Martin Herman

Martin Herman, Prezident, American Fund of Czech and Slovak Leadership Studies

Martin Herman je prezidentem American Fund of Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS, www.afcsls.org), fondu amerických krajanů, který usiluje o co nejlepší úroveň vzdělání ve staré vlasti. AFCSLS je následovníkem Amerického fondu pro československé uprchlíky založeného v roce 1948 prvním československým velvyslancem v OSN Dr. Jánem Papánkem. Fond pomohl tisícům Čechů a Slováků uniknout před komunismem do Spojených států.

V roce 1976 Martin odešel z Československa do Spojených států. Dvacet let pracoval jako ekonom ve Světové bance, později sám jako konzultant na projektech po celém světě. Jeho zkušenosti ze základní, střední a vysoké školy v Československu i ze studia ve Spojených státech ho přesvědčily o významu vzdělání, obzvláště kvalitního základního a středního vzdělání. AFCSLS dal Martinovi příležitost využít jeho celoživotní zkušenosti. Martin se příležitosti chopil, vyvinul a řídí vzdělávací programy AFCSLS od roku 2008. V roce 2016 se stal prezidentem AFCSLS; vystřídal ve funkci Henryho Kallana, dlouholetého prezidenta a jednoho z nejštědřejších sponzorů AFCSLS. Martin studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a na amerických univerzitách Cornell a George Washington University.

Nadání a talent jsou pouze předpokladem úspěchu. Bez motivace a tvrdé práce se talent v průběhu let vytrácí. Mladí lidé potřebují systém, který by jim pomohl talent co nejlépe rozvinout. To je výzva, na které AFCSLS staví svůj vzdělávací program. Martin se spojil s Center for Talented Youth (CTY), Johns Hopkins University, přední světovou autoritou pro rozvoj talentů, s cílem založit pobočku CTY v Praze. Tento nápad se ale setkal s okamžitým a masivním domácím odporem. Vlivní odborníci na vzdělávání nápad označili za “elitářský, komerční a způsob, jak nadané přimět k útěku na prestižní univerzity do zahraničí“. Martin vytrval. Po dvou letech si našel v Praze Centrum pro talentovanou mládež (CTM, www.ctm-academy.org), které se stalo prodlouženou rukou AFCSLS. Teprve v loňském roce se však s pomocí Nadace RSJ podařilo program zabezpečit natrvalo.

Pane Hermane, než se dostaneme k Vašemu vzdělávacímu programu, řekněte nám nejprve, jak vnímáte dnešní svět?

Kde chcete, abych začal? Celý svět je konfrontován s mohutným a zrychlujícím se pokrokem vědy a techniky. Přesto, a částečně i kvůli nedostatečnému vzdělání, je mnoho lidí v příliš mnoha částech světa na dnešní svět a na budoucnost špatně připraveno. Nedovedou se se změnami vyrovnat, udržet si práci, zajistit si pro sebe a své rodiny slušné živobytí. Často hledají smysl své existence v penězích. Pokud selhávají, mají tendenci vinit ostatní. Jsou náchylní podlehnout hlasům slibujícím snadná řešení. Politici slibují, ale až příliš často jsou poplatní skupinovým zájmům. Nejsou schopni řešit narůstajícími problémy. Lokální a globální konflikty mají tendenci přetrvávat, nové hrozí. Jak se lidstvo s tím vším vypořádá, je ve hvězdách. Jsem přesvědčen, že duchovní život a silný etický kodex přinášejí větší uspokojení než pouze peníze a konzumerismus. Proto se zaměřuji na vzdělávání. Je to pro mě příležitost pomáhat dospívajícím hledat jejich životní poslání, pomáhat rozvíjet jejich talent. Kdo ví, jednou snad přispějí k lepšímu a spokojenějšímu životu nás všech.

A jak vnímáte dnešní Českou republiku?

Česká republika je na tom v mnoha směrech jako zbytek civilizovaného světa. Navíc se stále snaží zápasit s dědictvím komunismu, které jí před 70 lety nadělil Stalin za pomoci užitečných idiotů doma. Není pochyb, že s Marshallovým plánem a jako součást západních demokracií by Československo bylo dnes jednou z nejbohatších zemí světa. Komunistům se podařil pravý opak. Nyní je Česko i Slovensko zpět, členem Evropské unie a NATO. Daří se jim. Přesto léta komunistické totality a přetrvávající vliv Kremlu vyvolává mezi lidmi zmatek a nejistotu. Někteří dokonce dospěli k názoru, že Brusel je vlastně totéž co Kreml, snad i proto, že v minulosti byli mnohokrát zhrzeni a zklamáni. Jsou podezřívaví, závistiví, sebestřední, nerozhodní, na všechno mají svou lepší odpověď, své lepší moudro.

