EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT PO DVACÁTÉ OCENÍ ČESKÉ VÝVOZCE

Ve čtvrtek 11. května byl zahájen již 20. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit, jež podporuje a hlavně oceňuje úspěchy českých exportérů. Soutěž založená společností DHL Express i letos ocení nejlepší exportéry v kategoriích Malá společnost, Středně velká společnost, Globální exportér nebo Exportér teritoria. Posledně jmenovaná kategorie se v aktuálním ročníku zaměří na ocenění firem, jež se svými produkty či službami uspěly na trzích USA a Kanady. Soutěž opět probíhá pod záštitou vládní agentury CzechTrade, která vyhlásí vítěze dalších dvou kategorií.

Tradičně budou ceny udělovány v kategoriích Malá společnost, která je určena pro firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 milionů korun, a Středně velká společnost, tedy firma s počtem zaměstnanců do 250 a obratem do 1,5 miliardy korun. Cena poroty v kategorii Globální exportér hodnotí zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech, tedy za roky 2015 a 2016. Vítěz kategorie Exportér teritoria, kterým jsou pro letošní rok Spojené státy americké a Kanada, je vybírán podle průměrné složené míry růstu Compoud Annual Growth Rate (CAGR) zjišťované za poslední tři roky.  Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou má export do teritoria dynamiku růstu.

Zájem tuzemských firem o zahraniční trhy neustává. Potvrzují to i slova Jiřího Flégla, manažera strukturovaného exportního financování UniCredit Bank. „Čeští exportéři se zaměřují především na tradiční exportní destinace jako země EU, vzpamatovává se také ruský trh. Potenciál pro naše vývozce vidíme především v zemích jihovýchodní Asie. Ty jsou českými firmami často neobjevené, nabízí ale vysoký růst a hlad po dovozu. Letošní ukončení kurzového závazku ČNB bylo pro české exportéry zlomovou událostí. Musí se vrátit k zajišťování krátkodobých kursových rizik, což v uplynulých třech letech neměli zapotřebí,“ vysvětluje Jiří Flégl.

Celou soutěž zaštituje agentura CzechTrade, která v letošním roce slaví, stejně jako Exportní cena DHL UniCredit, jubilejní 20. výročí. “Těší mne, že se agentuře CzechTrade už 20 let daří úspěšně plnit její hlavní cíl – ulehčit vstup a expanzi českým exportérům na zahraniční trhy. Již od roku 1997 jsme tak především pro malé a střední firmy průvodcem po zahraničních trzích, který jim napomáhá k úspěchu, dodává jim sebevědomí a pomáhá jim prosadit se i v náročnějších podmínkách,” říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade. Nejzajímavější exportní příběh a svého nejúspěšnějšího klienta za loňský rok ocení agentura ve dvou vlastních kategoriích.

Odborným garantem soutěže je společnost CRIF – Czech Credit Bureau. „Naše role spočívá ve vytvoření prvotního seznamu firem splňujících pravidla soutěže.  Pro každou firmu následně zpracujeme Index Cribis hodnotící jejich úroveň hospodaření. Pro společnosti v užším výběru potom zpracováváme Flexi report obsahující informace z více než 43 informačních zdrojů zpracovaných v aplikaci Cribis. Věříme, že těmito postupy zajistíme výběr skutečně nejlepších českých exportérů,“ popisuje průběh výběru finalistů soutěže Pavel Finger, místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau

Letos v dubnu došlo ke zrušení intervencí České národní banky, které měly za cíl oslabovat kurz koruny vůči ostatním měnám. Otázkou je, jaký vliv bude mít jejich konec na české exportéry. „Dle firem, se kterými jsme v kontaktu, převážná část firem zejména strojírenského charakteru je zajištěna proti pohybům české koruny, takže kurzové výkyvy na jejich export nebudou mít v letošním roce žádný vliv. Očekáváme kontinuální nárůst exportu“ konstatuje Petr Šíma, partner poradenské firmy NSG MORISON a zakladatel agentury Export Agency s.r.o.

„Jsem velmi ráda, že letos můžeme již po dvacáté ocenit výjimečné úspěchy českých firem na zahraničních trzích. Jsme si vědomi toho, že vývoz z České republiky má na fungování a růst celé její ekonomiky významný vliv. Proto je naším cílem, a cílem celého projektu Exportní cena DHL UniCredit, vytvořit pro účastníky soutěže výjimečné a atraktivní podmínky, které jim pomohou při rozvoji jejich podnikání. Díky sdružování českých exportérů se nám daří budovat platformu, na jejímž základě se mohou představitelé vývozců setkávat, vyměňovat si zkušenosti, informace a pomáhat si tak k dosažení ještě větších úspěchů. A to vše formou spolupráce. Jen tak dokážeme i nadále budovat hrdé Česko,“ říká Helena Kohoutová, pořadatelka Exportní ceny DHL UniCredit.

Kritéria soutěže:

Do Exportní ceny DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2015 a rok 2016) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před 1. lednem 2015. Obrat firmy je zařazujícím kritériem pro stanovení, ve které kategorii firma bude soutěžit (malá či středně velká firma).

Soutěžní kategorie:

  • Malá společnost – kategorie je určena pro malé firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %.
  • Středně velká společnost – kategorie je určena pro středně velké firmy s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %.
  • Cena poroty – Globální exportér – v této kategorii je oceněn nejúspěšnější exportér mezi malými a středními společnostmi, u kterého podíl zahraničního vlastníka nepřesáhl 49 %. Hodnotí zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech (rok 2015 a 2016).
  • Exportér teritoria – Kategorie je zamýšlena pro exportéry s vývozem do zemí USA a Kanady. Nejúspěšnější exportér je vybírán podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední 3 roky.  Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou má export do teritoria dynamiku růstu.
  • Nejúspěšnější klient CzechTrade kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.
  • Exportní příběh roku – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade. Její konzultanti vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

 

Více informací o soutěži naleznete na www.exportnicena.cz.