Roman Knap

 

“Cíle si neplánuji, rovnou je plním.”

 

Roman Knap, generální ředitel SAP Česká republika

Roman Knap, generální ředitel SAP Česká republika

Rozhovory s čelnými představiteli IT korporací občas působí jako „tak trochu z jiného světa“.  Není to dáno jen tématy a jejich rozsahem od nových technologií, disruptivních trendů a diskuzí o cloudu či IoT (Internet of Things), což se tak trochu vymyká chápání běžných smrtelníků – uživatelů, ale na mne osobně působí velmi příznivě energie, nadšení a optimismus, které z leaderů ICT businessu zcela autenticky vyzařují.  Rozhovor a focení s uvolněným, optimistickým a usmívajícím se Romanem Knapem, generálním ředitelem SAP Česká republika, nebyl výjimkou.

Blíží se konec roku, pojďme tedy trochu bilancovat.  Jaký byl rok 2016 z pohledu IT pro společnost SAP?

Tento rok byl pro nás, ale i pro naši konkurenci, úspěšný.  Jelikož se daří ekonomice, daří se i našemu odvětví. V dnešní době se veškeré investice a projekty bez IT prostě neobejdou.  I v oblastech, kde se nejedná v první řadě o IT, nás tato problematika provází, ať již v pracovním či soukromém životě, a je důležité si to uvědomit.  Z toho přirozeně vyplývá, že když se daří SAPu, tak se daří i našim partnerům a konkurenci.  Jsem vždy opatrný, když někdo tvrdí, že jemu samotnému se daří a ostatní v odvětví jsou na tom špatně. 

Funguje tedy v IT ještě konkurence?  Právě v tomto odvětví byli mnozí odvěcí rivalové donuceni začít spolupracovat, může se tedy zdát, že zde nastal posun v paradigmatu od konkurence ke spolupráci. 

Konkurence existuje stále, a dokonce přibyla zcela nová.  Po období konsolidace a skupování menších firem nadnárodními korporacemi se začala objevovat mladá, dynamická konkurence v podobě start-upů.  Tito noví hráči a „vyzyvatelé“ neboli challengeři postavili svůj business na IT principech. Nadnárodní společnosti reagují zpravidla dvěma způsoby: buďto se snaží samy změnit způsob fungování a tak se konkurenci přiblížit flexibilitou či dynamikou nebo začnou tyto nové společnosti podporovat, a tak vytvářejí trh i pro sebe.  A jsme opět u toho, že za všemi nápady a projekty jsou IT technologie a všichni se snaží využívat technologie velkých IT firem.

Platí stále Váš oblíbený výrok, že v IT je sranda? Měla jsem možnost navštívit Vaše zářijové SAP Forum a potvrzuji, že tam sranda opravdu byla. Počítač mi vybral pivo, díky 3D brýlím jsem se svezla na prudké horské dráze, otestovala jsem si, zda netrpím IT demencí…

Ano, a dokonce mám pocit, že sranda je čím dál větší. Když jsem nastoupil do SAPu v České republice, kam jsem přišel po působení na Slovensku, měl jsem dvě priority.  Ta první byla dát SAPu lidskou tvář. Druhou prioritou bylo přizvat ke spolupráci lidi z jiných odvětví, aby přestalo platit klišé „to jsou ti z IT“. A to se odrazilo také na našich akcích. Začali jsme se daleko více věnovat lidem, kteří přicházeli z různých oborů přímo od zákazníků, přestali jsme mluvit IT jazykem, moderátoři našich akcí nejsou z oboru a na naší tradiční jarní konferenci vystupují zásadně uživatelé, kteří mluví o svých vlastních zkušenostech. A když už mluvíme o různorodosti a já vím, že se zajímáte o problematiku zapojení žen, tak rád na tomto místě dodávám, že SAP Česká republika je jednou z poboček SAP, které byly vyhodnoceny z hlediska genderové diverzity, SAP díky tomu získal jako první nadnárodní technologická firma globální certifikaci za genderovou rovnost. . Zpětná vazba od zákazníků potvrzuje, že náš odlišný přístup funguje. Dříve ani netušili, že s námi může být sranda, netušili, jak moc zajímavý a zábavný IT jako segment může být.

Pojďme si na chvilku sundat růžové brýle. Je smutným faktem, že Česká republika, ačkoliv vývozu digitálních technologií vévodí, je sama používat neumí. Jak tedy zlepšit využívání IT na úrovni státní správy?

