Michal Sičák

“Nespokojte se s konvenční léčbou”

MUDr. Michal Sičák, zakladatel Derma Medical Clinic

Rozhovor s MUDr. Michalem Sičákem jsem si opravdu užila. Nepotkali jsme se ani na Zoomu, ani na Webexu, ani přes Skype… Byla jsem pozvána na návštěvu do vily v pražské Krči, kde sídlí Derma Medical Clinic a Altanea. Pan doktor mě s hrdostí zakladatele provedl po klinice, která se věnuje nejen dermatologii, ale i urologii či interní medicíně. Slovo covid v našem rozhovoru často nepadlo. Pouze okrajově. Protože pokud jsme si měli během pandemie něco uvědomit, tak je to skutečnost, jak je naše zdraví křehké a že je potřeba o něj pečovat. A to je provázeno nutností do vlastního zdraví investovat. Na klinice mě kromě vstřícného prostředí a personálu zaujalo propojení medicíny a nejnovějších technologií. Pojďte se mnou nahlédnout do světa nových možností, které přináší laser, cryopen, přístroj Redustim či impedanční terapie specifickými elektrickými impulsy. A prosím muže, aby v tuto chvíli neobraceli na další stránku – na obou klinikách jsou totiž některé léčebné postupy určeny právě pro ně.

Pane doktore, na klinice se věnujete dermatologii, neurologii i interní medicíně. Na který projekt jste pyšný nejvíce?

Jsem hrdý na to, že se mi do České republiky podařilo dostat naprostou špičku v podobě excimerového laseru XTRAC 308nm, který se používá pro léčbu nejtěžších dermatóz. A za další úspěch považuji to, že léčba lupénky začala být hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění. Na západě byla úhrada léčby lupénky již dlouhou dobu standardem, stejně jako mnohé laserové výkony. U nás je laser stále ještě považován za prostředek estetické medicíny, nikoliv za prostředek vedoucí k léčbě jako takové. Lupénka spadá do kategorie autoimunitních onemocnění, s určitou mírou dědičnosti. Na její rozvoj mají vliv mnohé faktory, mimo jiné se zhoršuje i kvůli stresu.

Nabízíme i revoluční možnost léčby bradavic. Odstranění pomocí cryopenu je šetrnější a efektivnější než tradiční léčba bradavic, která probíhá dusíkem či laserem. Bradavice jsou virového původu, při potírání dusíkem se může stát, že se infekce rozšíří. Nezapomínejme, že bradavice nejsou jen na nohou, ale můžou být i na rukou a jejich léčba je zdlouhavá a náročná. Často k nám chodí klienti, kteří měli bradavice odstraňovány opakovaně, dokonce i chirurgicky, a přesto jim dorůstaly. Léčba cryopenem je efektivní více než v 90 %.

Slíbila jsem, že o covidu mluvit nebudeme. Hodně se ovšem mluví o tom, kterak se v důsledku pandemie zanedbala prevence a řešení mírnějších či běžných chorob. Jak vnímáte současný stav svých pacientů, které vidíte po delší době?

Všímám si, že někteří lidé byli hodně vystrašení. Místo toho, aby se věnovali vlastnímu onemocnění, tak byli vystaveni stresu a strachu, které pandemie přinesla. Konkrétně u lupénky vlivem stresu dochází ke zhoršení klinického stavu. Klienti, kteří měli lupénku v klidovém stavu, zažívají opětovný nástup nemoci. Ne všichni pacienti chodili na kontroly, ne všem zabíraly léky, které měli předepsané. Zřetelně vnímáme nárůst pacientů v souvislosti s rozvolňováním. Opět jsme v situaci, kdy lékaři budou muset zvládat zvýšený nápor pacientů.

Další unikátní léčba, kterou Vaše pracoviště nabízí, se týká tzv. metabo- lického syndromu. Pro čtenáře upřesněme, že termín metabolický syndrom je nyní často používán pro shrnutí řady rizikových faktorů jako abdominální obezita, snížená schopnost využívat glukózu, porucha hladin lipidů a hypertenze. Pacienti s tímto syndromem mají zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění anebo diabetu 2. typu. Nebezpečí metabolického syndromu tkví především v tom, že se člověk necítí nemocný, žádný faktor ho neomezuje v běžném životě, a tím pádem nemá potřebu ani vůli dodržovat režimová opatření a pravidelně užívat léky. Navíc, během pandemie většina populace přibrala a byla nucena omezit pohyb a sport.

