Tomáš Tuhý

 

„ Policie byla v posledních letech vlivem mnoha zejména externích vlivů značně nestabilní. “

 

PP01

Policejní prezident Tomáš Tuhý má jednoduché motto: V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří. Jak hodnotí první rok ve své funkci? A existují podle něj v Česku snahy o politické ovlivňování práce policie?

Vážený pane policejní prezidente, zakončil jste první rok ve své funkci. Co považujete za “své” nejvýznamnější loňské úspěchy?

Co se týká práce, pak je to samozřejmě samotné ustanovení do policejního prezidenta. Je to obrovská odpovědnost a z této pozice člověk vidí problémy české policie zase z jiného úhlu než dřív. Policie byla v posledních letech vlivem mnoha zejména externích vlivů značně nestabilní. Teď už je situace o poznání klidnější, podařilo se mi sestavit si tým nejbližších náměstků a spolupracovníků, které považuji za kvalitní manažery, což rozhodně přispělo ke stabilizaci. Podařilo se vrátit policistům alespoň část dluhu, který vůči nim měly naše bývalé vlády. V roce 2010 se policistům plošně snížily příjmy o deset procent, mnohé z nich to uvrhlo do finanční krize. Koncem loňského roku se díky dlouhému a usilovnému vyjednávání a díky porozumění současného ministra vnitra a celé vlády podařilo alespoň část z tohoto dluhu vrátit. To beru jako velký úspěch, zejména v době úsporných opatření. Jsem rád, že například tohle se podařilo, ale budeme vyjednávat dál, aby se oněch deset procent policistům vrátilo celých.

Jaké loňské úspěchy byste pak vyzdvihl u Policie obecně?

Podařilo se nám zvýšit objasněnost trestných činů, za to patří velký dík policistům od obvodních oddělení, přes územní, až po krajské kriminálky či celorepublikové útvary. V trestním řízení jsme zajistili majetek za téměř 7,5 miliardy korun. Podařilo se policii částečně dovybavit, máme a ještě budeme mít novou techniku, auta, výzbroj a pracujeme také na nezbytně nutné obměně uniforem. Chci, aby policisté měli dobré podmínky pro práci. A určitě bych neměl zapomenout ani na Kobru – vloni se podepsala dohoda celníků, finančního ředitelství a Policie ČR na spolupráci – vyhledávání daňové trestné činnosti. Kobra už „uštkla“ několikrát, naposledy jsme slavili obrovský úspěch – kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality obvinili pět osob z krácení daní za více než jednu miliardu korun. Zmiňuji tady celorepublikové problémy, ale zároveň vnímám, že naše občany nejvíce trápí běžná každodenní kriminalita, takže důležitým vzkazem je i fakt, že poklesl počet drobných krádeží a máme velkou objasněnost násilných trestných činů.

Jaké konkrétní úkoly máte před sebou pro letošní rok? Tedy ty krátkodobé.

V tomto roce plánujeme obnovu části vozového parku, vypsána je řada tendrů, které mají pomoci policii modernizovat. Nedávno jsem předával pyrotechnikům speciální terénní vozidlo a několika krajům zase pracovní prámy, které jim mají sloužit zejména v době přírodních katastrof. Musím zde zmínit fakt, že policie byla dlouhodobě podinvestovaná, což teď musíme dohnat. Co se týká bezpečnostních opatření, aktuálně se připravujeme například na květnové mistrovství světa v ledním hokeji. Velkou změnou by v tomto roce mělo být obměněné hodnostní označení. Pokud všechno projde schvalovacím procesem, už od června bude mít policie nový vzhled uniforem a nárameníků. Ty by měly být po vzoru z naší historie i pro větší přehlednost rozděleny na zlaté důstojnické a stříbrné. A uniformy by měly být praktičtějšího střihu a z kvalitnějšího materiálu. Na nedostatek práce si tedy stěžovat nemohu, zmínil jsem vám opravdu jen střípky z toho, co nás čeká a na čem pracujeme.

IMG_2602

A pokud jde o dlouhodobé výzvy pro Policii?

Policii je nutné posílit. Vždyť je nadevšechno zřejmé, kam se svět ubírá. Pořád slyšíme o korupci, drogách, o hrozbách terorismu, o organizovanosti podsvětí, kyberkriminalitě. Tomu se neumíme vyhnout, musíme se přizpůsobit, znásobit prevenci kriminality. Naší prioritou zůstává také boj s daňovou kriminalitou. Policie musí být na zmíněná rizika připravena po personální i technické stránce.

