Michaela Fridrichová

 

“Sponzoři se bojí být spojováni s rakovinou. ”

 

SAL_1512Naše společnost je zdravá a uvědomuje si nutnost pomoci druhým. Přesto je podle Michaely Fridrichové potřeba snažit se veřejnost oslovovat znovu a novými způsoby. Co Liga chystá a na jaká témata se aktuálně zaměřuje?

Vážená paní předsedkyně, Liga proti rakovině Praha byla jedna z vůbec prvních neziskových organizací v naší novodobé historii. Drtivá většina lidí si ji spojí zejména se žlutými květinami. Jsou to stále květiny, které jsou Vaším hlavním poznávacím znamením?

Liga proti rakovině Praha má své logo v podobě trojlístku, symbolizujícím tři hlavní pilíře činnosti Ligy proti rakovině Praha, ve zkratce LPR. Jeden lístek symbolizuje vědu a výzkum, druhý život onkologických pacientů, třetí podporu prevence nádorových onemocnění. Pod lístky je logo LPR Liga proti rakovině Praha. Pro řadu lidí je skutečně hlavním poznávacím znamením žlutý kvítek měsíčku lékařského, který se stal symbolem sbírky při Českém dni proti rakovině. Jsem ráda, že nás jako pomáhající organizaci lidé spojují s léčivou rostlinou.

Každoročně se v rámci květnového dne zaměřujete na jednu oblast. Letos to byla nádorová onemocnění reprodukčních orgánů. Proč?

Každoročně se zaměřujeme na propagaci možné prevence jednoho nádorového onemocnění. Vybíráme samozřejmě ta onemocnění, která jsou preventabilní. Tedy o kterých se ví, že určitý způsob života nebo chování může vést ke vzniku onemocnění. To co propagujeme je včasná sekundární prevence, protože primární prevenci – třeba očkování – máme jen u málo diagnóza malignity. Pro letošní rok jsme zvolili téma nádorového onemocnění reprodukčních orgánů. Je to poměrně široké téma, takže jsme redukovali na nádory hrdla děložního, ostatní nádory dělohy a jen okrajově  jsme zmínili nádory vaječníků. U mužů to byly nádory varlat, což je sice početně málo zastoupená skupina, ale týká se především mladých mužů s maximem výskytu mezi 18-40 lety. Při dotazníkovém průzkumu jedné velmi šikovné slečny bakalářky z Liberce, ze 300 mladých mužů celých 71% nikdy neslyšelo o tomto onemocnění a nemělo v ruce žádné informační materiály. Ostatní údaje byly podobně radostné.

Je to onemocnění, které je léčitelné v 95% ale které dokáže svého nositele zabít.

Nádory čípku děložního jsou většinou diagnostikovány u mladých žen.

Jaká je prevence?

V tomto případě skutečná primární prevence spočívá v očkování mladých dívek a žen proti lidským papilomavirům určitých podtypů. Tyto papilomaviry jsou prokázanými kancerogeny a očkování proti nim dokáže snížit výskyt onemocnění o 70%.  Ideální je očkování ještě před prvním kontaktem sliznice čípku s virem. Očkování je vhodné u mladých dívek  mezi 13-14 lety. Pojišťovny očkování hradí. Mezinárodní doporučení je očkování mladých chlapců proti stejným virům ke snížení rizika onemocnění jejich partnerek. Ochrana mladých lidí je velice důležitá, možná nejdůležitější z celého snažení. Děti jsou nadějí  pro budoucnost a bez nich není budoucnost ani pro rodinu ani pro společenství.

Bylo v pětadvacetileté historii Ligy období, kdy se uvažovalo o konci činnosti? Přeci jen vznikaly nové a nové organizace.

Nedomnívám se, že by si neziskovky příliš konkurovaly, spíše spolupracují. Pokud nemají za sebou skutečně velkou nadaci, je práce hodně obtížná a získávat nové dobrovolné spolupracovníky je těžší než se zdá. Nevím jaké pocity měl pan profesor, ale za těch 5 let mne  nenapadlo, že by měla práci ukončit. Vzrůstá počet onkologicky nemocných,  lidé informace potřebují. Nejsme osamocená organizace, patříme ke světovým i  evropským Ligám proti rakovině i když  nemáme státní podporu a žádnou velkou nadaci, která by sponzorovala aktivity . Tím že neměnně fungujeme, do jisté míry kultivujeme veřejné prostředí, aby bylo obecně přijímané, že veřejný prostor je společný a dobrovolnická činnost a charitativní činnost je normální.

Jak moc se změnila charitativní práce u nás po zavedení DMS, tedy dárcovských sms zprávách?

Nepozoruji žádnou změnu v charitativní práci. Pro řadu lidí je DMS velmi pohodlný a málo omezující způsob jak přispět na sbírku,

V Česku existuje řada organizací, která se zaměřuje na podporu onkologických pacientů. Jak poznáme, která z nich je důvěryhodná?

Pokud jde o Dobrého anděla a podobné organizace, myslím, že jsou důvěryhodné. Jinak každá organizace má svoji výroční zprávu, kde je přehled příjmů, výdajů, dárců a přispěvatelů

Tam se každý snadno přesvědčí o činnosti organizace.

Je dnes společnost nakloněna více pomoci a podpoře než v době vzniku Ligy?

