Rok 2021 je rokem ochrany oznamovatelů

Po prosinci 2021 musí všechny právnické osoby v EU nad 50 zaměstnanců zavést tzv. vnitřní oznamovací systém pro ohlašování podezření z protiprávního jednání (tzv. whistleblowing). Lidé, kteří v práci upozorní na nějaké protiprávní jednání budou nově chráněni zákonem.

Organizace Oživení pomáhá firmám, obcím i státním institucím připravit se na přicházející změny. Radíme, informujeme, pomáháme. Jsme tu pro vás.

Proč právě letos?

Na konci roku 2019 Evropská unie schválila směrnici, která stanovuje pravidla pro ochranu lidí, kteří v práci upozorní na protiprávní jednání. Česká republika v současné době na základě této směrnice schvaluje vlastní zákon. Směrnice/zákon začne platit v prosinci roku 2021.

Proč se vůbec téma řeší?

Smyslem zákona je nejen přímá ochrana lidí, kteří v rámci své práce upozorní na nějaký problém, ale v obecnější rovině jde o podporu otevřeného a etického pracovního prostředí, zejména pomocí fungujícího systému interních oznámení. Základem má být důvěrnost a bezpečnost komunikace a posilování vzájemné důvěry zaměstnanců a jejich vedením.

Věděli jste, že:

42 % procent nákladů ušetřily organizace, které mají funkční oznamovací mechanismus na řešení nekalostí (zpráva PwC z r. 2020)

50 % informací o interních podvodech přichází od zaměstnanců (ACFE Report to the Nations 2020: Global study on occupational fraud and abuse)

28 % zaměstnanců netuší, kam se obrátit, v případě, že se ve firmě setkají s korupcí

JAK se můžete zapojit?

Abychom nabídli zaměstnavatelům, firmám a institucím co nejpraktičtější pomoc, připravujeme metodickou příručku pro správné nastavení interního oznamovacího systému.

EMPATICKÉ ROZHOVORY

• Součástí přípravy na uvedené změny jsou také tzv. empatické rozhovory se zástupci Compliance oddělení, nebo HR oddělení.

Jedná se zhruba o 30 min. online rozhovor. Rozhovory použijeme jen pro naše účely, nechystáme se je zveřejňovat, budeme z nich vycházet zejména v našich vzdělávacích a metodických materiálech.

Co získáte:

• Na základě těchto strukturovaných rozhovorů se snažíme udělat si správnou představu, jak ve firmách a institucích skutečně oznamování funguje, kde respondenti spatřují problémy, co si myslí, že by bylo dobré zlepšit, jakou by uvítali podporu atd.

7 STATEČNÝCH

Hledáme 7 statečných firem, kterým nabízíme analýzu aktuálního nastavení interního oznamovacího systému z pohledu připravovaného zákona a zpracování návrhu na jeho vylepšení. Informace získané z konzultací budou podkladem pro naši metodiku, která pomůže i ostatním firmám zavést si dobře fungující vnitřní systém.

Konzultace k zákonu

Všem, kteří chtějí mít co nejpřesnější a aktuální informace nabízíme naše poradenství. Základní informace k tématu oznamování najdou zájemci na webu Pískámfauly.cz, ale každý nás může kontaktovat přímo. Oceníme vaše názory na připravované změny.

Kontaktujte nás pro více informací, rádi Vás podpoříme:
Šárka Trunkátová, sarka.trunkatova@oziveni.cz

Oživení dlouhodobě pomáhá těm, kteří se v práci nebáli ozvat. V roce 2011-2012 jsme provozovali protikorupční linku 199. V roce 2012 jsme zpracovali analýzu o Ochraně oznamovatelů v ČR v porovnání s dalšími zeměmi, v roce 2014 analýzu O nás s námi, která zkoumala ochranu oznamovatelů na základě 40 rozhovorů s oznamovateli u nás i v zahraničí. V roce 2015 jsme se stali členy pracovní komise Předsedy rady Vlády pro boj s korupcí k whistleblowingu. Pomáháme firmám i úřadům s nastavování interních kanálů. Provozujeme zabezpečené rozhraní pro oznamování nekalostí GlobaLeaks. Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti a mezinárodní sítě Whistleblowing international network.