Miroslav Kalousek

 

(Ne)politický rozhovor o politice z nadhledu, o výchově k demokracii, leadershipu a důvodech k úsměvu.

 

Předseda Top 09 Miroslav Kalousek, FOTO: Nguyen Phuong Thao, Reflex

Předseda Top 09 Miroslav Kalousek,
FOTO: Nguyen Phuong Thao, Reflex

Miroslav Kalousek patří k nejzkušenějším českým politikům.  Od roku 1990 působí ve státní správě, od roku 1998 v aktivní politice.  Byl předsedou KDU-ČSL, poté se stal spoluzakladatelem strany TOP 09. Jako ministr financí dvakrát získal ocenění časopisu Emerging Markets.  V současné době je předsedou TOP 09.  Má pověst velmi inteligentního a zároveň velmi tvrdého diskutéra.  Osobně mne rozhovor zcela pohltil, on se občas i usmál. Rozhovor nebyl jen „sluníčkový“, ale došlo i na stahující se mračna nad českou společností, která mohou být předzvěstí bouřky.

Dokážete se ještě po tak dlouhém působení v politice podívat na ni nezaujatě?

Naopak, čím je člověk starší a přibývají mu nejen zkušenosti, ale i léta, tak tím je větší šance na pohled z nadhledu.  Na druhou stranu těžko lze očekávat, že aktivní politik prosazující určitý ideový směr bude zcela objektivní.  Čím déle se v politice pohybuji, tím více rozumím systému jako takovému, a tak jsem schopen odlišit důležité od nepodstatného.

Představte Českou republiku v roce 2016 někomu, kdo zde dlouhodobě nežije a není zatížen aktuálními či minulými politickými kauzami, například zahraničnímu manažerovi nadnárodní firmy, který se přistěhoval za prací.

Česká republika je velmi šťastná a bohatá země se stabilizovanou tržní ekonomikou.  Ekonomicky se nám zatím daří, ale je důležité poukázat i na některá strukturální rizika, která se dříve nebo později projeví.  Jedním z nich je velká míra orientace na automobilový průmysl.  Jsme demokratickou zemí, která bývala jedním ze sovětských satelitů, kde vliv ruské propagandy je nebývale velký.  Pátá kolona ruské propagandy je přítomna v centrálních státních úřadech a institucích.  Jsme v situaci, kdy dlouholetý systém liberální demokracie a politických stran je do značné míry ohrožen snahou o zvýšení autokratičnosti a korporátního způsobu řízení.

Dle posledních výzkumů má v Čechách větší popularitu ruský prezident Putin než německá kancléřka Angela Merkelová…Jak to vnímáte?

Nepřekvapuje mne to, ale je to velmi smutná zpráva o jakémsi intelektuálním smyku v české společnosti, ve kterém se nacházíme jak ve vztahu k Evropské unii, tak ve vztahu k Rusku.  Vypadá to, jako kdybychom tu měli dvě politické reprezentace a dvě České republiky a každá chtěla na opačný konec.  Asi není překvapením, že jsem zastáncem toho, aby Česká republika patřila k tvrdému jádru Evropské unie a plnila své závazky i v rámci NATO.  Ačkoliv je nutné s Ruskem jednat a udržovat s ním co nejlepší vztahy, přesto Rusko pokládám z hlediska mezinárodní a obranné politiky za bezpečnostní hrozbu číslo jedna.

Když budu parafrázovat oblíbený film Pelíšky, kde tedy soudruzi udělali chybu (a ne ti z NDR)?  Jak jsme se dostali do toho smyku po 27 letech od Sametové revoluce?

Demokracie je systémem, kde děláte chyby.  Každý dělá chyby a ty se dějí i při správě země.

