Cenu Stanton Chase za týmovou rozmanitost získala česká manažerka Renata Mrázová

Cenu za týmovou rozmanitost, tzv. Diversity Award, převzala dnes v Obecním domě česká manažerka Renata Mrázová, v současné době personální šéfka společnosti Home Credit. Významné ocenění každoročně uděluje Mickey Matthews, světový šéf mezinárodní společnosti Stanton Chase, jež se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů (Executive Search).

Rozmanitost (angl. termín: diversity) je koncept, který ve firmách nebo jiných organizacích umožňuje vytvořit rovné podmínky lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti jako je například pohlaví, věk, původ, kultura, hendikep nebo třeba sexuální orientace.

„Rozmanitost především spojuji se zákazníky: firmy nabízejí své produkty nebo služby zákazníkům, kteří jsou každý jiný. Pokud firmy nevytvoří týmy z rozmanitých lidí, nemohou dlouhodobě prodávat rozmanitým zákazníkům,“ říká Renata Mrázová.

„Diverzita týmů je v současnosti mimořádně důležitá, zvyšuje stabilitu firem a srovnává příležitosti pro všechny,“ říká Jozef Papp, Managing Partner pražské kanceláře Stanton Chase.

Podle Stanton Chase má diverzita silné prameny v univerzalizaci systémů, jinými slovy globalizaci, která paradoxně zvýšila tlak na rozmanitost. Hledání jednotné měny nebo univerzálního jazyka vytváří nutnost tvorby rozmanitých týmů, složených z lidí z různých kultur, generací i různých pohlaví. „Týmy jsou díky tomu lepší, výkonnější a stabilnější a společnosti jsou schopny nabídnout rovné příležitosti všem bez rozdílu,“ říká Jozef Papp.

Skvělou zkušeností pro každého, kdo chce porozumět konceptu rozmanitosti, je podle Renaty Mrázové pracovní nebo životní zkušenost z jiné země. Kdo žil a pracoval v zahraničí, potýkal se s jinou kulturou a mentalitou. Jako příklad uvádí Renata Mrázová Nizozemsko, jehož systém umožňuje ženám skvěle kombinovat starost o rodinu a kariéru – a díky tomu 70 % tamních žen pracuje na částečný úvazek.

Renata Mrázová přiznává, že se sama několikrát v kariéře cítila znevýhodněna, a proto je jí koncept týmové rozmanitosti vlastní. „Ptala jsem se: je to skutečně prostředí, nebo je to jen moje nastavení mysli, co vytváří nějakou překážku?“ vzpomíná Renata Mrázová. „Obvykle je to kombinace obojího. Ženám proto radím, aby si nejdříve „nastavily mysl“, byly sebevědomé, uvědomovaly si své cíle a pak za nimi šly. Věřte si a pokud víte, co chcete, jděte za tím, i když to může být komplikované. A nesnažte se být vždy perfektní, kouzlo úspěchu je často v nedokonalosti.“

Oceněná česká manažerka Renata Mrázová považuje za nejdůležitější součást firemní kultury respekt. Podle ní jsou nejúspěšnější ty firmy, které vytváření kulturu respektu, vědomí, že lidé jsou odlišní: Jsou to firmy, kde jsou lidé ochotni si vzájemně naslouchat a podporovat se. „V kultuře respektu se nebojíte s ostatními sdílet svoje nápady a to posouvá celou organizaci kupředu,“ dodává Renata Mrázová.

Renata Mrázová je též autorkou knihy o slavných Češkách Velké ženy z malé země. Publikace, kterou Renata Mrázová napsala v době šestiměsíční pracovní přestávky, tzv. sabatiklu, představuje příběhy žen, které svým průkopnictvím a odvahou vybočily z davu i ze zvyklostí a svým myšlením a činy předběhly dobu i hranice. Kniha obsahuje 33 inspirativních příběhů zajímavých žen.

Společnost Stanton Chase má s budováním rozmanitých týmů rozsáhlé zkušenosti, především díky svému působení ve 45 zemích. Vždy kladla důraz na vytváření týmů složených z různých věkových skupin, kde kombinuje muže i ženy a domácí i cizince a díky tomu patří v oblasti týmové diverzity ke světové špičce. Diversity Award je ocenění, jež Stanton Chase uděluje jednotlivcům, kteří se významně zasloužili o prosazování konceptu diverzity.

Stanton Chase

Stanton Chase je přední celosvětová firma specializovaná na vyhledávání vedoucích pracovníků (Executive Search). Byla založena v roce 1990 a v současnosti má 75 kanceláří ve 45 zemích všech kontinentů. Pražská kancelář Stanton Chase byla založena v roce 2009 a za dobu své existence poskytla služby přes 250 klientům při vyhledávání špičkových specialistů a řídících pracovníků primárně v oblastech informačních technologií a služeb, financí, průmyslu, spotřebitelských produktů, logistiky a farmacie.