Josef Postránecký

 

„ Státní správa má sloužit občanům. “

 

josef (5)Říká se mu „Superúředník“. Josef Postránecký stojí od letošního 1. února v čele víc než 65 tisíc zaměstnanců státní správy. Může za to nový služební zákon, který představuje významný krok k zavedení stabilní a profesionální státní správy. Jaké změny pocítí řadoví úředníci? A co jejich vedoucí? 

Vážený pane náměstku, co vše je ve vaší gesci? Někteří čtenáři českých médií by mohli mít dojem, že budete úkolovat všechny úředníky v zemi…

Tak to úplně není. V mé gesci je zákon o státní službě. Jeho příslušná část ukládá úkoly sekci státní služby, která jak známo z rozhodnutí politiků vznikla z původně plánovaného Generálního ředitelství státní služby na ministerstvo vnitra. Náplň zůstává ale obdobná, jak tomu mělo být původně.

A to je?

Příprava příslušných prováděcích předpisů k naplňování zákona o státní službě, služebních předpisů kupříkladu k výběrovým řízením, služebním hodnocením a dalším náležitostem, které jsou obsahovou náplní zákona. Je třeba zdůraznit, že zákon o státní službě primárně řeší personální a organizační věci výkonu státní správy. Nikoliv věcný obsah státní správy.

Až to vše bude naplněno a všechny prováděcí předpisy budou přijaty, budete mít klid na práci?

Klid mít nebudeme. Proces bude pochopitelně kontinuální a dalším z úkolů bude koordinovat aktivity napříč ministerstvy a úřady, které hlavní úkoly v oblasti personalistiky a organizace výkonu státní správy musí zabezpečovat. Je zde pokud možno nezbytné, aby byl proces jednotný, a to je také úkolem sekce státní služby.

Nedávno jste byl u jmenování nových státních tajemníků, naplnily se Vaše požadavky na tyto osoby?

Mé požadavky se naplnily v tom smyslu, kdo by se měl hlásit. Zákon předpokládá, že to jsou úředníci, kteří ve státní správě něčeho dosáhli a zastávali nebo zastávají vysoké posty. Počínaje řediteli odborů a výše. Vítězové výběrových řízení jsou dlouholetí zkušení úředníci.

Jaké hlavní změny pocítí od 1. července řadoví úředníci?

Pro řadového zaměstnance se prakticky nic nezmění z hlediska obsahu výkonu státní správy, který zabezpečuje na úřadech, kde pracuje. Změní se vnější prostředí pro výkon této práce. Zákon stanoví řadu povinností i řadovým úředníkům. Směřují zejména ke kvalitnímu výkonu státní správy, výkonnosti dané kvantitou a rychlostí. Také budou muset úředníci povinně zvyšovat svojí odbornou způsobilost, budou podrobováni služebním hodnocením. Jejich výkonnost se bude každoročně vyhodnocovat. Samozřejmě ne všichni byli na tyto přístupy ve své dosavadní práci zvyklí. Budou se s tím muset vypořádat.

Změnou pro řadového úředníka bude větší stres…

Měl by si zorganizovat práci tak, aby stíhal. Na druhé straně jim ale zákon přináší tu jistotu, že pokud budou pracovat kvalitně, tak budou mít určitou perspektivu. Také nehrozí to, že byly v minulosti některé útvary z různých důvodů zrušeny a s nimi byla zrušena i pracovní místa. Zákon jednoznačně stanoví do budoucna, že změna systemizace, která určuje rozsah a strukturu pracovních míst, bude možná jedině v případě změny zákona nebo rozsahu činnosti, kterou zabezpečují. Je to výhoda, kterou zákon úředníkům přináší. Nebudou každým rokem zařazeni pod jinou sekci a podobně.

Kolik lidí pod sebou vlastně nově budou mít vedoucí státní úředníci?

Ty počty se různí. Záleží to na stupni řízení. Jsou tam i výjimky dané postavením různých typů úřadů, jako jsou např. tzv. regulační úřady.

Budou se tedy ve velkém přeskupovat oddělení či sekce?

To nyní nastalo v rámci přípravy systemizace. Vláda schválila pravidla organizace služebních úřadů, kde jsou stanoveny minimální počty velikosti oddělení, odborů a sekcí. Řada úřadů se na to připravila s předstihem a změny proběhly už počátkem roku. 