Asi tou největší chybou bylo dlouholeté přesvědčení, že svoboda, která nám takřka spadla do klína, protože systém se zhroutil, aniž bychom si to museli vybojovat sami; tak tato svoboda nám dlouhá léta přišla jako samozřejmost.  Svobodné prostředí liberální demokracie však samozřejmostí není, musí se o něj každodenně bojovat a každodenně pečovat.  Ve velmi krátké době se nám podařilo vybudovat standardní systém demokratických institucí se všemi demokratickými procesy a mechanismy, ale už jsme si nekladli otázku, zda je v nich dostatek demokratů.  Na rozdíl od západního Německa po druhé světové válce jsme podcenili to, čemu se zprofanovaně za komunismu říkalo „občanská výchova“.  Snaha o to, aby si občan přesně uvědomoval principy liberální demokracie, své místo v systému, svá práva, ale i principy a svoji odpovědnost a tak uměl včas rozeznat signály, které mohou tuto liberální demokracii ohrozit.  V Německu se po desítky let zabývají otázkou, jak je možné, že se z kulturní země stala zrůdná diktatura.  Takový proces neproběhne z úterý na středu.  Je to proces, při němž podobně jako je tomu u přicházejících bouřek, nezačne hned pršet, ale nejdříve přijdou mraky, vítr a občas i blesk.  Společnost, která se občanské výchově věnuje, tyto signály včas rozezná.  My jsme stále ještě zemí s nepředvídatelnou minulostí.  Málo se historii věnujeme, zejména v kontextu hledání odpovědi na otázku jak se mohlo stát, že jsme o svobodu přišli?  V naší mentalitě je velmi silně zakořeněná odpověď „my za to nemůžeme, to někdo jiný zvenku“.  Ale to není pravda, o svobodu jsme se často připravili sami a já bych velmi nerad, aby se to opakovalo.

Čím byste byl, kdybyste se nevěnoval politice?

Já jsem nebyl v situaci, kdy bych si mohl vybírat.  Pocházím z malého města a v 15 letech jsem dostal do posudku, že by bylo vhodné, abych byl vychován dělnickou třídou, a tak jsem si mohl vybrat mezi rybářským učilištěm a chemickým učilištěm, kde byla šance získat maturitu.  Poté, co jsem tedy byl původním povoláním dělník a byl vychován dělnickou třídou, tak jsem šel na Vysokou školu chemicko-technologickou.  V roce 1990 jsem dostal výzvu nastoupit do státní správy, kterou jsem nejprve odmítl.  Pokud bych tam nenastoupil, tak bych asi nadále působil v chemickém a gumárenském průmyslu.  Můj sen byl však jiný.  Já jsem chtěl vystudovat zemědělskou školu v Táboře, pak univerzitu v Českých Budějovicích a pak být na venkově u krav.  Nevím, zda by mi to vydrželo celý život, ale ve 14 jsem měl jasno.  Jen na tu střední školu jsem nesměl.

Miroslav Kalousek s Lindou Štucbartovou, autorkou tohoto rozhovoru

Miroslav Kalousek s Lindou Štucbartovou, autorkou tohoto rozhovoru

Jaké téma tedy vidí občan Miroslav Kalousek pro nadcházející podzimní volby?

Jako nejsilnější a centrální téma pro senátní volby vnímám téma ochrany svobody.  Jsme v situaci, kdy vláda jak exekutivními, tak legislativními kroky prolamuje takové svobody, mezi které patří domovní svoboda či svoboda shromažďování.  Za dva roky byly vytvořeny nesčetné registry, kde stát shromažďuje citlivé informace o svých občanech, které nelze nějak systémově zpracovat, na to není kapacita.  Ale má dost informací na to, aby byly účelově použity.  Tyto kroky jsme sepsali do „Seznamu nesvobody“ a chceme požádat voliče, aby nám svými hlasy umožnili získat většinu v Senátu, aby tento seznam nemohl být rozšiřován a naopak mohl být postupně zrušen.

Teď ale odpovídáte jako politik, jak byste volby vnímal jako občan?

