Milan Sedláček

 

„ Diamanty jsou věčné. “

 

fotka

Od roku 1994 se pohyboval v obchodě, převážně v oblasti surovin do potravinářského průmyslu. Od roku 2000 se začal souběžně profesně zabývat kapitálovými trhy (Forex, komoditní trh) a obchodováním na burze s cennými papíry. Ve společnosti Diamonds International Corporation (DIC) pracuje od roku 2006 na pozici manažera obchodu  a certifikovaného investičního specialisty.

Pane Sedláčku, jak dlouho se věnujete obchodu s diamanty?

Se společností jsem začal spolupracovat v roce 2006, tedy téměř od jejího začátku působení na trhu. V té době však byla jen určitým doplňkem portfolia služeb, kterým jsem se profesně věnoval. Nicméně postupem času, a nutno říci i díky změnám po červnu 2007, kdy odstartovala hypoteční krize v USA, jsem si stále čím dál více uvědomoval význam tohoto obchodu a věnoval jsem se mu postupně stále intenzivněji. Tehdejší doba se však s dneškem nedá absolutně srovnávat. Díky nulovému povědomí mezi veřejností o tomto oboru bylo v začátku velmi složité překonávat nedůvěru a obavy lidí z neznámého. Nicméně vytrvalou osvětovou činností, která se navíc prověřila v praxi, otevřeností vůči médiím a transparentností obchodu firma vyrostla do současných rozměrů. Dnes má společnost DIC čtrnáct zahraničních dceřiných společností, vlastní výrobní kapacity šperků, kapacity na zpracování diamantů, disponuje obchodními kanály a rozsáhlou klientelou. V hlavních městech států, kde máme dceřiné společnosti, budujeme showroomy, což jsou v našem pojetí jakési reprezentativní značkové prodejny, kde představujeme a prodáváme naše zboží. Za zmínku též stojí i informace, že společnost získala v roce 2012 od ratingové společnosti Soliditet mezinárodní ohodnocení důvěryhodnosti stupně AA. Tedy je možné říci, že v dnešní době je obchod daleko snadnější, protože informovanost veřejnosti je na daleko vyšší úrovni a pomáhá nám také velké obchodní zázemí.

Kdo jsou vlastně vaši zákazníci? Jak se u nás vůbec diamanty prodávají?

V oblasti šperků, hodinek a luxusních módních doplňků je to široké spektrum zákazníků, kteří jsou schopni ocenit originalitu, precizní zpracování a špičkové materiály, ze kterých vyrábíme. Naše zboží je vyráběno stejnými technologiemi a postupy jako zboží nejrenomovanějších světových značek v našem oboru a je ho možno kupovat pouze u naší společnosti, která za své zboží nese veškeré garance kvality a jedinečnosti. Řada našich zákazníků oceňuje právě jedinečnost, proto vytváříme vedle limitovaných sérií výrobků v počtu několika desítek kusů i jedinečné originály na zakázku. Vedle tohoto sortimentu však nabízíme i volné investiční kameny. V tomto segmentu poskytujeme komplexní služby od poradenství přes prodej, úschovu a poprodejní servis. Zde právě prostřednictvím členství na diamantové burze v Antverpách (Beurs voor Diamanthandel Antwerpen) a na diamantové burze v Dubaji (Dubaj Diamond Exchange – DDE) umíme nabídnout kameny nejvyšších kvalit a parametrů, které splňují ty nejlepší předpoklady pro smysluplnou a hodnotnou investici do budoucna. Můžeme říci, že naším klientem je každý člověk, který přemýšlí o své budoucnosti, má díky svým životním zkušenostem vytříbený žebříček hodnot a je schopen ocenit právě ty vlastnosti diamantu, které ho odlišují od ostatních druhů investičních nástrojů, jak je známe ze své každodenní praxe.dul

Jak vlastně funguje diamant co by investice?