I na tuto situaci se můžeme podívat jako na příležitost! To může být role pro nás. Osobně nevěřím v nějaké rozsáhlé strategické dokumenty, to mohou být sice skvělé projekty pro konzultantské firmy, ale realita je taková, že hodně věcí už bylo vymyšleno, tak proč je vymýšlet znovu. Je potřeba začít realizovat jednotlivé dílčí kroky. Myslím, že strategií a vizí máme docela dost. Pojďme se do toho místo čekání konečně pustit. A navíc, vždy budou existovat i variantní řešení. Je iluzorní chtít zcela oddělit projektovou část od části realizační. A ještě jedna věc je důležitá: jít příkladem. Pokud budou vrcholní představitelé státu technologie používat a vysvětlovat ostatním, jak jim, a tudíž nám všem, pomáhají, tak vše půjde snadněji. V souvislosti s mladou generací a její neochotou dostavit se k volbám se často zmiňuje e-government. Jako občan přece vím, jak jsem obsluhován.  Neustále běhám po různých úřadech, informace nejsou sdílené, nevidím svůj účet vůči státu. Třeba když chci založit firmu, je to velmi zdlouhavý proces, a to už vůbec nemluvím o tom, jak složitý je pro zahraniční subjekty, které si tu chtějí zřídit svoji pobočku.

Váš optimistický přístup se promítá v tvrzení, že Česká republika je atraktivní země, a na rozdíl od ostatních nepláčete nad nedostatkem kvalifikovaných lidí v IT, protože se SAPu daří úspěšně lákat i odborníky ze zahraničí.

Česká republika je atraktivní svou polohou, svou historií, a já stále tvrdím, že tu máme spoustu šikovných a vzdělaných lidí. Je pravdou, že s růstem SAPu bychom jich potřebovali ještě víc, protože lokální zdroje nám nestačí.  Všichni pracovníci ze zahraničí se shodnou na tom, že se jim u nás žije dobře.  V České republice je bezpečno, máme fungující infrastrukturu a náklady na živobytí nejsou horentně vysoké.  Prostě jsou splněny všechny běžné podmínky potřebné k tomu, aby se zde lidé cítili dobře.

Vnímám, že optimismus a pozitivní nastavení je Vám vlastní.  Ale má se za to, že jedince a zejména leadery posunou nebo definují spíše ty momenty, kdy musí nějaké překážky překonávat.  Jaké byly Vaše složité chvíle, které Vás posunuly jako leadera?

Vzpomínám si, jak jsem před pěti lety nastupoval do funkce generálního ředitele SAP na Slovensku.  Nová země, nový tým, firma, která doposud neměla historii na trhu, a za této situace mne všichni upozorňovali na potenciální možné problémy, které mohou nastat. Slyšel jsem tehdy varování ohledně toho, že Slováci neakceptují české manažery, slovenský trh je specifický, funkce generálního ředitele je ta, kde se židle nejvíce viklá, nikdo vám nepomůže, zpočátku budete bez rodiny a tak bychom mohli dlouho pokračovat. Prostě spousta různých rizik.  Ale pro mne to byla obrovská příležitost.  Kolikrát se taková výzva může opakovat?  Říkal jsem si, co by se mohlo stát nejhoršího?  No, tak bych se vrátil.  Osobně mám Slovensko moc rád a pracovalo se mi tam velmi dobře.  Získal jsem podporu týmu, vybudoval jsem si kontakty se zákazníky a začal jsem stavět na prvních úspěších.  Slíbil jsem svému týmu maximální podporu, ale zároveň jsem potřeboval podporu od nich.  A společně jsme to opravdu zvládli.

Jaká je Vaše definice leadera?  A vidíte leadery kolem sebe?

Definicí leadershipu začíná každé školení na toto téma a pár bych Vám jich mohl citovat.  Já ale začnu paralelou s obchodníkem.  Vždy říkám, že dobrý obchodník je ten, od kterého zákazníci rádi nakupují.  Nu, a dobrého leadera lidé rádi následují.  Leadery kolem sebe v SAPu opravdu mám, rád se od nich učím a dokud jsou na svých pozicích, tak mám důvod věřit, že to bude dobré.  Víte, prostředí IT je v mnohém opravdu unikátní.  Když se na IT podíváte z pohledu projektu implementace složitého systému, tak máte vývojový systém, testovací systém a když to vše funguje, tak výsledky překlopíte do reálného života.  Uveďte mi jiný příklad, kde to funguje podobně.  Můžete si jako lékař dovolit něco testovat na pacientovi?  To samé platí třeba u architektů a stavitelů.

Pojďme nyní k poslednímu tématu, což je Corporate Social Responsibility.  Korporace jsou díky svým aktivitám v této oblasti pokládány za nositele hodnot občanské společnosti.

Misí SAP je „Run simple to improve people’s lives“, obtížně se překládá, ale lze ji naplnit mnohými způsoby. Jedním z nich je umožnit kreativním lidem z celého světa, aby svoje nápady realizovali právě pro SAP.  Další úrovní může být dobrovolnictví či charita.  V říjnu probíhá v SAPu tzv. „month of service“, kdy se zaměstnanci účastní konkrétních projektů na pomoc jednotlivým charitativním organizacím.  Jsme rádi, že je o tyto aktivity ze strany zaměstnanců mimořádný zájem. Jak jsem již zmiňoval, velmi nás těší ocenění za diverzitu, kdy SAP získal jako první nadnárodní technologická společnost globální certifikaci za genderovou rovnost a kritéria splnily i české pobočky.  Jako třetí příklad dobré praxe uvedu projekt „Autism at work“, kdy v SAP BSCE, tedy v našem centru sdílených služeb, zaměstnáváme na různé pozice jednotlivce s autismem.  Hlavním motivem tohoto programu není ovšem společenská odpovědnost, nýbrž jedinečná šance získat velmi talentované lidi. Ti zase získají zajímavou a stabilní práci, je to tedy oboustranně výhodné. Korporace musí jako velcí zaměstnavatelé opravdu jít příkladem a dokazovat, že kladný přístup k diverzitě přináší situaci výhra-výhra pro všechny zúčastněné. Já osobně jsem členem správní rady Junior Achievement.  S touto organizací jsem se seznámil právě během působení na Slovensku a nyní se těším na pokračování spolupráce.

