Hana Součková

Společnost postavená na hodnotách nabízí vždy něco navíc

Hana Součková, generální ředitelka společnosti SAP ČR

Hana Součková je od srpna 2018 generální ředitelkou společnosti SAP ČR. S Hankou jsem se setkala po několikáté. Své soukromí si bedlivě střeží, o to jsem radši, že pro Czech and Slovak Leaders Magazine poskytla rozhovor nejen o inteligentním podnikání, ale i svém volném čase. Hodinka rozhovoru nám utekla velmi rychle. Hanka s nadšením hovořila o českých zákaznících, společnostech postavených na hodnotách, ale i mindfulness a umění se zastavit. Se zápalem mluvila o nutnosti neustále se učit a o tom, jak je vždy připravena přijímat nové výzvy. Umístění mezi 125 nejvlivnějšími ženami Česka Haně Součkové právem patří.

Inteligentní podnikání (v angličtině výstižněji intelligent entreprise) je pro SAP stěžejním tématem již druhý rok. Co všechno se za tímto názvem, který po přeložení do češtiny je spíše zavádějící, skrývá?

Společnost SAP se od prvopočátku svého působení na trhu vždy snažila porozumět principům podnikání a procesům našich klíčových zákazníků. Na základě těchto zkušeností vytváříme tzv. best practices (příklady nejlepší praxe) pro daný obor. A v rámci námi vyvíjeného softwaru tyto postupy opět sdílíme s celým trhem. SAP S/4HANA nám v kombinaci s našimi tradičními aplikacemi na řízení nákupu, marketingu či lidských zdrojů nabízí další možnost posunout procesy u našich zákazníků a díky propojení všech dosavadních technologií tak vzniká nový úhel pohledu přinášející nejen unikátní vhled, ale především inteligentní řešení. Inteligentní podnikání je ve zkratce o zhodnocení dosavadních best practices, které se stále vyvíjejí. Vzpomeňte si, jaké byly best practices před pěti lety v různých oblastech, ať už se jedná o obchod, lidské zdroje či nákup, a co platí dnes. Prostor na další digitalizaci či optimalizaci stále zůstává, ale daleko větším přínosem bude zamyšlení nad tím, jak dostupná data, využít pro další modely podnikání či úpravy procesů jako takových.

Namísto inkrementálního zlepšování SAP nabízí tedy i disruptivní přístup, v dnešní době citovaný jako jediný vhodný pro úspěch ve stále složitějším a propojenějším světě.

Přesně tak. Osobně mne na trendu inteligentního podnikání těší právě diskuze se zákazníky ohledně našich řešení a způsobu, jakým jim mohou technologie pomoci při podnikání. Zákazníci vnímají, že trendy v podobě disrupce či agilního řízení jsou na pořadu dne, a hledají, jak je více podpořit. Vedeme tak diskuze nejen o současném stavu, ale i strategické diskuze o požadované cílové vizi v horizontu 10 let bez ohledu na to, co je v současnosti k dispozici. Osobně vnímám jako důležité nenechat se svazovat historií či současným stavem implementovaných řešení, ale prostě dospět do bodu, kdy se podnik nebo firma začne věnovat otázce budoucnosti z pohledu funkčnosti, nikoliv z pohledu pouhé reakce či úpravy současného stavu.

Vaše přednáška pro novináře, pořádaná ve futuristickém duchu v interaktivním kamionu, se věnovala zákaznické zkušenosti (customer experience). S hrdostí jste prezentovala případy velkých českých firem, které během posledního čtvrtstoletí vyrostly z původních rodinných firem a nyní používají řešení SAP pro další expanzi, již globálního rozměru.