Vzdělávání je klíčovým ukazatelem prosperity. Nicméně vzdělání v České republice je dlouhodobě zanedbáváno. Učitelé mají nejnižší platy v civilizovaném světě. Školy na všech úrovních uvízly v dobách dávno minulých. Léta vládne na většině základních a středních škol nuda, nezájem a nechuť se učit. Návrhy na zlepšení zůstávají na papíře. Přesto na všech úrovních existují skvělé ostrůvky pozitivní deviace. Bohužel, místo toho, aby se jimi ti méně schopní inspirovali, tak závidí, snaží se ostrůvky škrtit a život jim znepříjemňovat. Zažil jsem to sám opakovaně s naším programem. Znechucení rodiče berou věci do svých rukou a zakládají soukromé školy pro své děti. Ti ambicióznější míří za vzděláním do světa.

Jste aktivní i na Slovensku, vnímáte obě země stejně nebo odlišně?

Jsou skoro stejné. Jsem moc rád, že Slovensko je nezávislé a prosperující. Slováci jsou rozhodnější. Nejoblíbenější české rozhodnutí je “možná”. Euro je skvělým příkladem. Češi budou přijetí Eura do nekonečna diskutovat. Nakonec snad budou radši, když přijetí rozhodne někdo za ně. Slovensko je ještě více závislé na automobilovém průmyslu než Česko. To je i velké riziko pro zaměstnanost. Většinu těchto činností převezmou v nedaleké budoucnosti roboti. Ti nahradí monotónní lidskou práci i v mnoha dalších oblastech.

Vzdělávání na Slovensku je dlouhodobě zanedbáváno stejně jako v Česku. Nicméně slovenští učitelé skutečně stávkují za lepší platy. Čeští učitelé o stávkách občas diskutují. Snad největší rozdíl je ve vysokoškolském vzdělání. To je v Česku lepší. Zhruba 25.000 Slováků studuje v Česku, což představuje asi 70 % zahraničních studentů na českých univerzitách. Slováci studují na českých univerzitách zdarma stejně jako ostatní zahraniční studenti, kteří úspěšně zvládnou zkoušky z češtiny.

Můžete nám svůj program více přiblížit, v čem přesně spočívá?

Dáváme dětem příležitost rozvíjet jejich talent, urychlit a obohatit své vzdělaní s CTM Online, v Objevitelských sobotách a v letních programech CTM a CTY. CTM Online je nejoblíbenější. Nabízí studentům ve věku 12-18 let online kurzy v angličtině, vedené zkušenými instruktory CTM. Obzvlášť populární jsou kurzy Advanced Placement (AP) systému amerického College Board. Ty připravují studenty k AP zkouškám, které se konají pravidelně v květnu. V CTM Online si studenti mohou vybrat z více než 100 kurzů matematiky, fyziky, chemie, biologie, informatiky a mnoha dalších předmětů. CTM Online je jediná příležitost pro studenty veřejných škol poměřit své akademické schopnosti přímo se svými vrstevníky ze zbytku světa. Studenty to motivuje, posiluje to jejich sebevědomí. Látku si nejen zapamatují, ale především skvěle pochopí. Některé školy integrovaly CTM Online do svých školních osnov. Letos poprvé budou tři školy používat CTM Online v rámci kombinované výuky přímo ve třídách. CTM Online se odvíjí od dlouhodobé spolupráce s CTY. V posledních dvou letech jsme k CTY přidali kurzy Florida Virtual School Global (FLVS) a University of Nebraska High School (UNHS), obě prestižní online vzdělávací instituce. Naším cílem je poskytovat efektivní, cenově dostupný a flexibilní způsob vzdělání přesahující domácí standard. CTM rovněž nabízí vlastní online kurzy pro mladší studenty, aby si zvykli na online studijní prostředí, technickou angličtinu a podporu instruktora. Já sám neustále pátrám po co nejlepších studijních materiálech pro naše studenty.

Jaké jsou výsledky programu?

Výsledky našich studentů si nemohu vynachválit. Vedou si naprosto skvěle v nejnáročnějších AP kurzech. Kurzy AP jsou na úrovni prvního ročníku americké univerzity. Učí kritickému myšlení, uvažování od praktického k teoretickému. Studenti získají podrobné znalosti o klíčových tématech včetně mezioborových souvislostí, výrazně si zlepší odbornou angličtinu a skvěle se připraví na AP zkoušky. Tím, že studují AP kurzy a absolvují AP zkoušky, prokazují zájem, schopnost a odhodlání uspět v univerzitním studiu. CTM je partnerem College Board pro skládání AP zkoušek na spolupracujících českých a slovenských školách.

