Zdeněk Reibl

 

“Kdo se nezlepšuje, přestává být dobrým”

 

Ing. Zdeněk Reibl, MBA (52), Předseda představenstva a generální ředitel RESPECT, a.s.

Ing. Zdeněk Reibl, MBA (52), Předseda představenstva a generální ředitel RESPECT, a.s.

Největší česko-slovenský pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele. 23 let na trhu. 54 000 vyřešených pojistných událostí ročně. Téměř 7 miliard zprostředkovaného pojistného za rok  – takový je RESPECT, a.s., který před třiadvaceti lety vznikl na popud vzoru zahraničních pojišťovacích makléřů, které ve světě byly běžnou součástí týmu každého podnikatele. V tehdejším  Československu a později v Česku působilo pár zahraničních pojišťovacích makléřů, ale téměř žádná česká společnost, proto se rozhodl Ing. Zdeněk Reibl, MBA společně se svým společníkem Tomášem Urbanem založit českou pojišťovací společnost RESPECT, a.s., která by se přizpůsobila lokálním potřebám ale se západními trendy zejména co do přístupu ke klientovi. A vyšlo to.

Obdrželi jste ocenění Makléř roku 2014 a Makléř roku 2015 – 1. místo. Gratulujeme k úspěchu. Jaký je recept na to být úspěšným pojišťovacím makléřem pro firmy v Čechách?

Lichotí nám, že jsme již podruhé získali a obhájili 1. místo v kategorii Makléř roku, prestižní a všeobecně uznávané oborové soutěže. Velmi si toho vážíme, ale víme, že nás čeká o to větší a tvrdší práce a že na sobě neustále musíme pracovat. Dalajláma kdysi pronesl, že pesimismus vede k neúspěchu, a to si myslím, že je obecná pravda. Vše začíná u optimismu a píle, to ostatní musí zákonitě přijít samo. Porota složená z odborníků z řad pojišťoven hodnotila např. kvalitu dodávaných podkladů pojišťovnám, úroveň komunikace mezi námi a klientem a mezi námi a pojišťovnou, firemní kulturu a mnoho jiných aspektů, na které v RESPECTU klademe velký důraz a s tím souvisejí i vysoké požadavky na kolegy, kteří ve společnosti pracují. Avšak největším oceněním pro mě je, když jsou spokojeni klienti, kteří se cítí být v „dobrých rukou“ díky naší službě a produktům a pak samozřejmě kolegové, kteří rádi pracují v RESPECTu a jsou pyšní na to být součástí týmu a značky RESPECT Group v Čechách a na Slovensku.

Jaké byly začátky podnikání – pojišťovacího makléřství v tehdejším Československu?

Byli jsme plní elánu, ideálů a chuti dokázat, že když to jde v zahraničí, tak to musí jít i u nás. Inspiraci jsme načerpali v londýnské makléřské společnosti Minet. V roce 1993 jsme začínali v bytě s jedním autem, pevnou linkou a základním kapitálem o pár korunách. Naším jediným komunikačním nástrojem byly tehdejší Zlaté stránky, marketingem naše osoby a obrovská chuť změnit trh a myšlení podnikatelů. Samozřejmě, že jsme naráželi na překážky typu, že služba pojišťovacího makléře je zbytečná, protože stejné služby mohl klient získat u pojišťovny, tak proč by měl mít makléře.  Ovšem nálada ve společnosti se rychle měnila, lidé začali využívat příležitosti a podnikat v jakémkoliv segmentu a s jakýmkoliv zbožím, s tím souvisela rizika, o kterých se příliš nevědělo, a které bylo potřeba řešit v čase, pojistit je anebo je částečně řídit. Důležitou se stala informovanost a flexibilita být klientovi neustále při ruce a to byl klíčový zlom a přidaná hodnota pojišťovacího makléře. Když řešíte problém, pojistnou událost, která vám naruší a ohrozí chod byznysu, chcete to vyřešit hned a nečekat na otevírací dobu „nějaké“ instituce a dohadovat se. Už tehdy jsme tušili, že flexibilita a čas budou hrát prim.

Jaký je RESPECT Group dnes?