Obávám se, že společnost je přesycena všemi možnými sbírkami a skutečnými nebo domnělými dobrovolníky zastavujícími kolemjdoucí a vyžadujícími pozornost pro tu či onu dobrou věc. Společnost je unavená, stresovaná mezinárodní situací, domácími poměry a stálým tlakem na „dobročinnost“ která často supluje činnost zdravotnictví, státu a dalších institucí. V principu je tato společnost zdravá, uvědomuje si nutnost pomoci druhým. Nemyslím si, že by se situace zhoršovala, jen se proměňují finanční možnosti lidí.

Liga se zaměřuje na tři oblasti. První z nich je prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života. Slyší ještě společnost na silné příběhy, anebo je nutné vymýšlet stále nové způsoby osvěty?

Nesnažíme se o hledání silných příběhů, je velmi ošidné dávat všanc příběh nemocného člověka a jeho osobu a rodinu. Samozřejmě se snažíme oslovovat společnost znovu a novými způsoby, ale ctíme soukromí pacientů. Raději oslovujeme spřátelená média a s jejich pomocí se snažíme o nové přístupy k propagaci prevence a zdravého životního stylu.

Druhou oblastí je zlepšení kvality života onkologických pacientů. Jak konkrétně se o onkologické pacienty staráte?

Snažíme se poskytnout nemocným nejrůznější informace, organizujeme a přispíváme na rehabilitační a rekondiční +4 denní  pobyty, pomáháme našim pacientským klubům získávat peníze na činnost, provozujeme „Nádorovou“ linku – informační linku pro pacienty  nebo rodinné příslušníky nebo jiné zájemce, kde je možné konzultovat s odborníky onkology problém, který tazatele trápí. Samozřejmě odpovídáme na mailové dotazy a máme pro veřejnost webové stránky, Facebook a podobně. Sociální sítě jsou budoucnost projektu, jinde se mladé lidi nepodaří oslovit. Chybí nám více pomocných rukou.

LPR_kytka_2015

Poslední oblastí je podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť. To je zřejmě nejnákladnější oblast, je to tak?

Každoročně ze sbírky podporujeme různé projekty výzkumných pracovišť, u kterých LPR žádají o spolufinancování. Pokud jde o zajímavou věc z onkologického výzkumu nebo základního výzkumu, snažíme se vyhovět. Na některé projekty bohužel peníze nemáme, není možné poskytnout 2 až 3 miliony a nahradit tak financování Grantové agentury. Snažíme se o pomoc zdravotnickým zařízením při nákupu speciálních pomůcek pro radioterapii nebo  například pumpy pro chemoterapii. Vždy to jsou věci, které usnadní život onkologickému pacientovi nebo pomohou zlepšit podmínky léčby a podobně. Také se snažíme pomoci hospicům a pokud je žádost rozumná, pomůžeme. Nelze dávat peníze na platy. I tak těch peněz není nikdy dost, ale minimalizujeme náklady na provoz LPR jak to jde a vyúčtujeme  každou korunu.

Jaké aktuální projekty Liga připravuje?

V současné době začala Putovní výstava po 7 českých a moravských městech. Snažíme se každoročně navštívit města, kde ještě výstava nebyla a interaktivním způsobem přimět rodiče a děti k přečtení informací a  soutěžit a zábavnou formou se poučit. Nové panely přinášejí doplněné informace k základním onkologickým diagnózám, ve stanu alespoň jeden den je služba dermatologa, který kontroluje znaménka na kůži a případné podezřelé nálezy nasměruje k příslušnému odborníkovi. Začátkem listopadu bude pacientský sněm, tentokrát dvoudenní. Jde o možnost setkání zástupců pacientských klubů, výměnu zkušeností a nápadů.

Na prosinec připravujeme Vánoční koncert.

Jste nakloněni i větším darům, než je oněch minimálních dvacet korun za květinu?

Stanovili jsme si minimální cenu kytičky, ale nikoli maximální (smích). Máme sponzory, kteří přispívají pravidelně, máme darovací smlouvy, je to odečitatelná položka, nebráníme se žádné dobré spolupráci!

Jak komplikované je zajistit si přízeň větších dárců? Co je na tom nejtěžší?

Největší problém je oslovit potenciální sponzory. Naše problematika je většinou nezajímá nebo děsí nebo obojí. Není pro ně čest ani potěšení sponzorovat akce LPR, bojí se být spojováni, byť jen verbálně, s rakovinou. V tom se lišíme od evropských zemí, kde je sponzoring podobných akcí velkými firmami běžný.

Co Vás na práci v čele Ligy nejvíce těší?

Spolupráce se skvělým malým kreativním týmem lidí, kteří se snaží aby LPR šlapala i v 26. roce své existence jako hodinky.

Kdo je pro Vás lídr?

Položil jste mi velmi těžkou otázku. Pro mne ve světě je lídr papež František. Kdyby jen polovina lidstva měla jeho zdravý rozum, nebyly by žádné války ani problémy s chudobou. Kdyby druhá polovina lidstva měla jeho srdce, byl by ráj na zemi. V českých zemích je pro mne lídrem obdivuhodná ale zapomínaná osobnost pan profesor Erazim Kohák. Platí o něm obdobné jako o papeži. Jeho náhled na svět, dějiny, morální zásady, jeho široký záběr, hluboké vzdělání, zdravý rozum a vše chápající lidskost z něho činí neuvěřitelnou osobnost ! Navíc má smysl pro humor!  Je škoda, že se s jeho názory setkáváme tak málo.

Autor: redakce (jk)