Studenti CTM Online patří v AP zkouškách mezi ty nejlepší na světě, dosahují průměrné známky 4,06 což je výrazně lepší než světový průměr 2,89, přičemž nejlepší známka je 5. Každý rok v květnu absolvuje AP zkoušky více než sedm miliónů studentů z celého světa. Od roku 2011 absolvovalo kurzy CTM Online více než tisíc studentů. Skvělé výsledky pomohly více než stovce z nich získat stipendia a přijetí na světové univerzity včetně Oxfordu, Cambridge, Yale, Johns Hopkins, NYU, MIT a dalších. Většina studentů, skvěle připravena, pokračuje na českých univerzitách, někteří pokračují později dál v magisterském a doktorandském studiu v zahraničí.

V čem spatřujete největší překážky bránící dosažení větší podpory?

Kéž by dnes byla většina škol jako těch pět, s kterými jsem začínal v roce 2011. Kdyby tomu tak bylo, daleko více studentů by mělo podstatně lepší příležitost rozvinout svůj akademický potenciál. Pět škol, s kterými jsem začínal, má vynikající ředitele. Jsou příkladem ostrůvků pozitivní deviace. Vybrali schopné, svědomité a pracovité školní koordinátory CTM. Ti včas informují studenty a rodiče. Koordinátoři s učitelským sborem integrují kurzy CTM Online do školních osnov. Pět původních plus některé další školy jsou nejaktivnější, některé s 15-20 studenty každým rokem. V tomto školním roce očekáváme okolo 350 studentů v CTM Online. Jsme nesmírně vděční nadaci RSJ za podporu při sdílení provozních nákladů.

Naší největší překážkou jsou lidé: ředitelé škol, učitelé a někteří odborníci na vzdělávání (ti, kteří mají na všechno lepší odpověď, větší moudro). Ztratili krok s časem, brání se změnám, ubíjejí přirozený zájem dětí učit se. Navštívili jsme většinu českých a mnoho slovenských škol. Některé mnohokrát. Když přijdeme, jsou nadšeni, slibují účast. Po našem odchodu na své sliby ihned zapomenou. Od některých ředitelů dokonce slýcháme: “Ne, tady nemáme žádné talentované studenty”. Někteří učitelé říkají studentům: “Proč CTM Online? To ti já nestačím? “Tyto a podobné příběhy slýcháváme neustále.

Co očekáváte od AFCSLS a CTM za deset let? Jaká je Vaše vize?

Vytváříme z CTM prestižní vzdělávací instituci pro nadstandardní základní a středoškolské vzdělávání ve střední Evropě, ne pouze ostrůvek pozitivní deviace. Přes mnohé překážky se nám stále více daří jak v Česku, tak na Slovensku, příležitostně i jinde ve střední Evropě. Do čtyř let chceme mít v CTM Online alespoň 800 až 1.200 studentů s tím, že výsledky AP zkoušek se udrží výrazně nad celosvětovým průměrem.

Letos zahajujeme přípravu na mezinárodní maturitu AP College Board, což odpovídá maturitě International Baccalaureate (IB). AP diplom je ale flexibilnější a cenově mnohem dostupnější. Někteří domácí odborníci budou nepochybně náš záměr považovat za nevhodný. Ať ale rozhodnou rodiče a studenti. Ti ale budou muset nejdříve přesvědčit pana ředitele své školy. Program a diplom AP za pomoci CTM a veřejných partnerských škol umožní studentům získat špičkové, mezinárodně uznávané středoškolské vzdělaní. Připomínám, že IB program je v Česku dostupný pouze studentům elitních soukromých škol.

Naší vůbec nejvyšší prioritou je pracovat s co nejlepšími instruktory CTM Online s platy odpovídajícími špičkovým profesionálům. Kvalitní instruktoři mají obrovský vliv na výsledky studentů. To potvrzují úspěchy v AP zkouškách a odpovědi v dotaznících CTM od studentů a rodičů.

Vaše slova na závěr …

Snažíme se co nejúčinněji pomáhat českým a slovenským dětem dobře se připravit na budoucnost. Nejlepší možné využití jejich talentu, co nejlepší vzdělání pro všechny se musí konečně stát nejvyšší národní prioritou jak v Česku, tak na Slovensku. Neustále hledáme partnery a sponzory pro další práci. Přidejte se k nám.

Linda Štucbartová