Petr Dolínek

 

„ Pražané si zaslouží lepší Prahu. “

 

dolinek_main (Copy)Petr Dolínek (1981) je od listopadu 2014 náměstkem primátorky hlavního města Prahy, zodpovědným za oblast dopravy a evropských fondů. Na pražské radnici jako zastupitel působí již od roku 2010, rok také vykonával funkci Radního pro oblast sociálních věcí, bytů a evropských fondů. Od roku 1995 je členem Mladých sociálních demokratů, které dvě volební období vedl jako jejich předseda, členem ČSSD se stal o čtyři roky později. V době vysokoškolských studií pracoval jako parlamentní zpravodaj ministryně školství, později jako šéfredaktor Pražských listů. Zkušenosti má i ze soukromé sféry, kde se pohyboval v oblasti marketingu. Petr Dolínek je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho záliby patří četba, sport a cestování.

Volby i povolební vyjednávání jsou skončeny a nyní nastává skutečná práce. Jak hodnotíte vzniklou koalici?

Naší prioritou bylo prosadit maximum z našeho volebního programu, a to se nám také podařilo, takže v tomto směru jednání a konečnou podobu koaliční smlouvy hodnotím velmi kladně. Zároveň věřím, že řada programových bodů najde podporu napříč politickým spektrem. Regionální politika je do jisté míry „nadpolitická“ a Praha v tomto není výjimkou. Na tom, aby kvalitně fungovala veřejná doprava, byly opravené chodníky a školy nabízely kvalitní vzdělání, musí mít přeci zájem všichni.

Stal jste se náměstkem pro oblast dopravy a evropských fondů. Jak probíhaly první dny ve funkci?

Hned od prvních dnů bylo potřeba začít řešit konkrétní věci, takže nebyl čas na nějaké velké rozkoukávání. Ledovka, která téměř na dva dny paralyzovala tramvajovou dopravu v Praze, nám připravila skutečně ostrý začátek.

Jak hodnotíte zvládnutí situace?

Domnívám se, že nahrazování výpadku tramvají autobusy bylo zvládnuto dobře a byla zajištěna dostatečná dopravní obsluha města. Také bych vyzdvihl práci záchranných složek, záchranek, hasičů, armády, policie, městské policie a dalších, kteří se zapojili. Všechny prokázali neuvěřitelnou profesionalitu a výrazně napomohli zvládnutí situace. Kde se ukázal prostor pro zlepšení, je dostatečná informovanost občanů i návštěvníků Prahy. Chci připravit jasný postup, jak v případě nečekaných událostí co nejrychleji a nejefektivněji veřejnost informovat, a to za využití různých nástrojů. Ať už to jsou emaily, sms, aktualizované webové stránky či lidé, kteří budou přímo informovat na zastávkách. Vzhledem k velkému množství turistů i cizinců, kteří v Praze žijí, je nutné také posílit informovanost v cizích jazycích, minimálně v angličtině.

Kromě zlepšení systému informovanosti občanů, na co se dále budete zaměřovat v oblasti dopravy?

Za prioritní považuji dokončení výstavby dopravní infrastruktury, což aktuálně znamená především zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Dle nejnovějších odhadů by otevření tunelu mělo proběhnout na přelomu března a dubna 2015. Postupujeme nyní podle harmonogramu Metrostavu. Otevření ovšem může nastat až v okamžiku, kdy bude bezpečný pro uživatele, tedy až dostane veškerá povolení. Momentálně se v tunelu pracuje, řeší se výměna několika kabelů, vyhotovuje se potřebná dokumentace. Doufám, že se vše v odhadovaném termínu zvládne.

Blanka má na sobě punc předražené zakázky, jak chcete zabránit tomu, aby se něco podobného opakovalo i v budoucnu?

V souvislosti se stavbou Blanky se otevřel velký problém, kterým je zadávání a realizace veřejných zakázek a soutěží. Musí dojít k zásadní změně způsobu, jakým Praha do této doby pracovala. Blanka není jediným, ale určitě je nejviditelnějším příkladem špatně zvládnuté zakázky. Není možné, aby se stavělo něco jiného než je v původním projektu, jak tomu bylo například v případě Trojského mostu. U staveb musí být zajištěn magistrátní dohled a důsledná kontrola dodržování smluv a termínů. Praha musí vědět, co chce stavět a jak to má vypadat. Je nemyslitelné, aby Praha byla nadále rukojmím stavebních firem a developerů.