Jak vlastně vypadá Vaše spolupráce s dalšími bezpečnostními složkami? Přeci jen, obecně, komunikační provázanost ve státní správě bývá někdy komplikovaná.

Spolupracují zejména výkonné útvary, krajská ředitelství, územní odbory, máme společná cvičení, bez ostatních složek integrovaného záchranného systému by to nešlo, nevidím v tom nic komplikovaného.

Cítíte nějaké snahy o politické ovlivňování práce policie?

Ne, necítím žádné tlaky na policii ani její ovlivňování jakoukoliv politickou strukturou. Obecně mohu jako vrcholný zástupce policie konstatovat, že určitě by to nebyl krok správným směrem, kdyby politika ovlivňovala práci bezpečnostního sboru. Do své funkce jsem nastoupil s tím, že policii budu vést jako apolitickou organizaci, a zatím jsem přesvědčen, že se nám to v rámci týmu, který je momentálně na policejním prezidiu, daří.

Co říkáte na názory, že policie je slabá při stíhání drobné kriminality a také nevýkonná u velkých politických kauz?

Co se týče drobné kriminality, zde má policie ještě určité rezervy v jejím odhalování. Roli zde hraje ale více faktorů. Mimo jiné to jsou i nedostatečné personální kapacity policie. V současné době nemáme takový personální stav, abychom se mohli v daleko větší míře věnovat prevenci, která může mít vliv na výskyt drobné kriminality. Usilujeme o to, abychom navýšili početní stavy, což zásadně pomůže k nasazení většího počtu policistů v ulicích, a tím pádem samozřejmě budeme mít větší možnost ovlivňovat již zmiňovanou drobnou kriminalitu.

A že jsme nevýkonní u velkých kauz? Vemte si, že jen vloni se objem hodnot zajištěného majetku a financí blíží osmi miliardám korun.

Je policie ve srovnání s nezávislostí státních zástupců dostatečně nezávislá?

To je velmi diskutované téma. V současné době se připravuje novelizace zákona o státním zastupitelství. My k ní máme řadu připomínek a diskutujeme o nich s předkladateli tohoto zákona i se státními zástupci. Jsou samozřejmě informace, že existuje takzvané teritoriální právo a že některá rozhodnutí v trestním řízení jsou rozdílná v rámci České republiky.  To však neznamená, že by Policie České republiky nemohla vykonávat svou pravomoc podle zákona, který je jí dán.

V čem konkrétně je policie nejvíce odlišná od doby, kdy jste v jejích řadách začínal?

U policie jsem začínal v porevoluční době. Ta byla velmi ovlivněna i tehdejším obecným společenským pohledem na tuto složku. Policie byla nekompromisně spojována s bývalým režimem, přestože už v řadě případů ukazovala a prokazovala moderní způsob myšlení. Uplynulých 25 let se musela ucházet o své pozitivní místo ve společnosti a prošla velmi těžkým obdobím. Policie byla skutečně skandalizovaná, a to mnohdy neoprávněně.  Dnešní policie pracuje s daleko menším potenciálem policistů než ta dřívější a musí v daleko větší míře zvládat i nové formy trestné činnosti, nové trendy. Modernizace šla výrazně nahoru, hlavně způsob vyšetřovacích postupů, technické prostředky, způsob výchovy policistů apod.

DSCN0453

Pocházíte z Albrechtic na Bruntálsku, kde jste také jako policista začínal. Jak vysoká je v Albrechticích kriminalita a znáte osobně i dnes tamní policisty?

V policii došlo k řadě obměn, ale zrovna v tomto městě ještě slouží většina policistů, které osobně znám. Kriminalita nijak nevybočuje proti jiným regionům v České republice. Když jsem působil jako vedoucí útvaru, operovala ve stejném teritoriu ještě téměř stovka pohraničních policistů. Dnes jsou na místě na celou agendu policisté z obvodního oddělení sami, což může mít za následek menší objem práce v primární prevenci, a důsledky se pak projevují v již zmiňované drobné kriminalitě.

Vystudoval jste filozofickou fakultu v Ostravě, právnickou v Brně. Nevybral byste s odstupem času jiné školy pro svoje vzdělání?

V době, kdy jsem studoval, bylo velmi složité dostat se na resortní policejní školu, tedy policejní akademii.  V 90. letech, když jsem navštěvoval vysokou školu, tak nebyly ani dostupné současné studijní programy. Musím říct, že kombinace právního směru a směru filozofického, potažmo psychologického, je pro manažerskou pozici optimální.

Máte nějaký vzor?

Co se policejního prostředí týká, velmi si cením práce, kterou pro Policii České republiky odvedl generálporučík Jiří Kolář.

 

 

Autor: redakce (jk)