Michal Voráček

 

“Mediální trh vnímám jako stabilní”

 

Dr. Ing. Michal Voráček, mediální magnát a podnikatel

Za posledních dvacet let jste získal vynikající pověst jako zakladatel nových médií s velmi vy-sokou úspěšností. Můžete čtenářům přiblížit čím jste si toto ocenění zasloužil?

V posledních dvou dekádách jsem realizoval desítky, možná stovky mediálních projektů v mnoha zemích, z nichž valná většina se stala produkty číslo jedna v příslušných zemích. Nejznámější z nich je Blesk v České Republice a pak řada dalších televizních, audiotexových, polygrafických či interneto-vých projektů, kde mezi nejvýznamnější patří restrukturalizace a záchrana TV Prima, restrukturalizace TV Nova a dále řada časopisů od Reflexu, týdeníku Televize až po regionální noviny, jako je Morav-skoslezský den.

Jaká byla vaše cesta „mediálním trhem“, máte nějaké milníky ve své kariéře, které byste rád zmínil?

Jako první jsem založil ekonomický týdeník Profit, který byl nesmírně úspěšný jak v Čechách, tak na Slovensku, to bylo hned v roce 1989. Jako všechny mé projekty, i Profit vznikl na zelené louce, tedy od nuly. Postupně jsem založil největší vydavatelství v České a Slovenské republice – Ringier – a vybudoval ho také z ničeho. Když jsem prodával svůj podíl, kontroloval jsem stále ještě 40 procent trhu. (Na Slovensku stále funguje společnost pod názvem Ringier SR, v Čechách pak jako skupina CNC). Dále jsem působil ve vydavatelství Vltava Labe Media, v televizi Nova, televize Prima a de facto ve všech významných mediálních projektech v České republice. Vždy jsem se snažil o absolutní inovaci, takže jsem podepsán například pod prvními barevnými novinami, prvními nedělními novina-mi, vytvořil jsem unikátní nedělní distribuci, zavedl jako první loterijní soutěže po telefonu, jako první jsem vkládal do deníku magazín, jako první jsme očíslovali noviny, jako první jsme začali se čtenář-skými soutěžemi a startovali s každodenními kampaněmi na podporu prodeje.

Jak hodnotíte současný český mediální trh a to především z hlediska vstupu silných českých investorů a jejich rolí v českých médiích?

Počínání českých investorů považuji za plně legitimní. Po zakoupení společnosti MaFra Andrejem Babišem si v zásadě všechny silné podnikatelské subjekty koupily nějakou mediální skupinu od za-hraničních majitelů. Je to pro ně důležité zejména kvůli ochraně před mediálními útoky konkurence, dává jim to možnost se bránit a prezentovat svůj úhel pohledu na dění v České Republice. Zahraniční vlastníci začali mít obavy z prorůstání politiky a finančních skupin s médii a rozhodli se urychleně prodat. Celkově je mediální trh v ČR z mého hlediska poměrně stabilní, v nejbližší době očekávám zakoupení CME či televize Nova jako poslední významné akvizice v České republice.

Váš poslední, hojně diskutovaný projekt, je spojen s významným českým miliardářem Ivo Valentou… O jaká média a aktivity se jedná?

S Ivem Valentou spolupracuji několik let a musím říci, že velmi úspěšně. Naše spolupráce se týká především oblasti internetových produktů, mohu zmínit velmi populární web ParlamentníListy.cz. Toto médium nám přineslo velký obchodní úspěch, ale co mne těší ještě víc je jeho hojná navštěvova-nost – denně na web přijde více jak 300 tisíc čtenářů. Parlamentní listy jsou výjimečné na českém trhu – profilují se jako liberální médium, které dává prostor všem politickým a společenským názorům bez rozdílu. Je prvním médiem, kde politici vkládají své necenzurované příspěvky a komunikují přímo se čtenáři, které se jich ptají. Je to fenomén, který již nelze nazvat pouze médiem. Doslova vytvořilo vlastní mediální „krajinu“ v Česku a pomáhá ovlivňovat rozhodování milionů lidí. S Ivem Valentou spolupracujeme také na regionálních projektech jako je Praha TV či TV Slovácko, v poslední době jsme vstoupili do Regionální televize CZ či založili TV Brno. Velmi rádi bychom se prosadili více i na Slovensku.

Mimo výše zmíněné aktivity jste známý jako vynikající expert v oblasti public relations, máte na tyto aktivity stále ještě čas?

Ano, dlouhodobě jsem pracoval a stále pracuji pro nejvýznamnější české a světové firmy jako expert v oblasti public relations a marketingu. Jde například o Pilsner Urquel, Allianz, PPF, Lagardere, Axel Springer a další. Od roku 1991 vlastním společnost E- Centrum a.s., která se věnuje nejen public rela-tions aktivitám, ale je i významným hráčem na poli nemovitostí. Mimo tyto aktivity se věnuji i původ-ním dobře známým českým značkám – za cenu značných finančních nákladů se mi podařilo zachránit tradičního a také jediného výrobce hodinek v Čechách PRIM, a v současnosti získat špičkového stra-tegického partnera, kterým je CZECHOSLOVAK GROUP. Sám nejsem úplně milovníkem hodinek, ale chtěl jsem zachránit unikátní českou výrobu a značku.

Jste i filantropem, což ale málokdo ví, protože se touto částí svého života příliš neprezentujete. Můžete nám říct jakým oblastem se v rámci charity věnujete?

Charitativním projektům se věnuji více než dvacet pět let a dokonce jsem za tímto účelem založil vlast-ní Nadaci pro obnovu a rozvoj. Charitou se však na rozdíl od jiných nechlubím, i když do ní investuji poměrně značné finanční prostředky. Myslím si, že je povinností každého úspěšného člověka posky-tovat pomoc potřebným, zejména handicapovaným lidem nebo například v rámci lokálních a regionál-ních aktivit. Nadace pro obnovu a rozvoj, se hodnotou svého dárcovského fondu, tedy tím, co daruje každý rok, řadí mezi deset největších dárců v České Republice, čerpáme pak pouze z mých soukro-mých zdrojů, žádné jiné finanční prostředky nadace nečerpá.

Co pro Vás znamená slovo leader? Jak jej chápete a jak byste popsal sebe jako lídra.

Pod pojmem leader si představuji člověka skutečně vůdcovského postavení, který je vždy vepředu, ať již vizionářsky nebo realizačně. Jde o to, co nejdříve ovládat určitý sektor a dosáhnout pozice číslo jedna. Pokud jde o mě, tak jsem se o to vždy snažil a snažím. Nikdy se nelze spokojit s průměrností či nadprůměrem, to je málo. Vždy je prioritní usilovat o pozice nejvyšší.

Autor: CL
Foto: Vladimír Weiss