Falešná skromnost pomohla zabít mnoho slibných podnikatelských nápadů

kotkova

Jana Kotková, ředitelka společnosti Romex

Stavařina byla vždy považována spíše za mužské řemeslo, významnou českou stavařskou firmu však vede žena. Její podnikatelský úspěch a příběh byl ocenění třetím místem v kategorii Střední společnost projektu Ocenění Českých Podnikatelek. Podle Jany Kotkové, ředitelky společnosti Romex, mají lidé v její firmě k sobě blízko a nejsou pouhou položkou v účetnictví.

Čím se vaše firma zabývá a jak dlouho je na českém trhu?

Společnost ROMEX je dodavatelem stavebních prací a specializovaných řemesel. Naší hlavní činností jsou dodávky typu rekonstrukcí a oprav. Především průmyslové a administrativní objekty. Za 25 let působení jsme si vybudovali pevnou pozici na českém trhu. Vždy mě naplní hrdostí, když obchodní partneři prohlásí, že Romex problémy nedělá, ale řeší.

Jaká je momentálně situace ve stavebnictví?

Podle zpráv sdělovacích prostředků je ekonomická situace optimistická, ale v našem oboru je nárůst zakázek mírnější. Naše společnost si nicméně vždy držela svůj směr i přes občasné kolísání trhu.

Ovlivňují vaše podnikání nové trendy? Jak rychle se stavebnictví vlastně vyvíjí?

Každá úspěšná firma musí sledovat nové trendy a my je samozřejmě sledujeme také. Podstatné je mít široký přehled o stávajících technologiích a nových směrech a umět tyto poznatky spojovat do výsledného řešení. To dokáže opravdu jen málokdo. Naše firma se opírá o odborníky, kteří spolupracují s vysokými školami a vědeckými pracovišti. Díky jejich schopnostem a zkušenostem můžeme zavádět nové poznatky a trendy do procesů firmy velmi rychle.

Překvapilo vás, když jste se dostala do finále Ocenění Českých Podnikatelek? Jak se zpětně díváte na svou účast v projektu? Změnil se nějak váš náhled na vlastní podnikání?

Určitě jsem byla mile překvapená. Měla jsem nesmírnou radost, že velké úsilí a snaha firmu rozvíjet byla oceněna i mezi tolika úspěšnými podnikatelkami. Naše ocenění mě ujistilo o tom, že tou nejlepší cestou je skloubit technický um a kvalitní řemeslo. Potvrdila jsem si, že rozhodnutí pracovat v duchu našeho motta je správné a zůstaneme při něm i do budoucna. „Chceme stavařině navrátit poctivé řemeslo, které přináší užitek těm, kteří ji potřebují, a radost z práce i čestný výdělek těm, kteří ji dělají.“ Toto motto plně souzní s principem, který nás vždy vedl k rozvoji firmy, a dnes mohu směle říci: „Ano, budujeme hrdou firmu na základě zkušeností, tvoříme příležitosti pro naše pracovníky i zákazníky, a chceme inspirovat studenty i mladé podnikatele.“

Kdo vás v životě nejvíce ovlivnil?

Čím delší čas plyne od ztráty mého otce, tím více a hlouběji si uvědomuji, jak nenásilně, ale důsledně mne vedl k práci, ke vztahu k řemeslným činnostem, k důslednosti a vytrvalosti. Držel se toho i ve svém životě, kdy mnoho let pracoval úspěšně u firmy Baťa. Bez těchto vlastností a přístupu by nenalezl takové uplatnění, které mu přinášelo i osobní spokojenost.

Posláním projektu je podpora českých podnikatelek. Co byste poradila začínajícím podnikatelkám?

Chcete-li začít s podnikáním, zbytečně to neodkládejte. Naslouchejte svému srdci, intuici a najděte si čas zhodnotit svůj záměr z více stran. Velmi přínosné je najít si poradce či mentora, se kterým by bylo možné konzultovat svůj rozvoj, své problémy či názory. Rozhodnutí je však na vás samotných – a to je nesmírně vzrušující a dobrodružné. Nebojte se o sobě dát vědět. Falešná skromnost už bohužel pomohla zabít hodně slibných podnikatelských nápadů.

Ovlivňuje vaše podnikání fakt, že jste žena?

Ano, v naší stavební firmě je ženám otevřeno mnoho profesních příležitostí. Snažím se stále hledat možnosti, jak jim umožnit skloubit kariéru a rodinný život. Pro mě jako ženu, je krásnou výzvou zjemňovat ženským citem převážně mužské prostředí stavařů.

Jaký je váš další cíl nebo sen v rámci podnikání? Máte nějakou výzvu?

Mým největším snem v podnikání je zdravá a prosperující firma, kde k sobě mají lidé blízko a zaměstnanci nejsou pouze položkou v účetnictví. Jsou důležitou součástí firmy. Díky tomu je možné udržet poctivé řemeslo a pozitivní přístup k práci. Zrovna mě oslovila nová mezinárodní iniciativa „B-Corporations“, do které se chceme zapojit. Ta uděluje certifikaci, která zaručuje, že společnost plní standardy sociální udržitelnosti, environmentální odpovědnosti a veřejné transparentnosti Odvahu využít sílu podnikání na řešení sociálních a ekologických problémů máme i my.

Máte nějaký vlastní recept, jak překonávat překážky a nenechat se odradit v cestě za svým cílem?

Řídím se heslem, které jsem dostala od svého kamaráda. Věnoval mi k narozeninám dřevořezbu a papírek. Stálo na něm: „Je lepší mířit ke hvězdám a netrefit se, než do kupky hnoje a dosáhnout cíle.“

Co vám v pracovním nebo osobním životě udělalo v poslední době radost?

Právě se mi vrátila dcera ze studií v Dánsku. Ihned se s odhodláním zapojila do chodu společnosti, což jsem s nadšením uvítala. Mám jedinečnou příležitost zjistit, zda spolu můžeme profesně tvořit.

Připojte se i vy do letošního programu Ocenění českých podnikatelek.

Registrace on-line zdarma do 23. 9. 2016 prostřednictvím http://oceneniceskychpodnikatelek.cz/

 

Kde můžete vidět ty nejšikovnější české ženy pohromadě? Kde můžete být svědky neuvěřitelně silných příběhů lidské vůle a úspěchu? Projekt Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje a oceňuje české podnikatelky. Hodnotí se jedinečná kombinace tvrdých čísel a osobních podnikatelských příběhů. V Ocenění Českých Podnikatelek dojde uznání společenská odpovědnost držená v rukou českých žen a jejich vliv na celkovou kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 pomáhá tento projekt budovat hrdé Česko! Samotné podnikatelky díky automatickému členství v klubu podnikatelek získávají nepřetržitý přísun podnikatelských rad a tip, nový pohled na své podnikání a velice často i nová přátelství. Do Ocenění Českých Podnikatelek – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy účetních závěrek za poslední tři roky. Dále musí jejich firma mít minimální roční obrat od 10 milionů Kč a hodnocení iRating ve stupních 1–11, být plně v českých rukou a doba podnikání musí být nejméně 4 roky. Za dobu její existence prošlo soutěží již 101 832 podnikatelek, ze kterých postoupilo 2549 semifinalistek, a z nejužšího výběru 328 finalistek bylo nakonec oceněno 77 vítězek. Generálním partnerem projektu je ČSOB a hlavními partnery projektu jsou Microsoft a Česká pojišťovna.

http://oceneniceskychpodnikatelek.cz/