Canadian Embassy hands over donation to three Czech NGOs

Today, the Embassy of Canada to the Czech Republic presented three Czech NGOs: ROSA – Center for Women, z. s.; DOM – Dům otevřených možností, o.p.s; and InBáze, z.s. with vouchers valued at 53.490 CZK to support their activities in the Czech Republic. The funds come from the donations from the Embassy’s partners to support the organization of the celebration of the national holiday Canada Day. These three organizations were chosen because they focus on helping people in need and disadvantaged groups in the Czech society.

ROSA operates an information and counselling center and shelter for women with children who are victims of domestic violence and has been active in the Czech Republic since 1993.

DOM – House of open opportunities focuses on young people who were brought up in institutions and do not have family support to start an independent life. DOM helps these people to prepare for work life, find accommodation and gain important social skills, needed to succeed in life and become valuable members of the society.

InBáze is an organization helping immigrants and their families to integrate in the Czech society via various projects – teaching Czech language, offering social and psychological counselling, assisting immigrants to find a job. Their aim is to create a safe and open space for mutual recognition and understanding between Czech citizens and people of other nationalities and cultures.

With thanks to the generous donations of its partners the Embassy is able to support disadvantaged groups in Czech society. The following partners contributed:

ADASTRA, s r.o.; Air World Services, s.r.o.; Bell Helicopter Europe; BOMBARDIER Transportation Czech Republic a.s.; BRP Central & Eastern Europe s.r.o.; Česká informační agentura, s.r.o.; CGI IT Czech Republic s.r.o.; Colonnade Insurance S.A.; Four Seasons Hotel Prague; GLOBAIR s.r.o. – GSA for AIR CANADA; GZ Media a.s.; Hrubý & Buchvaldek v.o.s.; IXTENT s.r.o.; J PLUS s.r.o.; JOHNNY SERVIS s.r.o.; JURA Czech s.r.o.; KSR Industrial s.r.o.; Magna Automotive CZ, s.r.o.; Magna Cartech spol. s r.o.; McCain Foods Czech Republic, s.r.o.; NET4GAS, s.r.o.; Pivovary Staropramen s.r.o.; PRK Partners s.r.o.; Ronald A. Chisholm Czech s.r.o.; Securitas ČR a.s.; VANELLUS ENERGY s. r. o.; Vienna House Diplomat Prague; Zátiší Catering Group a.s.


Czech version / Česká verze

Kanadské velvyslanectví předalo dar třem českým neziskovkám

Velvyslanectví Kanady v ČR dnes předalo třem českým neziskovým organizacím, ROSA – centrum pro ženy, z. s.; DOM – Dům otevřených možností, o.p.s; a InBáze, z.s., poukaz každé na Kč 53 490,- na podporu jejich aktivit v České republice.

Tyto prostředky pocházejí z finančních příspěvků partnerů velvyslanectví na uspořádání oslavy kanadského státního svátku, Dne Kanady. Výše uvedené tři organizace byly vybrány, protože se zaměřájí na pomoc lidem v nouzi a na znevýhodněné skupiny obyvatel v české společnosti.

ROSA – centrum pro ženy provozuje informační a poradenská centra a azylové bydlení pro ženy – oběti domácího násilí a jejich děti. ROSA působí v ČR od roku 1993.

DOM – Dům otevřených možností se zaměřuje na mladé lidi, kteří vyrůstali v ústavní péči a nemají dostatečnou podporu rodiny při vstupu do samostatného života. DOM jim pomáhá připravit se na pracovní život, najít si bydlení a získat důležité sociální kompetence nezbytné pro to, aby uspěli v životě a stali se cennou součástí společnosti.

InBáze je organizace, která pomáhá přistěhovalcům a jejich rodinám v integraci do české společnosti pomocí různých projektů – výukou češtiny, nabídkou odborného sociálního a psychosociálního poradenství, pomocí přistěhovalcům při hledání profesního uplatnění atd. Cílem je vytvoření bezpečného a otevřeného prostoru k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Díky štědrým příspěvkům partnerů může takto velvyslanectví podpořit znevýhodněné skupiny v české společnosti. Příspěvky poskytly následující společnosti:

ADASTRA, s r.o.; Air World Services, s.r.o.; Bell Helicopter Europe; BOMBARDIER Transportation Czech Republic a.s.; BRP Central & Eastern Europe s.r.o.; Česká informační agentura, s.r.o.; CGI IT Czech Republic s.r.o.; Colonnade Insurance S.A.; Four Seasons Hotel Prague; GLOBAIR s.r.o. – GSA pro AIR CANADA; GZ Media a.s.; Hrubý & Buchvaldek v.o.s.; IXTENT s.r.o.; J PLUS s.r.o.; JOHNNY SERVIS s.r.o.; JURA Czech s.r.o.; KSR Industrial s.r.o.; Magna Automotive CZ, s.r.o.; Magna Cartech spol. s r.o.; McCain Foods Czech Republic, s.r.o.; NET4GAS, s.r.o.; Pivovary Staropramen s.r.o.; PRK Partners s.r.o.; Ronald A. Chisholm Czech s.r.o.; Securitas ČR a.s.; VANELLUS ENERGY s. r. o.; Vienna House Diplomat Prague; Zátiší Catering Group a.s.