ELAI POMŮŽE S DIGITÁLNÍ TRANSFORMACÍ

Probíhající digitální transformace bezprecedentním způsobem ovlivňuje každou oblast našeho života, každý segment našeho trhu a každou oblast naší ekonomiky. Představuje na jedné straně velkou výzvu a na straně druhé obrovskou příležitost. Současná pandemie covid-19 navíc rychlost této transformace akceleruje a digitalizace se dotýká téměř všech momentů našeho života a práce.

Dnešek přináší nové nároky na permanentní rozvoj našich znalostí, dovedností, schopností a způsobilostí, které jsou klíčové pro úspěch v tomto novém digitálním světě a této nové znalostní a dovednostní ekonomice. Také roste tlak na neustálé zvyšování firemní efektivity a produktivity a hledání nových cest k rozvoji a posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti.

Náš workshop Digitální transformace (21. 07. 2020) se věnuje výše naznačeným a také celé řadě dalších aspektů, které s digitalizací úzce souvisí. Ať už jsou to nové obchodní modely, důraz na leadership, firemní kulturu a rozvoj lidského kapitálu, jež jsou vedle technologické inovace hlavními pilíři úspěšných organizací a firem. Naprosto nezbytné je zabývat se s v této souvislosti také emoční inteligencí, schopností úspěšně řídit změny, motivovat, být kreativní a nabídnout kognitivní flexibilitu.

Workshop vede Jan Zadák, který byl dlouhé roky nejvýše postaveným Čechem ve světovém byznysu coby globální viceprezident společnosti Hewlett Packard a dnes působí jako investor do startupů, také lektor a mentor. Prostřednictvím workshopu Jana Zadáka a jeho zcela unikátních praktických zkušeností vám chceme pomoci zvládnout proces digitální transformace co nejlépe. Využijte tedy této možnosti, kromě které vám nabízíme i možnost pořádání formou workshopu, přednášky či mentoringu. V případě zájmu nám napište na info@elai.cz