No a poslední otázka – kde vidíte sebe a SAP za dvacet let?

Tento dlouhodobý horizont je pro mne těžko uchopitelný.  Korporace s trochou nadsázky fungují kvartálně.  A osobně?  Na rozdíl od cílevědomých lidí já si cíle neplánuji, já si je plním.  Pro to, aby se mi dařilo ty cíle plnit, tak potřebuji pracovat s týmy v  takovém prostředí, které mi umožní dostatečnou flexibilitu reagovat na rychle měnící se svět. A SAP takovouto společností je.  Nemám obavy o to, že za pár let by naše produkty byly zastaralé.  Když vidím, jak velkou změnou firma prošla za posledních pět až deset let, tak je to neuvěřitelné.  Ať už to vezmeme z pohledu produktů, komunikace se zákazníky či její pověsti na trhu.  Už to není SAP o evidenci faktur po splatnosti nebo o finanční konsolidaci účetnictví či evidenci materiálového hospodářství.  Dnes SAP zasahuje do oblastí, které dříve byly vnímané bez souvislosti s oblastí IT, například zdravotnictví či sport.  A dnes – spojení  SAP a fotbal, hokej nebo tenis je běžné.  Češi určitě budou mít radost z toho, že SAP má řešení na to, jak zvýšit výkon a efektivitu fotbalového týmu. Analýza herních situací zvyšuje kvalitu tréninku a pomáhá i v rámci videokoučinku. Na mistrovství světa v hokeji byly nainstalované kamery analyzující herní situace. To pomáhá nejen trenérům při přípravě, ale i fanouškům, kteří mají statistiky k dispozici v reálném čase a více si mohou užívat zápasu.  Strategie jsou opět podložené daty.  Málokterý trenér si v dnešní době může dovolit, aby mu hokejisté jezdili po ledě bez informací.  Však také SAP byl jediným sponzorem Světového poháru v hokeji.  Další příklad je z prostředí Formule 1. V každém ze závodních vozů stáje McLaren-Honda F1 je přes 200 senzorů, které odesílají informace technikům. Zpracování a vizualizaci až 50 MB dat z každého kola závodu zajišťuje platforma SAP HANA, a to v reálném čase. Toto všechno jsou příklady oněch disruptivních technologií, o kterých hodně mluví Stefan Höchbauer.

Pro mne osobně je zcela fascinující téma Industry 4.0., které se ne vždy správně překládá jako Průmysl 4.0.  Toto téma je pro mne stejně atraktivní jako sport, protože má mnoho přesahů na celou společnost.  Raději bych tedy mluvil o iniciativě Společnosti 4.0., je to o vzdělávání, kvalifikaci zaměstnanců, proměnách pracovního trhu, zavádění nových technologií do výroby, využití internetu věcí a celkově robotizaci.  Do teď pracovali roboti na jedné straně a lidé na druhé.  Další vlna bude právě o spolupráci robotů s lidmi.  Těším se na technologicky inovační programy, které pomohou společnost na všechny tyto změny připravit.  Doufám, že jsem přesvědčil čtenáře, že IT je všude, ale je hlavně o zážitcích.  Já osobně si tento obor neskutečně užívám a za 20 let si ho budu užívat ještě více.

Linda Štucbartová


SAP získal jako první nadnárodní technologická společnost globální certifikaci za genderovou rovnost, kritéria splnily i české pobočky.

 

Společnost SAP získala světový certifikát EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), ocenění za globální aktivity vedoucí k dosažení a udržení genderové diverzity a rovnosti na pracovišti. Jednou z 13 úspěšně vyhodnocených zemí je také Česká republika.

V březnu 2016 se společnost SAP stala první technologickou firmou, která získala certifikaci EDGE ve Spojených státech. Globální certifikace vyžaduje, aby genderovou rovnost splňovaly pobočky v zemích po celém světě tvořící 80 procent celé organizace. Mezi těmito zeměmi jsou v rámci SAP kromě Spojených států také Austrálie, Brazílie, Čína, Česká republika, Francie, Kanada, Německo, Indie, Irsko, Japonsko, Singapur a Velká Británie. Mezi hodnotící kritéria patří nábor a náborové kampaně, školení a tréninky pro vrcholové manažery, mentoring, flexibilní pracovní prostředí a firemní kultura.