Trend je tedy, že bude ve výsledku méně vedoucích?

Těch, kteří stojí v čele útvarů. Zákon ale připouští zástupce těch vedoucích, což ne všude bylo pravidlem. Mají pozici představeného. Počet vedoucích zaměstnanců tak dohromady může být vyšší. Svou logiku to má. Víme, že když ředitel odboru onemocní nebo odjede na dovolenou a nemá svého řádného zástupce, negativně to poznamenává činnost útvaru.

Jakou hlavní změnu zaznamenají vedoucí úředníci?

Pro vedoucí úředníky je změn více. Vedle mnohem vyšší zodpovědnosti jim přibude i práce. Kupříkladu budou muset každým rokem zpracovávat služební hodnocení na své podřízené. Budou muset pečovat o jejich odbornou přípravu, pochopitelně se budou více podílet na vytváření podmínek pro práci svých podřízených. Nebudou na ně už moci převádět úkoly, které ze zákona výhradně spadají pouze nim. Doposud to řešeno nebylo. Rozsah práce pro představené bude tedy oproti současnému stavu vyšší. Na druhé straně tu je jejich jistota. Pokud budou pracovat kvalitně, nebudou moci být odvoláni bez udání důvodu, jako tomu bylo často doposud.

Služební zákon byl výsledkem politického konsenzu. Určitě tak došlo k řadě kompromisů. Myslíte, že na ně ještě dojde?

Je to více jak 200 paragrafů. Určitě se ukáže, že by bylo účelné některé části zákona upravit. Nemohu to ale předjímat. Navíc i předseda vlády zdůraznil, že v době implementace zákona je nelogické zároveň připravovat novelu. Mohlo by to přinést znejistění jak úředníků tak veřejnosti. V tuto chvíli navíc opravdu žádný věcný důvod pro přípravu rychlé novely není.

Kdy jste poprvé věděl, že byste byl rád náměstkem pro státní službu?

Začal jsem přemýšlet v době, kdy se připravovalo výběrové řízení na post náměstka, tedy v listopadu loňského roku. V minulosti jsem byl řadu let zodpovědný za reformu veřejné správy v České republice. Měl jsem blízko k celé veřejné a státní správě. Řekl jsem si, že bych mohl využít zkušeností, které mám jak z této reformy, tak z celého působení ve státní správě, a pokusit se je přenést i do této výzvy.

Co Vám na to řekl ministr vnitra?

Pozitivně hodnotil, že o ten post hodlám usilovat. Jinak jsme to neřešili. Josef_Postranecky (1)

Zákon o státní službě je nominován na zákon roku i na paskvil roku. Souhlasíte?

Není to asi poprvé, kdy zcela nový zákon, který nemá v minulosti obdobu, přináší různorodé pohledy. Někteří jej chválí, jiní kritizují. Mě to nijak nepřekvapuje. Záleží na praxi, která ukáže, jestli je zákon dobrý anebo bude vyžadovat změnu.

V řadě oblastí se hovoří o tom, že by bylo do budoucna dobré, kdyby se úředníci nedrželi stroze jen zákonných ustanovení.

Můj pohled je ten, že by úředníci měli právní předpisy uplatňovat tak, aby na jedné straně naplnili jejich literu a na druhé straně vždy hledali taková řešení, která jsou pro uživatele úředních rozhodnutí co nejpřínosnější a nejvýhodnější. Je třeba mít na paměti, a ne všichni úředníci to tak vnímají, že lze někdy vzít v potaz i tvrdost nebo nepřiměřenost litery zákona a vydat rozhodnutí mírnější než zákon obsahuje. Musí to umět odůvodnit. Jsou to věci, které bych rád více uplatňoval v praxi. Naplní se tím jeden ze základních cílů veřejné správy: aby sloužila občanům.

Budete mít letos vůbec nějakou dovolenou?

Do 1. července určitě ne, ale uvidíme během letních měsíců. Pan ministr uložil všem náměstkům, abychom si dovolenou naplánovali. Chce mít svěží úředníky, kteří budou schopni plnit všechny úkoly. Snad tak jeden týden vyšetřím.

Autor: redakce (jk)