Jiří Rusnok

JIří Rusnok, člen bankovní rady České národní banky

JIří Rusnok, Guvernér České národní banky

Pane guvernére, Vaše jmenování vzbuzovalo mnohá očekávání, ať již od zastánců přijetí jednotné měny či od odpůrců měnové intervence a oslabování koruny za účelem podpory exportu.  Jaká je Vaše vlastní vize dalšího směřování ČNB a nakolik ji ovlivnilo hlasování Velké Británie o Brexitu?

Moje role jako guvernéra ČNB nespočívá v tom být zastáncem té či oné víceméně zájmové skupiny ve společnosti a ekonomice. Mým úkolem je spolu s ostatními členy bankovní rady řídit centrální banku tak, aby zajišťovala naplnění zákonem jí uložených cílů, tj. cenovou a finanční stabilitu, efektivní dohled nad finančním trhem, hladký oběh hotovosti a platební styk a další. Jaké nástroje pro dosažení těchto cílů budou použity, vždy závisí na konkrétních okolnostech a podmínkách v ekonomice. Brexit v tomto kontextu je jen jednou z mnoha okolností resp. nejistot, se kterou naše rozhodování musí počítat.

Vaše komunikativní schopnosti jsou často označovány jako velké plus ve srovnání s Vašimi předchůdci.  Skutečnost, že již během druhého týdne svého působení pořádáte neformální snídani s novináři, je toho důkazem.  Jak konkrétně této silné stránky využijete? A jaké je Vaše pojetí leadershipu a jaké další kvality leadera jsou pro Vaši roli důležité?

Nerad hodnotím sebe sama, to musí učinit jiní. Komunikace je klíčová věc i pro centrální banku. Úspěšnost našeho konání je principiálně závislá na tom, jak se nám daří oslovit trhy – čili odbornou veřejnost, ale i laickou veřejnost a vysvětlit jim, proč děláme to či ono. Jedině tak můžeme efektivně naplňovat náš zákonný mandát.

Máte za sebou zkušenosti jak z politiky, tak z působení na vysokých pozicích expertních asociací.  Ačkoliv se jedná o nezávislou funkci, komentátoři oceňují právě Vaše předchozí politické zkušenosti.  Komentoval jste „nesrovnatelný tlak“, kterému jste čelil jako premiér, dáváte tedy přednost expertním pozicím?  A je něco, co Vám na vysoké politice chybí?  

Určitě jsem člověk orientovaný zejména prakticky a expertní a manažerská poloha jsou pro mne nejpřirozenější. Funkce guvernéra stojí někde na pomezí čisté odbornosti a politiky a proto věřím, že v ní budu schopen dobře uplatnit své předpoklady a dosavadní zkušenosti.

S ohledem na rozhodnutí o nepřistoupení k Euru, které Národní banky mohou být pro Českou republiku inspirativní a které Národní banky připadají v úvahu pro užší spolupráci v souvislosti s Bankovní unií připravovanou v EU?

Formálně vzato jsme jako ČR stále povinováni závazku přistoupit ke společné evropské měně. Máme ovšem možnost rozhodnout sami o termínu, kdy tak učiníme. Jako ČNB jsme součástí Evropského systému centrálních bank zemí EU28. Máme velmi čilou mezinárodní spolupráci s centrálními bankami po celém světě. Patříme mezi cca 10 centrálních bank na světě, které jako první zavedly a úspěšně zvládly cílování inflace. Naše technické know-how v této oblasti je hodnoceno velmi vysoce a určitě zde patříme ke světové špičce.

Zdá se, že se Vám daří hájit si Váš soukromý život.  Jak relaxujete, jaký je Váš osobní recept na udržení work-life balance?

Snažím se  především zůstat úplně normálním člověkem. Dává mi to nezbytnou míru svobody a jisté vnitřní rovnováhy. Soukromý život opravdu striktně odděluji od pracovního angažmá. Relaxuji pobytem v přírodě, prací na zahradě, občas trochu i sportem.

Jako zastánkyně diverzity se nemohu nezeptat na to, proč v současné Bankovní radě nejsou zastoupeny oproti minulosti žádné ženy. Vnímáte to jako problém?

Momentálně nejsou, ale tak tomu bylo po většinu moderní historie ČNB. Uvidíme při dalších střídáních členů BR, co není dnes, může být příště. A navíc, členy bankovní rady jmenuje prezident republiky, nikoliv guvernér.

Jaká budou Vaše závěrečná slova pro čtenáře časopisu Czech and Slovak Leaders?

Chci Vaše čtenáře pozdravit, popřát jim všechno dobré a ujistit je, že v této zemi dnes nemusí mít obavu o své úspory a stabilitu naší měny.

Autorka: Linda Štucbartová