Jan Řežáb

 

“Chci za sebou zanechat pozitivní stopu ve společnosti”

 

Jan Řežáb, zakladatel koncernu JRD

Přemýšleli jste někdy o zdravém vnitřním prostředí budov? Jak se vám žije a pracuje ve firmě či doma?

Rozhovor s Janem Řežábem, zakladatelem koncernu JRD, probíhal v moderních prostorách firmy na pražských Vinohradech. Pandemie Covid-19, která přinesla častější práci z domova či přímo nucené pobyty v karanténě, poukázala mimo jiné právě na důležitost kvality prostředí, jež nás bezprostředně obklopuje.

Založením firmy si Jan Řežáb splnil svůj studentský sen založit v České republice obor environmentálních a šetrných ekologických staveb. K tomu dodává: „Dnes jsme leaderem na trhu a tahounem celého oboru. Jsme na to hrdí a moc nás to baví“. Zdravé sebevědomí, prezentace konkrétních výsledků, zaměření na tým a vedení příkladem, to všechno ve svém příběhu Jan Řežáb ztělesňuje. Jan Řežáb je členem Vědecké rady UCEEB neboli Univerzitního centra energeticky efektivních budov.

Při tomto rozhovoru se mi hodila nejen vášeň pro psaní, ale i zkušenosti, které jsem získala v rámci působení v Radě pro komercializaci Univerzity Karlovy či hodnocení projektů Technologické agentury, kdy je nutné v krátkém čase pojmout komplexní projekt z úplně odlišného oboru. Technologie plazmové gazifikace a zpracování odpadu už se přeci jen vymyká mému humanitnímu vzdělání. Ale určitě o tomto projektu v budoucnu ještě uslyšíte. Pokud se chcete dozvědět o nejnovějších trendech v oblastech bydlení, zpracování odpadu, ale především o zajímavé životní cestě Jana Řežába, zapáleného ekologa, čtěte dále.

Koncern JRD se skládá z desítek firem v několika divizích. JRD Development se zabývá zdravým a šetrným bydlením. Mimochodem, součástí společnosti JRD Development je i lesní školka. Tato školka ovšem neslouží dětem zaměstnanců a nenajdete ji v Praze, ale u Vlašimi. Pěstují tam zdravé rostliny a stromy, které jsou následně využity v developerských projektech.

JRD Energo investuje a provozuje parky větrných a fotovoltaických elektráren. Další firma se věnuje pozemkovému developmentu, tj. scelování menších celků a jejich následnému rozvoji tak, aby byly vhodné pro stavby a další investice. A jak to již u úspěšných firem bývá, součástí je i vlastní start-up Millenium Technologies. Projekt využívá technologii plazmové gazifikace, kdy při obrovské teplotě dochází k rozpadu hmoty. Tento proces je možné využít ke zpracování jakéhokoliv odpadu na bioplyn a strusku, která má lepší parametry než sklo.

Jak vlastně začal příběh celé skupiny JRD?

Nedávno přišel do kin film Havel. V mládí jsem si dal motto zanechat za sebou pozitivní stopu ve společnosti. Později jsem zjistil, že stejné motto hlásal rovněž Václav Havel. Od konce dospívání, kdy jsem se začal zajímat o problematiku ekologie ve stavebnictví, až po ukončení studií na ČVUT jsem postupně zjišťoval, že zcela chybí informace o nízkoenergetických či pasivních domech. V polovině devadesátých let minulého století vlastně existovaly jen pojmy, bez kontextu a obsahu. Měl jsem štěstí, že jsem potkal Dana Morávka, syna Petra Morávka, zakladatele rodinné firmy Atrea; a tehdy jsem se setkal s průkopníky nového přístupu k úsporné výstavbě a rekuperacím. Začal jsem tehdy studovat zahraniční literaturu a nové postupy jsem doslova vykutal. Z tehdejších zaměstnavatelů nechtěl nikdo moje myšlenky realizovat, moje náměty vždy na konci projektu seškrtali. Pochopil jsem, že dopad mohu mít pouze tehdy, pokud budu v daném oboru nejlepší a zároveň se stanu dostatečně velkým hráčem, tak, abych mohl trh ovlivňovat.

Recyklací jsem žil už na vysoké škole. Cestou ze studentských kolejí v Praze domů do Plzně na víkendy jsem vozil batoh do poloviny plný odpadků k recyklaci. V Praze se ještě odpad netřídil, zatímco v Plzni už jsme před domem kontejnery měli. Celou vysokou školu jsem poctivě střádal hliníkové folie od čokolády. Nakonec jsem do sběrných surovin přivezl dva velké pytle, které správce po předání hned hodil na haldu s dalším směsným odpadem.

Jaké dopady měla pandemie Covid-19 na JRD? Pro některé firmy byla likvidační, jiným naopak doslova dala křídla.

S ohledem na to, jak se události rychle mění, je nějaké celkové zhodnocení těžké. Ve všech částech JRD skupiny se nám podařilo naplnit rčení „štěstí přeje připraveným“. Poslední dva roky jsme se připravovali na příchod nějakého mírného ochlazení ekonomiky. Děláme si vlastní modely a zpomalení jsme plánovali na letošní léto. Snažili jsme se tedy maximálně posílit svou pozici tak, abychom další rok a půl zvládli i v rámci krizových scénářů. Připravenost nám pomohla do té míry, že jsme zatím dopady krize nepocítili. Co se týče developmentu, tak jsme za první polovinu roku uskutečnili stejný obrat jako za celý loňský rok, tj. prodali jsme domy a byty za více než jednu miliardu Kč. Respekt a uznání patří celému týmu, který pracuje skvěle.