Když pomineme získané ocenění Makléř roku 2015, tak se dnes řadíme do TOP 5 pojišťovacích makléřů pro B2B u nás a na Slovensku. Máme obrovský a kompaktní tým brokerů, kteří se neustále vzdělávají na pojistném trhu a jsou flexibilní ke klientovu byznysu, očekávají neočekávané a to je důležité zejména pro sestavování pojistných programů, které jsou jako hand made výrobek, nikdy nejsou stejné, a to proto, že každý segment podnikání je jiný a vyžaduje tedy pojistný program šitý na míru. V mnohém jsme předběhli dobu, v souvislosti s naším mottem a posléze změnami, které přinesl nový občanský zákoník. Od počátku naší existence se hlásíme k přijmutí osobní odpovědnosti za námi vykonanou práci v souladu s naším mottem: „Za kvalitu pojištění přebíráme osobní odpovědnost“. Práce pojišťovacího makléře je dřina, člověk musí být prozíravý a detailista. Jednoduše to musí být silná osobnost. Taktéž víme, že úspěšná společnost se mění dříve, než musí, a proto jsme „omladili“ tento rok naše logo a zinovovali korporátní identitu, jednak protože vstupujeme do třetí dekády života podniku a také proto, že je zapotřebí se stále zlepšovat a pracovat na sobě. Pozvolná konsolidace jednotlivých společností a poboček RESPECT do holdingového uskupení a označení RESPECT Group s sebou přináší ještě větší flexibilitu a možnosti pro naše klienty bez ohledu na lokalitu jejich firem.

Za 23 let působení na pojišťovacím trhu se vám podařilo vybudovat silnou prémiovou značku. O jaké produkty je největší zájem ze strany podnikatelů?

Přirozeně největší zájem je stále o produkty, bez kterých nemůže fungovat žádný podnik – pojištění majetku, vozového parku a v neposlední řadě pojištění obecné odpovědnosti. Vedle toho se však s ohledem na často velmi specifické obory podnikání dostávají postupně do popředí specializované produkty jako je např. pojištění pohledávek a D&O. V roce 2015 se nám zvýšila poptávka ze strany klientů i o kybernetická rizika, dneska už nestačí mít jen hesla. Kybernetická rizika ohrožující firemní data jak v počítačích, tak mobilech a jsou stejně reálná jako například poškození majetku či zdraví. A s nastupující digitalizovanou dobou se nebezpečí budou zvyšovat. A takto bychom mohli pokračovat ve výčtu dále – pojistit se dá všechno a rizika se vyskytují ve všech oblastech podnikání. Vždy hledáme jednoduše nejlepší řešení pro naše klienty na základě jejich skutečných potřeb. Naší bezespornou výhodou je také skutečnost, že se nemusíme omezovat pouze na možnosti lokálního trhu, ale máme díky našim dlouholetým vztahům vybudovány i partnerské vztahy v zahraničí, kde je nabídka v některých oblastech ještě o trochu pestřejší než v současné době u nás.

Co Vás odlišuje od ostatních pojišťovacích makléřů?

Určitě to, že jsme rodinná česká firma s tradicí, která však neztrácí drive se zahraničím. Jako jediný korporátní makléř reprezentujeme Českou a Slovenskou republiku v celosvětové makléřské síti UNiBA a jsme schopni zajistit pojištění lokálně etablovanými partnery po celém světě. V rámci společnosti jsme také založili RESPECT ACADEMY, unikátní systém vzdělávání pro naše klienty, kterým se snažíme přednášet aktuální informace a novinky z oblasti pojištění a pojistných produktů, také s nimi diskutujeme příklady řešení pojistných událostí z praxe a umožňujeme jim tak předávat si zkušenosti i mezi sebou.

Kde vidíte RESPECT za 10 let?

Díky našemu dlouhodobému plánování, vizím a strategiím věřím, že budeme stále patřit ke špičce pojišťovacích makléřů a budeme vyhledávanými a tradičními partnery pro naše klienty. S nadsázkou vždy říkám, že RESPECT tu byl, je a bude dalších 100 let a je to jedno z mých tajných přání. K jeho naplnění však budeme potřebovat mít neustále štěstí na zaměstnance, dobré partnery na straně pojišťoven, ale také kvalitní konkurenci, protože i díky ní se neustále snažíme posouvat dopředu a přicházíme s inovativními nápady.

 Autor: CL


logo_respect-group_cmykRESPECT, a.s.

Pojišťovací makléř komerčních a industriálních rizik

Motto společnosti: Za kvalitu pojištění přebíráme osobní odpovědnost

  • 1993 založení společnosti
  • 450 zaměstnanců
  • 41 poboček v ČR a SR
  • 54 000 zlikvidovaných pojistných událostí ročně
  • 28 dní na vyřízení pojistné události (průměr)
  • Cca 7 mld. ročního objemu zprostředkovaného pojistného