Čeští lídři jsou připraveni expandovat, trápí je však nedostatek zaměstnanců

Téměř 73 procent finalistů projektu Ocenění Českých Lídrů má problém se sháněním nových zaměstnanců. Na vině je podle nich nejen vysoká zaměstnanost v České republice, ale také náš vzdělávací systém, zejména na středoškolské úrovni. Vyplývá to z průzkumu mezi českými lídry, který u příležitosti 2. ročníku soutěže realizovala pořádající Agentura Helas.

Nedostatek pracovních sil je problémem, se kterým se v Česku vlivem velmi nízké nezaměstnanosti potýká většina firem. Postihuje všechny obory napříč naší ekonomikou a trápí i české lídry. Firmy se tak snaží svým zaměstnancům vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, díky nimž si budou moci udržet ty stávající. S nacházením nových pracovníků však stále bojují, a to nejen kvůli faktu, že výší platu nejsou schopni konkurovat velkým korporacím.

„Vzhledem k našemu oboru podnikání, který přináší lidem základní složku jejich potravy, bychom neměli mít problém s atraktivností našeho řemesla, ale opak je pravdou. Učební obor mlynář v porevoluční euforii dávno zanikl a nedaleká potravinářská střední škola v Pardubicích registruje jen minimální zájem o mlynářské studium. Toto je systémová chyba, protože školstvím produkovaní rekreologové a sociologové nás v dobách zlých určitě neuživí. Mlynáře si prostě musíme vychovávat sami, abychom i nadále zajistili významnou přidanou hodnotu českému obilí v podobě mouky,“ říká jednatel společnosti Mlýny J. Voženílek s.r.o. Jaroslav Horák.

Stejný pohled na otázku hledání nových zaměstnanců má i Pavel Sobotka, ředitel technologické společnosti Frentech Aerospace. Ten vidí problém nejen v nedostatku lidí, ale také v jejich odborné přípravě. „Některé profese jako soustružník nebo frézař se již na učňovských školách ani nevyučují. Je to pro stát, který je průmyslově orientován, doslova pohroma,“ upozorňuje Sobotka s tím, že je nutné změnit „pravidla hry“ a vrátit význam slovům jako řemeslník, učeň řemeslo, práce a odpovědnost. „Bohužel nebude stačit pouze motivovat mladé lidí, ale bude nutné přesvědčovat i jejich rodiče, a to bude velmi těžké. Začít ale musíme „včera“. Naši firmu a další podobné nezachrání dovezení pracovníci nebo agenturní pracovníci. To může pomoci v automotive a jednodušších výrobách. My potřebujeme odborníky, spolehlivost a stabilitu,“ dodává.

Oborem, který se s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil potýká dlouhodobě, je zdravotnictví. Podle předsedy představenstva Karvinské hornické nemocnice Tomáše Canibala, je v silách státu s tímto problémem pomoci. Nikoli však tím, že bude do zdravotnictví uvolňovat více financí na platy zdravotníků. „Je to sice pozitivní krok, ale problém se tím neodstraní. Jako systémové a jedině možné bych viděl najít politickou odvahu a říct otevřeně lidem, že nekvalitní nemocnice budou nuceny zredukovat nebo úplně ukončit svou činnost. Existuje přitom spousta nástrojů, jak odlišit kvalitní a nekvalitní nemocnice,“ vysvětluje Canibal.

Pozitivní zprávou je, že ačkoli české lídry trápí nedostatek pracovníků, jsou připraveni expandovat. Více než polovina z nich plánuje na trh vstoupit s novým produktem (51 %). Zhruba 47 % lídrů pak chce do svého provozu zavést nové technologie, 42 % pak uvažuje o přijetí inovativních opatření, která by jejich byznys posunula dál. Se vstupem na nový trh a otevírání nových poboček počítá 37,7 %, resp. 33 % dotázaných finalistů Ocenění Českých Lídrů.

„Jak výsledky našeho průzkumu ukazují, odhodlání majitelů ryze českých firem, které uspěly v Ocenění Českých Lídrů, posouvat své podnikání kupředu je veliké, stejně jako jejich nasazení. Nedostatkem pracovníků, se kterým se potýkají, nejsou paralyzováni, a to je dobře. Věřím, že i díky platformě, kterou jim Ocenění Českých Lídrů vytváří, budou díky sdílení zkušeností, informací a také inspiraci, nacházet nové výzvy a příležitosti pro svůj úspěch,“ doplňuje Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění Českých Lídrů.