CEPA EXPO 2015

jpeg

Od 14. do 15. októbra 2015 sa na Pražskom hrade konal 6. ročník medzinárodnej konferencie CEPA EXPO 2015. Akcia so záštitou a podporou českého Ministerstva zahraničných vecí, Ministerstva dopravy a Magistrátu hlavného mesta Prahy privítala približne 170 delegátov z celého sveta a spoločností z 23 krajín. Prvý raz sa na organizácii konferencie CEPA EXPO podieľala aj Európska asociácia súkromného letectva EBAA.

CEPA EXPO si kladie za cieľ diskutovať a hľadať odpovede na aktuálne témy a problematické otázky business aviation v strednej a východnej Európe a snaží sa rozvíjať spoluprácu medzi firmami po celej Európe. „Veľmi ma teší, že sa asociácia CEPA a konferencia CEPA EXPO dostali počas šiestich rokov  tak ďaleko. Aj napriek tomu, že organizácia je relatívne mladá, znamená na poli súkromného letectva strednej a východnej Európy ozajstný prelom. Vďačíme za to skúsenostiam a potenciálu jej členov, a taktiež neustálym inováciám obchodných metód a moderným spôsobom komunikácie,“ vyjadrila sa k prebiehajúcemu medzinárodnému fóru Dagmar Grossmann, ktorá asociáciu CEPA (Central Europe Private Aviation) v roku 2009 založila.

Viac než 170 zahraničných a domácich spíkrov, moderátorov a diskutujúcich sa venovalo otázkam súvisiacich s podporou efektívneho a zároveň bezpečného vývoja business aviation. Václav Řehoř, predseda predstavenstva Letiska Václava Havla Praha, prehovoril na tému blížiacich sa výziev, ktorým bude musieť pražské letisko v blízkej dobe čeliť. Ed Bolen, generálny riaditeľ NBAA, sa venoval očakávaným úlohám v letectve v globálnom meradle. Špeciálna pozornosť bola venovaná tiež regiónom bývalej Juhoslávie a ich potenciálu do budúcnosti, rovnako aj aktuálnej situácii v Rusku a jej dopadu na vývoj v súkromnom lietaní. V rámci panelovej diskusie State of the Industry, zameranej na región strednej a východnej Európy, sa účastníci jednohlasne zhodli na tom, že vychádzajúcimi hviezdami business aviation sú Poľsko a Česká republika – krajiny s najväčším potenciálom do budúcna. K očakávanému vývoju sa prvýkrát otvorene vyjadrila aj spoločnosť Bombardier.„Očakávame, že v priebehu  nasledujúcich 10 rokov sa flotila v regióne zdvojnásobí, čo by znamenalo nárast o 125 lietadiel v celkovej hodnote približne 3 miliardy dolárov,“ povedal Thomas Fissellier, Manager Market Intelligence and Analysis.

Deň pred oficiálnym začiatkom konferencie sa konala večerná recepcia v reštaurácii Zlatá Praha v hoteli InterContinental, aby sa v neformálnej atmosfére mohli otvoriť otázky k diskusii pre nasledujúce fórum. Po intenzívnom celodennom programe účastníkov na druhý deň čakalo  neformálne stretnutie v prestížnej reštaurácii SaSaZu. Počas večera s tematikou Ázie sa ochutnávali exotické kokteily a delikatesy ázijskej kuchyne a hostia si vyskúšali svoju zručnosť počas súťaže v jedení s paličkami. V rámci potrebného relaxu po dni plnom panelových diskusií a prednášok si hostia mohli zatancovať alebo využiť thajské masáže.

Medzi účastníkov konferencie patrili významné zahraničné letecké spoločnosti akoGulfstream, Bombardier, Embraer, Dassault Aviation, HondaJet, Cessna, Bell Helicopters a tiež mnoho domácích firiem, napríklad ABS Jets, Eurojet, KKCG, Air navigation Services, Cirrus Aircraft CR, AERO Vodochody Aerospace, CzechInvest a ďalšie. Veľký úspech konferencie opäť potvrdil jej význam pre letecký priemysel v celosvetovom meradle.


Organizácia CEPA

Asociácia pre rozvoj súkromnej leteckej dopravy v strednej Európe CEPA (Central Europe Private Aviation) bola založená v októbri 2009 priekopníčkou v tomto odbore, Rakúšankou Dagmar Grossmann. CEPA je neziskovou organizáciou, ktorej účelom je spájať výrobcov a predajcov business jetov a helikoptér, operátorov, charterových brokerov, servisné a výcvikové organizácie, spoločnosti zaisťujúce financovanie, poistenie a ďalších odborníkov profesijne spätých s odvetvím súkromnej leteckej dopravy. Cieľom organizácie CEPA je zabezpečiť vnímanie súkromnej leteckej dopravy v strednej a východnej Európe ako dôležitého a rešpektovaného segmentu ekonomiky, ktorý podlieha najprísnejším medzinárodným štandardom. Pozícia predsedu asociácie CEPA je obsadzovaná rešpektovanými osobnosťami z odboru a podlieha pravidelnej rotácií na ročnej báze. Za posledné tri roky funkciu predsedu vykonávali Jiří Matoušek (2011), Brendan Lodge (2012), Philippe Liénard (2013) a Roger Whyte (2014, 2015).

Misia organizácie CEPA:

  • Podporovať všestranný rozvoj súkromnej leteckej dopravy v strednej Európe.
  • Prezentovať a obhajovať záujmy ich členov na národnej, európskej i celosvetovej úrovni.
  • Sprostredkovávať a uľahčovať komunikáciu a transparentnosť medzi spoločnosťami vedúcimi k narastajúcemu záujmu investorov v regióne strednej a východnej Európy. 

CEPA EXPO

Cyklus pravidelných veľtrhov a konferencií CEPA EXPO, založený v roku 2010, je každoročným summitom profesionálov z odboru, ktorý sa koná v Prahe. Jeho cieľom je spájať odborníkov a členov CEPA a vytvoriť platformu pre stretnutia, možnosť podeliť sa o know-how a informácie o novinkách a trendoch v odbore a samozrejme taktiež prispieť k realizácií obchodov.