Můžeme se tedy zaměřit na další rozvoj a akvizice. Souhrou náhod jsme svou největší osvětovou kampaň ohledně zdravého bydlení rozjeli právě v březnu.

Pokud tedy někomu ušla Vaše kampaň se čtyřmi klíčovými zvířaty kampaně v podobě jelena, medvěda, rysa a výra, co si tedy pod pojmem zdravé bydlení máme představit?

Zdravé vnitřní prostředí má stabilní teplotu, vlhkost a ideálně přirozené osvětlení anebo plnospektrální umělé osvětlení, ticho a dostatek čerstvého vzduchu bez prachu, pylů a toxických látek. V takovémto prostředí uživatelé nestrádají tzv. syndromem nemocných budov, mezi které patří jak zdravotní, tak psychické potíže. Podle posledních studií se s těmito syndromy setkává až 85 procent světové populace žijící v budovách. My se prostřednictvím kampaně snažíme šířit povědomí nejen o zdravém vnitřním prostředí, ale i udržitelné výstavbě. Při výstavbě používáme takové moderní technologie a přírodní materiály, které přispívají ke vzniku komfortního mikroklimatu. Mnohé technologie vyvíjíme i my sami, abychom byli vždy schopni nabídnout to nejlepší řešení.

Mnoho čtenářů určitě zajímá pohled experta ohledně investice do nemovitostí. Doporučujete koupit byt nyní nebo ještě čekat na případný pokles cen?

Naše analytické oddělení sleduje dlouhodobě vývoj trhu s realitami, ať již českého či celosvětového. Historicky byty rostou více než o pět procent ročně v průměru, což platí i u standardních stavebních pozemků. Pokles cen bych tedy neočekával. V Praze je navíc velká poddimenzovanost nových staveb z důvodu zdlouhavého stavebního řízení, takže poptávka dále táhne zvyšování cen. Ani pandemie zvyšování cen nezastavila, možná trochu zpomalila. Celý trh s nemovitostmi ceny stále navyšuje, proto nemovitost stále považuji za velmi výhodnou investici. Případné zpomalení růstu cen by mohlo nastat v případě předpokládaného přijetí nového stavebního zákona v horizontu několika měsíců, který by mohl zrychlit povolování staveb a umožnit tak lepší saturaci trhu.

Od nemovitostí se nyní přesuneme k vašemu start-upu Millenium Technologies a inovacím jako takovým.

Inovace jsou pro nás dlouhodobě nosným tématem a prolínají se opravdu celou skupinou. V developmentu aktuálně nabízíme nové složení podlah, zlepšujeme jednotlivé prvky jako např. energetická úspornost nebo větrání. Vyvinuli jsme nový konfigurátor klientských změn. Podobně jako si objednáváte auto, tak si můžete v aplikaci zvolit různé materiály a barvy a vše se zobrazí v nákresu. Máme rovněž komunitní aplikaci pro jednotlivé domy, která propojuje nejen vlastníky a uživatele, ale i poskytovatele služeb v konkrétní lokalitě. Co se týče obnovitelných zdrojů energie, kde jsme rovněž aktivní, tak tam se snažíme o výstavbu moderních energetických zdrojů a efektivitu jejich provozování. A konečně zmíněný start-up Millenium Technologies – ten podle mě představuje „next big thing“ – řešení, které může ovlivnit celý svět, a momentálně se již překlápí ze start-upu do plně komerční společnosti.

Podstatou je plazmové zplyňování, které s využitím vysokých teplot plazmatu umí rozložit jakoukoliv hmotu. Z odpadu tak lze jeho organickou část přeměnit na energeticky a materiálově bohatý syntézní plyn a zbytek skončí jako neškodná inertní struska. I ta se dá využít, ale hlavním produktem je právě ten syntézní plyn, ze kterého lze následně vyrábět energii či teplo, nebo ho materiálově využít např. k výrobě vodíku nebo jiných chemických produktů.

Aktuálně máme dokončenou mobilní jednotku, která je transportovatelná v šesti lodních kontejnerech, a lze ji využít ke zpracování nebezpečných odpadů přímo v místě jejich výskytu. Nyní probíhají poslední prototypové zkoušky a do konce roku chceme začít jednotky vyrábět.

Hlavní směr našeho výzkumu se však týká čistírenských kalů a nerecyklovatelných plastů.

Tato řešení mají opravdu možnost změnit svět a přepsat v našem myšlení slovo odpad na surovina, a my jsme tomu hodně blízko.

Když už jsme u inovací, jak vnímáte podnikatelské prostředí v České republice?

Stále věřím v to, že podnikatelský duch z první republiky je u nás živý. Babička sama pocházela z velko-uzenářské rodiny a její příběhy mne provázely od dětství. Jsem rád, že se komunistům nepodařilo tento duch vymýtit. O Češích se traduje, že jsou tvořiví a šikovní. Pro konzervativní národy možná až příliš. Doufám, že pozitiva si zachováme a posuneme se blíže k Izraeli a jeho start-upům s vysokou přidanou hodnotou. Tento trend v Evropě nevidím.

Jaké je Vaše slovo závěrem?

Zopakuji to, co jsem sdílel se svými zaměstnanci. Prosím, chovejme se tak, jako by tu krize nebyla. Nemusíme ji popírat, ale ani ji nevytvářejme svým chováním. Pracujme tak, jak jsme pracovali, investujme tak, jak jsme investovali. Tak budeme aktivně bojovat proti krizovým projevům, které jsou často vyvolány psychologickým tlakem z médií a zveličováním některých faktů, kterých bychom si za normálních okolností ani nevšimli. Jako jedinec, společenství a firma nejvíce svému okolí a celé zemi prospějeme právě normálním chováním.

Linda Štucbartová