Antonín Machala

 

„ Založil jsem firmu, abych pomohl integrovat zdravotně postižené osoby do společnosti. “

 

Antonin Machala, Director, Altech, Complex solution of non-barrier access.

Antonin Machala, Director, Altech, Complex solution of non-barrier access.

V dubnu 1992 vznikla v garáži malá společnost specializující se na bezbariérová řešení. Tedy návrhem, výrobou a prodejem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro imobilní osoby. Dnes patří společnost k ALTECH k těm nejlepším v Evropě. Spolupracovali třeba s olympiádou a paralympiádou v Soči a její růst tím nekončí.

Pane inženýre, je pravda, že příběh společnosti ALTECH začal u letectví?

Ano, můj původní zaměstnavatel byl LET Kunovice, kde jsem téměř 10 let pracoval ve vývojové konstrukci. Po listopadu 1989 došlo se změnou orientace trhu v letectví ke krizi, která způsobila značný pokles zaměstnanosti v regionu. Už v té době jsem pomáhal vozíčkářům s opravami Alu-vozíků. Objevil jsem novou oblast, která se do té doby příliš ve společnosti neřešila. Integraci zdravotně postižených osob do společnosti.

Nejenom ve společnosti, ale ani na trhu…

Na trhu téměř neexistovala podpora v podobě pomůcek usnadňujících takový proces. Proto jsem založil garážovou firmu, která se prioritně zaměřovala na výrobu dílů pro schodolez. Následovaly výrobky jako rampy, posléze schodišťové plošiny i díly pro letectví.

V garáži jste ale nezůstali.

S růstem objemu výroby bylo samozřejmě nezbytné přesunout výrobu do větších prostor a to blíže k potřebám narůstající pracovní síly, konkrétně do Uherského Hradiště. S postupem času se zmenšoval objem práce pro letectví a se zavedením vlastních výrobků na trhu docházelo ke každoročnímu růstu výroby pro zdravotně postižené.

Dnes jste největší český výrobce schodišťových plošin. Co byly vaše největší milníky?

Nejdůležitějším okamžikem v celé evoluci firmy bylo navázání spolupráce s Rakouským partnerem. Právě Rakousko bylo naším prvním zahraničním odbytištěm, které nám umožnilo další růst firmy a dalších odbytišť pro naše výrobky.

Co bylo na té spolupráci tak převratné?

Řekl bych, že především dodržování ústních dohod.

Řada lidí si plošiny spojí zejména s vozíčkáři. Skupin, které je mohou využít, je ale mnohem více. Které to jsou?

Naše výrobky využijí všechny špatně se pohybujícím osoby i senioři. Zdravotní postižení ale bývá různé a velmi individuální. Proto je vždy nutno prodiskutovat individuální řešení výrobku s klientem.  Protože jsme výrobcem, tak můžeme skutečně flexibilně výrobek uzpůsobit potřebám klienta.

Vaše společnost je velmi aktivní, pokud jde o komunikaci s klienty. V čem se Vám nejvíce tato spolupráce osvědčila?

Komunikace s klienty vlastně monitoruje potřeby a požadavky trhu. Pro nás to jsou velmi cenné informace potřebné pro modernizaci a vývoj nových výrobků.

Kolik má dnes ALTECH zaměstnanců?

Ve výrobním závodě v Uherském Hradišti zaměstnáváme 180 lidí.

To je vysoké číslo.

Výroba schodišťových plošin je velmi individuální a to znamená, že pro každou zakázku je nutno nakreslit konkrétní výrobní výkresy. To klade značný požadavek na technickou práci potřebnou pro realizaci každé jednotlivé zakázky. Ve firmě tak pracuje 20 konstruktérů.

Četl jsem, že kladete důraz i na modernizaci a vývoj výrobků.

To je nutnou podmínkou pro udržení poptávky a prodejů u výrobků. Tímto úkolem se zabývá vývojové oddělení s prototypovou dílnou.

Antonin Machala, Director, Altech, Complex solution of non-barrier access.

Antonin Machala, ředitel, Altech, Komplexní řešení bezbariérového přístupu.

Vaším cílem je stát se nejuznávanějším Evropským výrobcem schodišťových plošin pro imobilní občany. Jak reálný je tento cíl a jak velká je zahraniční konkurence?

Konkurence v naši branži je podobná jako v jiných odvětvích. Existuje i celá řada dovozců výrobků  ze zahraničí. Na druhou stranu ALTECH je v průměru 80 % vývozcem a u hlavního výrobku vyvážíme až 92 % celkové produkce. To nás řadí mezi hlavní Evropské firmy v oboru.

Pokud jde o zahraničí, Vaše mapa referenčních instalací pokrývá skoro celý svět. Kam aktuálně míříte?

Export mimo EU naráží na potřebu certifikace výrobku v dané zemi. V současné době probíhá certifikace v Izraeli, USA a Japonsku. Velmi zajímavou pobídkou jsou Olympijské a následně Paraolympijské hry. Podařilo se nám dodat několik zařízení na Olympiádu  v Soči. Následují dodávky pro Olympiádu v Brazílii a Japonská certifikace by měla umožnit dodávky na Olympiádu do Japonska v roce 2020.

A kde pociťujete největší deficit trhu s bezbariérovými produkty?

Země s rostoucí kulturní a životní úrovní jsou potencionálními dlouhodobými klienty i pro naše výrobky. Jsou to především asijské státy, ale také země Jižní a Střední Ameriky.

Nedávno jste byli nominováni na Cenu Mosty 2014 za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. O co konkrétně šlo?

Cenu jsme získali za vývoj a následné dodání na trh drážní mobilní schodišťové plošiny, která umožňuje vozíčkářům nástup a výstup z vlaku.

Vloni jste se navíc umístili na 88. místě v anketě 100 nejlepších 2014.

Ano, byl to velmi dobrý  výsledek. Umístění ALTECHu v TOP 100 Českých nejlepších 2014 si velmi považuji.

Spolupracujete i se státními organizacemi? Přeci jen ty by měly být ideálně plně bezbariérové.

Český trh je rozdělen na takzvané veřejné budovy a soukromé osoby. Zpřístupňování veřejných budov se děje postupně při nejrůznějších rekonstrukcích, nebo plánovaných akcích jako je třeba zpřístupnění škol, pošt a podobně.

A co ty soukromé? Vnímají bezbariérový přístup jako důležitý prvek ve svých budovách?

Dneska už je běžné, že při stavbě bytových, ale i soukromých domů projektanti řeší bezbariérovost. Často se stává, že projektanti budov navrhnuté řešení u nás konzultují už v době přípravy projektu. Řešení v existujících domech vznikají po dohodě s klientem a odsouhlasení si technického návrhu.

Nedávno si na jeden týden zkusil „být na vozíčku“ i sám premiér. Jak podobné kroky vnímáte? Zlepšuje se povědomí o potřebách lidí na vozíčku?

Určitě každá podobná akce je velmi prospěšná oběma stranám a napomáhá integraci.

Jaké plány má společnost ALTECH na rok 2015? Nějaké větší projekty?  

V loňském roce jsme spustili výrobu nového výrobku schodišťových sedaček. V roce 2015 probíhá sériová výroba, montáž a prodej u většiny našich dealerů v česku i v zahraničí. Z investičních projektů je to stavba výrobní haly a dodávka technologie automatického pískování kovů a rozšíření prostor pro výrobu sedaček.

Autor: redakce (jk)