Čeští a rakouští politici ve Slavonicích jednali o rozvoji vzájemných vztahů

Milan Štěch_Hynek Blažek_Josef Saller

V jihočeských Slavonicích se konala konference o rozvoji vztahů mezi ČR a Rakouskem se zaměřením na příhraniční spolupráci. Iniciátory byly Senát, Spolková rada a česká diplomacie, setkání se uskutečnilo v bezprostřední blízkosti hranice. Akce se zúčastnili šéfové horních komor obou parlamentů, trojice českých hejtmanů a šéfové zemských sněmů Horního a Dolního Rakouska, velvyslanci a starostové příhraničních obcí. Hovořili především o spolupráci na úrovni konkrétních realizovaných nebo plánovaných projektů, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, zajištění bezpečnosti hranic, školství, zdravotnictví nebo životního prostředí.

Zástupci samospráv na konferenci popsali úspěšné společné projekty, mezi jinými výuku češtiny v rakouských školách a němčiny v českých a moravských, budování cyklostezek propojujících turistické cíle obou zemí nebo lednovou dohodu o přeshraničních zásazích záchranářů. „My všichni jsme pro ochranu Schengenské hranice, ale nechceme obnovovat hranice mezi zeměmi. Největším úspěchem naší generace je fakt, že hranice dnes už existují jen na mapě,“ řekl předseda Senátu Milan Štěch. Zároveň upozornil na naléhavou potřebu dobudovat dálnice a silnice na české straně, které by zajistily lepší dopravní obslužnost mezi oběma zeměmi. „Situaci by výrazně ulehčila dostavba dálnic a rychlostních silnic, zejména dálnice D3 nebo spojení mezi Brnem a Vídní. To by motivovalo řidiče, aby jeli po rychlejších trasách. Chceme zároveň rozumnou politiku silničních a dálničních poplatků, aby lidé ve snaze ušetřit nejezdili přes malé obce, které jsou tím nadměrně zatěžovány,“ řekl Štěch.

Slavonice

Předseda Spolkové rady rakouského parlamentu Josef Saller zdůraznil, že právě v době, kdy Evropa čelí vážným problémům, musejí státy zároveň zintenzivnit vzájemnou přeshraniční spolupráci. „Jde nám o zachování vlastní identity, ale zároveň je teď víc než kdy jindy důležité, abychom spolupracovali, a to i přes hranice. Vztah mezi ČR a Rakouskem je příkladem dobré spolupráce. V oblasti cestovního ruchu, dopravy nebo životního prostředí jsme v součinnosti s neziskovými organizacemi realizovali mnoho úspěšných projektů. Hledáme, a zdá se, že i nacházíme, další cesty, jak v okolí česko-rakouských hranic dál pomáhat lidem, kteří zde žijí,“ řekl Josef Saller. „Konference potvrzuje veliké odhodlání odstranit poslední pozůstatky z doby neprostupných hranic, které zůstávají v našich myslích, a vytvořit prostředí příjemné pro všechny a zejména pro občany našeho takzvaného pohraničí,“ doplnil ho předseda českého Senátu Milan Štěch.