Věřím, že bych byl aktivním občanem, kterému by se prostě odnímání svobod nelíbilo a chtěl s tím něco udělat.  O kvalitě demokracie a míře svobody totiž nikdy nerozhodují vrcholní političtí lídři – Svobodové, Kalouskové, Babišové.  O tom rozhoduje 70-80% lidí, kterým je to v zásadě jedno.  Úkolem politiků je starat se o to, aby procento lidí, kterým je to jedno, bylo co nejmenší.  Ale nemyslím si, že to je jenom úkolem politiků.  V historii českých zemí byla vždy angažovaná intelektuální elita, která se angažovala ve společenské a politické diskuzi a dokázala ji ovlivnit.  Dnes, pokud máme elity, tak mlčí.

Právě jste mi nahrál na další otázku.  Náš rozhovor je určen pro časopis  Czech and Slovak Leaders. Jaké vidíte leadery v současné době v ČR, Evropě a ve světě?

Nebudu jmenovat, nehodí se to a obzvláště ne před volbami.  Jak z předchozí odpovědi vyplývá, vnímám nedostatek lídrů nejen v Čechách, ale i v Evropě.  Evropa je momentálně v tíživé situaci, máme zde finanční krizi, uprchlickou krizi a do toho se promítají různorodé a protichůdné zájmy jednotlivých členských států.  Pamatuji si doby, kdy Evropa měla daleko silnější vedení v podobě Kohl, Mitterrand a Thatcherová.  Kladu si otázku, na kterou by spíše měli odpovědět sociologové, zda poslední skuteční lídři nebyli ti, kteří patřili k válečné generaci a tudíž měli zkušenost z mezních situací. Tito lídři pak byli nahrazeni administrátory.  Ti jsou v dobrých časech oblíbení u veřejnosti, protože nejsou kontroverzní, ale v rozhodujících časech, kdy je potřeba dělat těžká rozhodnutí a přijímat až téměř sebevražednou odpovědnost, tak v těchto momentech skutečný leadership chybí.

A jaké je Vaše pojetí leadershipu?

Každý politik vám odpoví, že se vnímá jako dokonalý leader.  Ale to není pravda, sám si uvědomuji své nedostatky.  Politiku však vnímám jako zvláštní disciplínu a není možné politickou stranu ani správu státu pojímat jako řízení firmy.  V pozici leadera vnímám jako klíčové nadchnout a přesvědčit lidi kolem sebe, naznačit směr a strhnout je k tomu, aby pro naplnění cílů udělali maximum. A zároveň musí být lídr ochoten na sebe převzít zodpovědnost, která v mezních situacích může být i sebevražedná.

Na Vašich webových stránkách mne zaujalo Vaše tvrzení:  „Úsměvů není nikdy dost, neusmát se na nikoho celý den je zločin“.  Na koho jste se dnes usmál a co Vám dává důvod k úsměvu?

Tak já doufám, že jsem se usmál na Vás, ale vždy se snažím usmát i na lidi, kteří pracují na vrátnici.  Pozoruji, že někteří kolegové mají pocit, že prochází mrtvou zónou a vchází bez pozdravu.  Příliš toto nechápu, myslím si, že když člověk někam přijde, tak se má usmát a slušně pozdravit, i když mu třeba do zpěvu není.  Mračení patří k české mentalitě, ale důvodů k úsměvu máme opravdu hodně.  Přes všechny problémy se vrátím k začátku našeho rozhovoru, kdy jsem Českou republiku charakterizoval jako velmi šťastnou a bohatou zemi.

A Vaše závěrečné slovo pro čtenáře Czech and Slovak Leaders?

Stále se snažím opakovat totéž, takže apeluji:  „Nebuďme lhostejní“.  Naši vlastní lhostejnost vnímám jako největší problém České republiky.  Můžeme mít různé názory, o ty se přeme, snažme se je prosadit, ale nebuďme lhostejní, nevšímaví, neříkejme, že je nám to jedno.  Protože v okamžiku, kdy se stane něco, co si nepřejeme, může být pozdě, protože jsme před tím byli nevšímaví.  Aktivní občan se neomezuje pouze na chození k volbám jednou za čtyři roky. Aktivní občan je všímavý ke každodennímu dění a ozve se, má-li pocit, že jsou potenciálně krácena jeho práva.

Autor: Linda Štucbartová