Diamant je přírodní nerost, který se vytvořil ve velmi omezeném množství na naší planetě.  Jeho výskyt je již dlouhou dobu podrobně zmapován. Právě ty velké a nejkvalitnější kameny byly již od dávných dob vysoce ceněny právě pro jejich ojedinělý výskyt a tedy vzácnost. Tím, jak si v čase dobývání suroviny žádalo vyšší a vyšší náklady na těžbu, rostla i cena kamenů. Od roku 2000, kdy byly přijaty mezinárodně platné standardy pro obchod s diamanty (Kimberleyský proces) a celosvětově platný systém certifikace, se diamant stal vlastně celosvětově uznávaným platidlem. Máme-li totiž k dispozici přesně stanovené parametry každého kamene, jsme schopni kdykoli přesně určit i jeho cenu, která je platná po celém světě. Diamant je středně až dlouhodobá konzervativní investice, kde jeho majitel po uplynutí určité doby realizuje zisk při jeho prodeji vzniklý nárůstem ceny za toto období. Cenový vývoj diamantů se vyznačuje velmi nízkou úrovní volatility. U špičkových kamenů je de facto volatilita nulová, což svědčí o vysoké cenové stabilitě. V obdobích hospodářské, politické či jiné nestability se diamant historicky chová co by protiváha oproti ostatním druhům aktiv podléhajícím cenovým propadům a jeho cena roste. Pokud se na to podíváme v číslech, tak dlouhodobé průměrné zhodnocení u tzv. investičních diamantů se pohybuje mezi 6 až 18% p.a. . Jsou samozřejmě diamanty, které mají zhodnocení i jiné, ale toto je právě závislé od parametrů každého kamene a tím více záleží na jeho výběru. Pokud se zaměříme na konkrétní případ za uplynulých deset let, pak například kámen o hmotnosti 1ct / D / IF zhodnotil za 10 let o  63%. Dnes je to investice na úrovni necelých 27.000 USD. Podíváme-li se do vyšší třídy kamenů, pak například diamant o hmotnosti 5ct / F /VVS2 měl za posledních deset let nárůst o 184%. Hovoříme o diamantu v současné ceně  365.000 USD. Takto bychom mohli dále vybírat další příklady.

Polishing1Jak je to s pravostí diamantů? Má šanci laik rozeznat, zda jde o pravý diamant, nebo o falzifikát?

 Ano, toto je důležitá otázka. Musím říci, že laik nemá šanci odhalit zda, jde o pravý diamant nebo o jiný materiál. Na trhu se vyskytují zejména ve špercích kameny, které jsou velmi podobné diamantům a jsou také tak prezentovány. Je velmi povzbudivé, že o tuto problematiku se začala zajímat v poslední době i Česká obchodní inspekce a i ona řeší serióznost nabídky v maloobchodní síti. Zde je pro každého zákazníka důležité, aby věděl od koho kupuje. Za poslední roky se objevila spousta internetových nabídek šperků s diamanty a také nabídek volných kamenů k investici. Zde musí být zákazník obzvláště ostražitý, protože sám ze své praxe vím, že řada věcí je jinak, než se na těchto obchodních webech prezentuje. Stejně tak by si každý zákazník měl dát pozor na tzv. obchodníky, kteří nabízejí „zaručeně kvalitní a pravé diamanty přímo z Afriky za velmi výhodné ceny“. Měl jsem možnost několik takových nabídek posuzovat a vždy to byla pastička na kupujícího. Každý zájemce o šperk má právo od obchodníka vyžadovat certifikát vydaný nezávislou gemologickou laboratoří ke kameni zasazeném ve šperku. V lepším případě se ke šperkům vystavují tzv. reporty, ve kterých jsou uvedené veškeré technické údaje o materiálech, ze kterého je šperk vyroben. Zájemce o investiční diamant by měl vyžadovat certifikát, který vystavuje nezávislá celosvětově uznávaná gemologická laboratoř. Naše společnost spolupracuje s těmi nejrenomovanějšími světovými laboratořemi (GIA, IGI, HRD), které využívají jednotného hodnotícího systému stanoveného normou  ISO/FDIS 11211-1. Ve spojení s ochrannými prvky jako je bezpečnostní obal, laserové značení kamene a případné verifikace certifikátu u laboratoře, má každý klient naprostou jistotu pravosti kamene. 

