty + mise + kreativita + akceschopnost = úspěch na druhou
 9. Role vlády a státních institucí nespočívá v regulaci, ale spíše v poskytování optimálních podmínek pro to, aby podnikatelské a další subjekty mohly plnit vlastní roli co nejlépe.
 10. Přátelství mezi Českou republikou a Izraelem je dlouhodobé, opírající se o tradici a pevné základy. Z minulosti či z podstaty však v dynamických podmínkách 21. století dlouhodobě žít nelze. Je důležité na tomto nadstandardním přátelství nejen stavět, ale i dále jej rozvíjet.

Úspěšnost mise se často měří pouze spokojeností jednotlivých účastníků. Lze říci, že tato mise byla úspěšná nejen z pohledu spokojenosti, ale i s ohledem na další návazné programy, které vzniknou právě díky izraelské inspiraci. Účastnice projevily zájem o koncept municipálního akcelerátoru či koncept OurCrowd a jejich rozšíření i do regionů, o bezpečnostní systém Mobileye a přislíbily snahu o prosazení jeho používání ve veřejné dopravě, či větší pozornost podpoře projektů zaměřených na kombinaci technologií a zdravotní prevence.

Linda Štucbartová a Diversio bude dále pokračovat v aktivním rozvíjení česko-izraelských vztahů a nabízí možnost propojení a zaštítění jednotlivých projektů. Dalšími projekty v oblasti misí bude projekt pro středoškolské studenty věnovaný rozvoji podnikatelských dovedností v kombinaci s novými technologiemi, pokračovací mise v roce 2019 a založení Prvního izraelsko-českého akcelerátoru zaměřeného na technologie a podporu žen.

Velké poděkování za realizaci patří panu velvyslanci Danielu Meronovi a jeho zástupkyni Irit Amitai z izraelského velvyslanectví v Praze, chargé d’affaires Kateřině Moravcové a vědecké diplomatce Delaně Mikolášové z českého velvyslanectví v Tel Avivu, dr. Ravia Zadok a Dr. Andymu Davidovi z Ministerstva zahraničních věcí Izraele, Karlu Kortánkovi a Tomáši Pojarovi z Česko-izraelské obchodní komory, stejně jako Davidu Hercky a Assafu Dovratovi z Izraelsko-české obchodní komory.

Za všechny účastnice si dovolím citovat zpětnou vazbu Jany Hrstkové, Operating Principal Keller Williams, členku Boardu Nadace Jana a Medy Mládkových a prezidentku Harvard Alumni Club v Praze.

„Mise jsou obecně moderním prostředkem podpory nových projektů a představují efektivní nástroj k navázání osobních kontaktů se zahraničními partnery. Cílem je také synergie a program, který uspokojí maximální možný počet účastníků delegace. Myslím, že naší první ženské podnikatelské misi do Izraele se tuto vizi podařilo naplnit velmi dobře. V jejím průběhu jsme měli příležitost jednat mimo jiné s partnery z Hezliya Accelerator Center, PICO Investment Fund, Red Hat, IDCBeyond, OurCrowd, Mobile Eye. Mne osobně zaujal příklad nejúspěšnějšího izraelského start-upu Mobileye, který nabízí velmi pokročilou technologii asistenčních systémů pro řidiče, což může být inspirativní také pro Českou republiku. Program podnikatelské mise byl velmi profesionálně a důkladně připraven. Velké poděkování patří Lindě Štucbartové z Diversio, která program připravila a odborně zaštítila, jakož I České ambasádě v Tel Avivu, Ministerstvu zahraničních věcí Izraele a Izraelsko-české obchodní komoře. Misi bych doporučila především těm, kteří se zajímají o nové trendy v oblasti nových technologií, investičních příležitostí, start-upů a vzdělávání. Už teď se těším na další misi, kterou Diversio plánuje na podzim 2019.”

Linda Štucbartová


A závěrem báseň Lenky Čábelové, Communication and CSR Lead, společnosti Microsoft. Merci

Vítejte doma

Vítejte ve městě
Jehož páteří je cyklostezka
Kde balkony dýchají
A náměstí se smějí

Vítejte ve městě s oblými rohy
V zahradě na poušti
Přes křehkost bytí
Ti znovu a znovu
Otvírá srdce dokořán

Abstraktní krása vykroužená betonem
Decentně zakrytá zeleným závojem
Jak hledač perel proplouvám ulicemi
A jednu po druhé navlékám na šňůru údivu

Spousta měst předvádí svůj street art
V bílém městě tiše ohromí the art of city

Jsem tu jen jeden den
A nejsem tu cizí
I mně dá právo na návrat
Vítejte doma, šeptá