Tyto české společnosti považuji za opravdový poklad pro českou ekonomiku. Je pozoruhodné, že poměrně velké procento je stále řízeno jejich zakladatelem. Zakladatel, který buduje společnost postavenou na dlouhodobé vizi a opřenou o opravdové hodnoty, dává do businessu něco navíc a pro Vás je to důvod se za ním vracet. Generace, která nastupuje dnes, má již jiný přístup k loajalitě, než generace předcházející. V tomto kontextu je důležité zdůraznit, že právě hodnoty a s nimi spojená zákaznická zkušenost hrají velkou roli. Tzv. customer experience je dalším termínem, který není jednoduše přeložitelný z angličtiny. Jedná se totiž nejen o zkušenost, ale čím dál tím více i o emoční zážitek zákazníka spojený s danou službou. Mladá generace reaguje na to, zda se může identifikovat s firmou, její kampaní, jejími představiteli a hodnotami, které ztělesňují. Pokud ne, dokáží značku ultimativně odmítat. SAP nedávno realizoval akvizici společnosti Qualtrics, právě za účelem zpřesnění dat ohledně zákaznické zkušenosti a s cílem umožnit našim zákazníkům odpovídat na otázky, zda mám správný produkt pro správného zákazníka, zda ho nabízím ve správném čase a správným způsobem. Nyní jsme tak připraveni pomoci společnostem překlenout rozdíl mezi tím, co zákazníci očekávají, a co ve skutečnosti dostanou. Inteligentní podnikání tedy není jen o aktuálních operativních datech k řízení podniku. Jeho síla tkví v propojení s pocity, zkušenostmi a emocemi, které prožívají nejen naši zákazníci, ale i zaměstnanci či obchodní partneři. To dává podnikání nový smysl.

Zmínila jste, že společnost postavená na hodnotách nabízí vždy něco navíc. SAP však v minulosti měl pověst firmy, která nabízí finančně nákladná řešení a tím pádem zacílená především na globální korporace, jež si tato řešení mohou dovolit.

Jak jsem již zmiňovala, SAP si dal za cíl přinášet na trh best practices. Ty ovšem můžete přinést, pokud máte nějaký kritický počet zákazníků, a tudíž kritickou znalost. Best practices nevznikají na základě dvou či tří zkušeností. SAP má dnes po celém světě 437 000 zákazníků a více než polovina patří mezi takzvané SME. Tato ohromující čísla mohou brát české firmy často s rezervou, ale je to právě zkušenost našich lokálních zákazníků, která potvrzuje, že SAP rozhodně není doménou pouze globálních korporací. A co se týká nákladů, nabízí se paralela s auty. Auto Vás také doveze z bodu A do bodu B, ale záleží i na rychlosti, bezpečnosti, spolehlivosti, komfortu atd. Každý z nás, ať již fyzická či právnická osoba, má možnost volby. My nabízíme kromě best practices i bezpečnost, ať již z pohledu transparentnosti, auditu či právě napojení na hodnoty společnosti, dále dlouhodobý závazek, transparentnost a realizaci vize. Od roku 2010 SAP investoval 70 bn USD do rozvoje, který probíhal nejen v rámci vývoje databáze vlajkové lodi SAP S/4HANA, ale i návazných akvizicích. Tím plníme náš dlouhodobý závazek nepolevovat v inovacích a držet krok s dobou. Co se týče ceny, cloudová řešení jsou jednou z možností optimalizace.

Pojďme se vrátit k českým zákazníkům, kteří jsou Vaší srdeční záležitostí. Ocenila jsem, že na Vaší konferenci byly hostesky krásně oblečeny krejčovstvím Bernhardt Fashion, které se zároveň umístilo mezi výherci cen SAP Quality Awards v kategorii „business transformace“.

Nerada bych teď jmenovala některé firmy, protože bych mohla někoho opomenout. Pojďme se tedy bavit o jednotlivých zákaznických skupinách. Už jsem zmiňovala firmy, které stále patří původním majitelům, a které se nám podařilo přesvědčit o přidané hodnotě našich řešení. Jsme rádi, že spolupráce s těmito firmami je dlouhodobá a umožňuje jim škálovatelný růst na globální úrovni. U tradičně středně-velkých a velkých hráčů se zahraniční majetkovou účastí se nám daří diskutovat o nejnovějších řešeních a možnostech, jak si vyzkoušet nové postupy. Nemůžeme zapomenout na státní správu a státní podniky, které kopírují postup korporací. S většinou těchto firem spolupracujeme na nějaké míře transformace a dalšího využívání přidané hodnoty, kterou SAP v dnešní době může nabídnout. Tito zákazníci sledují nové trendy po celém světě pomocí tzv. expertních uživatelských skupin (user group), nedávno se například uskutečnilo setkání se zajímavým akronymem SUGARRAIL, šlo však o experty v oblasti železnic.