V koalici jste se shodli, že se zaměříte na rozvoj hromadné dopravy. Už víte, kde by měly přibýt nové linky tramvají či autobusů?

Městská hromadná doprava musí jednoznačně být páteřním způsobem dopravy po hlavním městě. Chceme, aby vzrostla preference MHD oproti individuální automobilové dopravě. Musí dojít k posílení spojů v lokalitách, kde se ukázalo, že změny na podzim 2012 byly k horšímu a dopravní obslužnost se jednoznačně snížila. Jsou to jak tramvajové, tak i autobusové linky. Naším cílem je také v tomto volebním období zahájit výstavbu trasy metra linky D. Věříme, že naše úsilí povede k celkovému zlepšení veřejné dopravy v Praze. K tomu by dozajisté také měly přispět přátelské ceny pro držitele celoročních kuponů, pro které se cestování po Praze výrazně zlevní.

Časté výtky směřují k nedostatečné bezbariérovosti cestování hromadnou dopravou. Zaměříte se i na toto?

Ano, budeme postupně pokračovat v řešení bezbariérovosti jednotlivých stanic metra, bezbariérovost musí být také zajištěna u zastávek tramvají a autobusů, kde je i přes nasazení nízkopodlažních spojů, nastupování a vystupování stále nevyhovující.

Velkým tématem je také Dopravní podnik, jak vidíte jeho budoucnost?door clarity half body

Situaci v Dopravním podniku je v prvé řadě nutné stabilizovat. Dopravní podnik se musí stát dobře fungující a prosperující společností se stabilní finanční situací, která poskytuje kvalitní služby v oblasti veřejné dopravy. To určitě nevede přes privatizaci podniku, rozprodávání jeho majetku či propouštění zaměstnanců. Chceme se v prvé řadě zaměřit na hledání úspor v provozních nákladech.

I přesto, že chcete klást důraz na veřejnou dopravu, stále je v hlavním městě velké množství lidí, kteří jezdí autem a řeší otázku parkování. Budete se zabývat i tímto problémem?

Parkovací zóny jsou dokonce jedním z prvních bodů, které přichází na pořad jednání. Bude se o nich rozhodovat v nejbližší době – v jakých lokalitách budou nově zavedeny, jakým systémem se bude vybírat parkovné, zda například přes inteligentní automaty atd. Musíme co nejrychleji vybrat to nejlepší možné řešení. Já osobně jsem zastáncem tzv. smíšených parkovacích zón, kde přes den mohou parkovat mimopražští a ve večerních a nočních hodinách jsou tyto zóny vymezeny pro rezidenty.

Před volbami se také hodně hovořilo o variantách propojení centra města s letištěm. Máte již konkrétní představu, jak bude tento projekt realizován?

Zajištění kvalitního a komfortního cestování na letiště je pro rozvoj Prahy klíčové. Již jsem požádal nově jmenovaného ministra dopravy Daniela Ťoka o schůzku, kde bych s ním chtěl řešit kromě jiného právě spojení na letiště. Hovoříme o variantě železničního spojení, kterou již podpořil i premiér Bohuslav Sobotka. V první fázi chceme realizovat železniční spojení mezi letištěm a Vokovicemi, které by mělo navázat na novou stanici metra A na Veleslavíně.

Další oblastí, která spadá do Vaší kompetence, je oblast evropských fondů. Počítáte s využitím fondů právě i na budování propojení s letištěm nebo výstavbu trasy metra D?

Jednoznačně ano. Efektivní využívání evropských fondů pro významné dopravní stavby, které neslouží jen Pražanům, jako je metro D a železnice na letiště, je naprosto zásadní. Ale nejsou to jediné oblasti, kde jsou z hlediska rozvoje metropole evropské peníze potřeba. Za klíčové pro rozvoj hlavního města považuji také podporu vědy, výzkumu a inovací. Čerpání evropských dotací do této oblasti musí probíhat cíleně a ve spolupráci s vysokými školami, Akademií věd a dalšími partnerskými institucemi, jež podporují vznik nových pracovních příležitostí a profilaci odborníků světové úrovně. Samozřejmě značná část peněz musí také směřovat do oblasti sociální.

Napsal Jan Vávra

Fotky Bryan Ham