I zde hrají velkou roli nejnovější přístroje. Díky přístroji REDUSTIM, který pochází z Francie, jsme schopni zlepšovat parametry, které ovlivňují metabolický syndrom. Nejedná se tedy o přístroj na hubnutí. Nečekejte, že si k nám přijdete lehnout a sám od sebe se vám sníží objem pasu. Ale při dodržování zdravé životosprávy a omezení energetického příjmu tento přístroj skutečně dokáže redukovat škodlivý viscerální tuk, tj. vnitrobřišní, který je blízko orgánů. Při hubnutí či chirurgických zákrocích, např. liposukci, dochází k odstraňování podkožní tukové tkáně. Výskyt viscerálního tuku jsme však donedávna ovlivnit nedokázali. REDUSTIM, založený na magnetoterapii, je v tomto případě opravdu revoluční, protože nejen redukuje tento tzv. „špatný tuk“, ale zlepšuje i lipidový poměr v krvi, snižuje hladinu cholesterolu a triglyceridů. Můžeme prokázat úpravu parametrů i v případě diabetických pacientů či u pacientů s poruchou glukózové tolerance. A laboratorní výsledky prokazují úpravu i v případě jaterních testů, u enzymů ALT a AST je jejich pokles dokonce o 20 %. Opět, na západě se uvažuje o tom, že by léčba pomocí této unikátní technologie byla hrazena ze zdravotního pojištění u určitých skupin pacientů, např. diabetiků 2. typu s BMI nad 40. Jak jsem již zdůraznil, jedná se opravdu o medicínské řešení, nikoliv estetickou záležitost. Toto řešení je vhodné pro muže, u kterých se tuk často ukládá právě v dutině břišní. Máme k dispozici klinické studie i se snímky z magnetické rezonance, které dokládají výsledky REDUSTIMu, a to pokles tukové tkáně až o 20 %. Takovýchto výsledků nelze cvičením dosáhnout. A povzbuzení mám i pro ženy, přístroj funguje u mužů i u žen stejně.

U mužů ještě zůstaneme, ale přesuneme se na druhou část Vaší kliniky, kliniku Altanea. Na té se věnujete neoperativnímu navrácení funkce meziobratlových plotének. Léčíte výhřezy, vyklenutí či degeneraci plotének a řešíte problematiku ochablého pánevního dna u mužů.

Přístroje na klinice Altanea opět pochází z USA. Máme nejmodernější dekompresní stůl určený pro neoperativní a bezlékovou spinální dekompresi, je bezpečný a bezbolestný. Celý proces je řízen počítačem. Dekompresní terapie poskytuje úlevu díky jemnému oddálení obratů. Zároveň stimuluje nervy tak, aby ploténky mohly lépe regenerovat. Účinnost jeho léčby vám budu dokumentovat na příkladu konkrétního pacienta, který sdílíme i na našem Facebooku. Na snímcích z magnetické rezonance je vidět nález vyhřeznuté ploténky s indikací na operační zákrok. Ačkoliv byl pacient mladý, měl velké problémy s pohybem. Po půlroční léčbě se páteřní kanál uvolnil, pouzdro se stáhlo a zpevnilo. Pacient nemá potíže, sportuje a jezdí na kole.

A teď trochu osvěty k problematice pánevního dna. Po dvou porodech a prodělaném těžkém covidu-19, jsem zjistila, jak moc je důležité na tuto svalovou skupinu nezapomínat.

Skupina svalů pánevního dna podpírá orgány malé pánve, močový měchýř, pohlavní orgány a konečník. Mezi pánevní svaly patří svěrače, které slouží k ovládání močové trubice a konečníku. Svaly pánevního dna se také významně podílejí na stabilizaci páteře a správném postavení těla a tvoří součást hlubokého stabilizačního systému. Máte pravdu, že o tomto problému se často mluví v souvislosti se ženami, protože mužům se doposud nikdo nevěnoval. U nás se pomocí elektrostimulace věnujeme rehabilitaci jak předoperačních stavů, jelikož dobrá rehabilitace před zákrokem jej usnadní a zrychlí léčbu, tak pooperačních stavů, aby byla funkce mikční i sexuální zachována. Troufnu si říct, že jsme stále ještě jediní, kdo se osvětou problematiky pánevního dna u mužů zabývá.

Pane doktore, jak jste se od původní atestace z interní medicíny dostal k medicíně založené na nejmodernějších technologiích?

Vyzkoušel jsem si nejen práci na interně, ale i na kardiologických pracovištích. Jednu chvíli jsem zběhnul i do farmacie, protože finanční ohodnocení lékařů v 90. letech bylo velmi nízké.

Ve farmaceutickém průmyslu se mi dařilo, měl jsem dobře rozjetou manažerskou kariéru nejprve v Čechách, potom ve světě. Už to vypadalo, že se k medicíně nevrátím. Právě skrze farmaceutické kontakty jsem se ale dostal zpět k dermatologii. A po návratu do České republiky jsem se začal věnovat budování kliniky. Od dermatologie jsem se postupně přesunul k problematice páteře, což mě nasměrovalo k neurologii a fyzioterapii. V těchto oborech už atestaci nemám, mám kolem sebe špičkový tým odborníků. Vždy jsem vyznával celistvý přístup k medicíně a kdo chce, tak si prostor mezi jednotlivými obory najde. S celým týmem se snažíme přinášet nové a zároveň již osvědčené způsoby využití moderních medicínských přístrojů.

Rozhovor děláme pro časopis Leaders, v době snad již končící pandemie. Poslední otázka bude jednoduchá. Jaké jsou Vaše další plány?

Tak začínali jsme s jedním pracovištěm, dnes máme v České republice pracovišť jedenáct. Nyní se chci soustředit na rozvoj firmy a její vedení. A doufám, že postcovidová situace umožní rozšířit firmu i do dalších zemí ve střední a východní Evropě.

Linda Štucbartová