Lenka Šmerdová

 

“Ženy (nejen) armádu obohacují”

 

Lenka Šmerdová, první česká brigádní generálka armády České republiky

Vážená paní brigádní generálko, od Vašeho jmenování do funkce uběhly tři týdny…Jaký je to pocit, být první ženou v České republice na této pozici?  Už jste si zvykla?

Pocit je to výjimečný. Pořád je to pro mě nové. Téměř každý den nastávají situace, které jsou neopakovatelné a někdy až dojemné. Na to si člověk nemůže zvyknout. Myslím, že si pořád budu uvědomovat, jak velkého ocenění a zároveň i důvěry se mi za mou práci, ale i práci mých kolegů, dostalo. Velmi si toho vážím.

Zmínila jste, že Vaše jmenování může otevřít dveře dalším ženám.  Pro Vás je to Vaše druhé prvenství, byla jste také první ženou jmenované do pozice plukovník.  Jakou radu máte pro ženy, které aspirují v Armádě ČR na vyšší pozice?  A pro ženy celkově, bez ohledu na to, ve které sféře působí?  

Těší mne, že v armádě se o rovném postavení jenom nemluví. Ženy v uplynulých desetiletích dokázaly, že do armády patří a že jí mají čím obohatit. Věřím proto, že mé jmenování může povzbudit i další ženy a dodat jim odvahy a podpořit je v úsilí dosáhnout vytčeného cíle. Kolem mě je ostatně mnoho dalších žen, které si své místo, respekt a úctu vybojovaly a těm všem patří můj obdiv. Je jedno, zda nosí uniformu či nikoliv.  Důležité je dostat šanci, nepromarnit ji a rozhodně na sobě stále pracovat. Chce to také sebevědomí a hodně síly jít za svými cíli. Zkrátka každá máme své touhy a přání. Některé z nich nám splní partneři a děti, na jiné si zkrátka musíme dosáhnout samy.

V armádě působíte od roku 1984, zabýváte se oblastí personalistiky a náboru.  Jak se měnil přístup k těmto oblastem v čase?

Myslím, že důležitým mezníkem byl přechod od neoblíbené povinné základní vojenské služby k profesionální armádě, která si získává stále větší sympatie nejen mužů, ale i žen. Na bázi dobrovolnosti se nám dnes znovu doplňuje i takzvaná aktivní záloha. Pochopitelně v profesionální armádě personální práce i nábor získaly léty na významu. Je to práce s lidmi a především pro lidi a právě lidé jsou v armádě tím nejcennějším. Ostatně jmenování do generálské hodnosti beru také jako vyjádření významu práce nejen při doplňování armády lidskými zdroji, ale také důležitosti péče o ně, vzdělávání a výchovy kvalitních vojáků

Problematika náboru v době, kdy je nízká nezaměstnanost, trápí mnohé soukromé podniky.  Jak se s touto situací vypořádává Armáda ČR?

I když je rezort obrany vnímán jako odpovědný, spolehlivý a také atraktivní zaměstnavatel, je stále těžší a těžší jej doplňovat novým vojenským personálem. Na trhu práce samozřejmě nejsme sami, vedle nás se zde kromě civilních subjektů pohybují i další ozbrojené složky a bezpečnostní či záchranné sbory. Všichni přitom máme zájem o stejné jedince, tedy mladého, zdravého, vzdělaného člověka.

Dobrá práce armády, a to jak doma tak v zahraničí, již k samotné propagaci nestačí. Musíme veřejnost na možnost uplatnění v armádě aktivně upozornit – armáda proto musí být neustále vidět i slyšet. V současné době nám běží kampaň v několika rádiích, působíme na internetu, využíváme sociální sítě. Zájemci se mohou registrovat přímo z pohodlí domova. Publikovali jsme i zprávy v regionálním tisku. Připravujeme rovněž náborové aktivity přímo v terénu, ať již se jedná o velké celostátní či menší regionální akce. Rekrutéři jezdí také na burzy práce, do škol i na nejrůznější sportovní akce, kde lze také potkat řadu aktivních lidí. Neustále musíme hledat nové metody a možnosti, jak oslovit veřejnost a získat potřebné zájemce. Armáda v tomto směru nesmí zůstat pozadu.

Jste vdaná a máte syna.  Jak se Vám daří skloubit práci a rodinu?

Rodina pro mě znamená strašně moc. Bez podpory manžela i syna bych tuto práci určitě nezvládla. Ne vždy mám sice doma všechno včas hotové a vždy úplně dokonalé, ale pro nás je nejdůležitější být spolu, a tak si každé společné chvilky vážíme a umíme si ji společně užít a vychutnat.

Působíte rovněž jako poradkyně náčelníka Generálního štábu ČR. Můžete nám tuto roli více přiblížit?  Jaké strategické otázky v oblasti bezpečnosti řešíte?

Jsem poradkyní v oblasti lidských zdrojů a nejen pro mne, ale i pro armádu je to nová situace, protože o lidských zdrojích jsme zatím nebyli zvyklí komplexně uvažovat. Bude tedy právě mým úkolem tyto aspekty konzultovat v kontextu dalších úkolů a zapracovávat je do jednotlivých rozvojových koncepcí.

Z Vašeho pohledu experta, vnímáte, že je svět bezpečnější nebo méně bezpečný?  A jak je na tom Česká republika?

O tom, jakým směrem se vyvíjí bezpečnostní situace ve světě a jak tento vývoj bude do budoucna ovlivňovat nás, uvažujeme patrně všichni. Většina expertů se shoduje na tom, že je současná situace více nestabilní a hůře predikovatelná. Já mohu konkrétní dopady vnímat právě prostřednictvím společnosti a zájmu lidí o zajištění bezpečnosti, který se v posledních letech stále zintenzivňuje. Mnohem více občanů si totiž v kontextu dění uvědomuje, že stabilita a bezpečnost nejen něco stojí, ale že je nutné, aby se i oni aktivně zapojili ať již tím, že se rozhodnout vstoupit do řad vojenských profesionálů, nebo vykročí třeba cestou aktivní zálohy kombinující civilní a vojenskou kariéru v jednom. To je myslím podstatná změna, která by v nás měla budit optimismus.

 

Linda Štucbartová