Zmínil jste, že diamant má výjimečné vlastnosti oproti jiným druhům aktiv. Které vlastnosti to jsou?OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vedle konzervativního charakteru, a tím tedy i stabilní ceny, je to dále například koncentrovanost hodnoty do malého kusu hmoty. Je rozdíl skladovat 80 kg zlata oproti jednomu kameni o váze 0,6 gramů. Další důležitou vlastností je vysoká mobilita a volná přenositelnost ze země do země. Stačí se podívat na příběh Jana Antonína Bati, kde zmiňuje jakým způsobem přenesl svůj kapitál do zahraničí, aby mohl začít budovat své podnikání v jiné zemi. Pak je to i celosvětová možnost likvidity dle celosvětově platného ceníku, což právě potvrzuje charakter mezinárodního platidla. A nesmíme ani zapomenout na jeho diskrétní charakter. Diamant není nikde na světě registrovanou komoditou co se týká jeho majitele. Pokud tedy hovoříme o nějaké strategii budování majetkového portfolia z různých druhů investic, pak diamant má v něm naprosto nezastupitelnou úlohu a význam. Proto je jinde ve světě součástí finančního života každého úspěšného člověka.

Jaký vývoj ceny diamantů tedy můžeme čekat do budoucna?

S ohledem na celosvětově velmi omezené zdroje ložisek diamantové suroviny a stoupající náklady na jejich těžbu není možné předpokládat, že by diamanty byly v budoucnu levnější. V poslední podrobné analýze zpracované na konci roku 2013, kterou najdete i v klientské sekci na mých internetových stránkách (www.milansedlacek.com), je budoucí vývoj podrobně popsán. V současné době je celosvětová, každoročně rostoucí poptávka po diamantech (cca o 5%) vyvažována zvyšováním produkce těžebního sektoru. Ještě do roku 2018 mají být ve světě realizovány čtyři nové těžební projekty. Následné období se však bude vyznačovat postupným propadem produkce (cca o 1,6% ročně) z důvodu postupného uzavírání stávajících dolů z důvodu jejich dotěžení. Díky tomu lze očekávat rozevírání nůžek mezi rostoucí poptávkou a omezování dostupnosti suroviny na trhu, což bude mít dle předpokladů všech expertů v odvětví velký vliv na růst cen diamantů. To je jeden úhel pohledu. Ten druhý v sobě obsahuje zatím nejasný výhled o tom, jak se bude dál vyvíjet fungování peněžního systému. Zatímco se diamant (vedle zlata) stal opět alternativní formou pro uchování hodnoty majetku, lze očekávat jeho rostoucí význam ve finančním světě. Již dnes s ním začaly ve světě pracovat některé finanční domy a rozšiřuje svou působnost do dalších cca 3/5 světa, kde v roli investičního nástroje zatím nefungoval nebo byla v minulosti tato funkce přerušena. I toto je důležitý aspekt, který bude určovat rychlost růstu ceny v budoucnu.

Uncut-Diamonds Jakým směrem se bude ubírat společnost DIC v nadcházejícím období?

Tak především vnímáme souvislosti popsané v předchozí odpovědi a děláme potřebné kroky k tomu, aby naše společnost byla významným hráčem na tomto poli. Stavíme na dnes již devítileté historii na trhu s jasně definovanými výsledky. Nemohu zde popisovat plány, které společnost chystá do budoucna, jen mohu prozradit, že jsou vskutku opravdu velké. Možná jste před několika málo týdny zachytili v mediích informaci o tom, že DIC bude na příštích deset let generálním partnerem při pořádání soutěže Miss Universe po celém světě. Je to obrovský úspěch, že česká firma se dostala do takto prestižního projektu. Je to také obrovská zodpovědnost a závazek, abychom dokázali světu, že patříme mezi světovou elitu v našem oboru. Je to však jen první střípek budoucí mozaiky. V tuto dobu vedení společnosti usilovně pracuje na vytvoření podmínek pro plánovanou expanzi obchodních aktivit. Vytváří zázemí pro plánovaný růst obchodní produkce a propojení do souvisejících aktivit. Jsem si jistý, že budoucnost přinese mnoho nového a povede k posílení významu naší společnosti nejen v oboru, ale i v celosvětovém měřítku. Máme před sebou opravdu velké výzvy a hodně zajímavé práce.