Významné postavení pobočky SAP Česká republika v rámci celosvětové korporace potvrdil nejnověji i fakt, že nový generální ředitel pro země střední a východní Evropy (CEE) si zvolil za své působiště právě Prahu.

Tom Kindermans je původem z Belgie a má za sebou mezinárodní kariéru nejen v rámci regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika), ale i APJ (Asia, Pacific, Japan). Má za manželku Češku a Praha se nabízela jako jasná volba. Sám si pochvaluje, že z Prahy je to všude blízko. Belgie je srovnatelná s Českou republikou. Je dobré, že vedení regionu sídlí v Praze a má tak lepší přehled o různorodosti všech 16 zemí, které region tvoří. Velikost se někdy totiž přeceňuje a podceňuje zároveň. Co se týče možností, zdají se být všude stejné. V realitě musíme obsloužit stejný počet ministerstev jako naši kolegové ve velkých zemích, ale s daleko menším týmem. Kouzlo malých zemí v rámci korporace lze přirovnat ke kouzlu start-upu. Musíte si umět dobře vybrat priority, nelze se soustředit na vše, a zároveň máte lepší flexibilitu než ve větších zemích, kde mají velké týmy, jež jsou koordinačně náročné.

Poskytla jste mnoho rozhovorů, ale soukromí si střežíte. Až na facebookových stránkách společnosti SAP jsem se z jednoho rozhovoru dozvěděla, že v soukromém životě máte tři principy: rodina, jóga a plánování. Ve volném čase jste ještě zvládala organizovat o víkendech dětské závody na horských kolech.

Zrovna teď o víkendu jsem četla knihu, v níž jedna z protagonistek sdílela svoji zkušenost, která se mnou rezonovala. Dotyčná pracovala na jednu stranu hodně a intenzivně, ale na druhou stranu jí vše bavilo. Postupem času objem práce narostl na 20 hodin denně a dotyčná se pak nedokázala odpojit. Doufám, že se mi toto nestane (smích). I projekt organizování závodů na horských kolech jsem nakonec po čtyřech letech musela opustit, protože organizace závodů, kterých se zúčastnilo 2 000 dětí ročně, vlastně byla další práce. Myslím, že balancování zvládám. Moje předchozí role byla regionální, teď mi tedy ubylo cestování. Uvědomuji si však, že na otázku: „Jak se máš?“ Odpovídám: „Mám se rychle“. Někdy mne mrzí, že nedokážu více prožít přítomný okamžik. Na druhou stranu v době krize se vlna rychle převalí a smutek nezůstane na dlouho. Co se týče času na jógu, daří se mi ho stále držet. Už jsem zmínila vliv emocí na rozhodování, ale náš život v podstatě ovládá 27 emocí a těm musíme dát prostor a prožít je. Jóga a techniky mindfulness jsou pro mne nikoliv cílem, ale prostředkem, jak se zastavit. Největší procento workoholiků je v generaci třicátníků, kteří často pracují virtuálně a neumí si nastavit hranice a odpojit se. Myslím, že odpověď na otázku: „Kdy jste naposled celý den nic nedělali?“ může být dobrým indikátorem k tomu, zda člověk propadl workoholismu.

Hodně se věnujete podpoře mladých děvčat v oblasti IT. Jakou mentorskou radu poskytnete závěrem?

Já sama se řídím radou: Je pořád potřeba na sobě pracovat. Nepracuji na sobě za účelem dostat se za pět let na nějakou konkrétní pozici, ale za účelem být připravena přijímat nové impulzy a nápady. Dneska vnímám, že některá děvčata se snaží svoji budoucnost až příliš naplánovat, což možnosti zužuje. Já jsem studovala mimo jiné i Fakultu tělovýchovy a sportu, protože mne zaujalo téma trenérství a psychologie sportu. Někomu se může zdát, že příliš přeskakuji, ale já si myslím, že každá zkušenost člověka formuje. Koneckonců loni jsem po nepříliš dlouhém působení na regionální pozici přecházela na současnou lokální roli. Tuto záležitost jsem konzultovala s manželem, který mne podpořil a řekl: Vždyť jsi připravená. A já jsem byla.

Pro Czech and Slovak Leaders Magazine, Linda Štucbartová, DES, MBA