Inaugurace generálních konzulátů Burkiny Faso, Guineje-Bissau a Rovníkové Guineje v marockém městě Dakhla.

V rámci dynamiky otevírání konzulárních zastoupení afrických zemí v jižních provinciích Marockého království, které pokračuje výrazným tempem odrážejícím rostoucí a jednoznačnou podporu marockého charakteru Sahary na kontinentální úrovni, tři další africké země otevřely v pátek 23. října 2020 své generální konzuláty ve městě Dakhla.

Jedná se o země Burkina Faso, Guinea-Bissau a o Republika Rovníková Guinea.

Slavnostnímu zahájení činnosti generálního konzulátu Burkiny Faso spolupředsedali Ministr zahraničních věcí, africké spolupráce a Maročanů žijících v zahraničí pan Nasser Bourita a jeho protějšek z Burkiny Faso pan Alpha Barry..

Ve stejný bylo také uspořádáno slavnostní otevření generálního konzulátu Republiky Guineje-Bissau, kterému spolupředsedali opět Ministr zahraničních věcí, africké spolupráce a Maročanů žijících v zahraničí pan Nasser Bourita a jeho pretějšek z Guineje-Bissau, paní Suzi Carla Barbosa.

Slavnostní inauguraci konzulárního zastoupení Republiky Rovníkové Guineje ve stejný den společně předsedal Ministr zahraničních věcí, africké spolupráce a Maročanů žijících v zahraničí pan Nasser Bourita a jeho protějšek z Rovníkové Guineje, pan Simeon Oyono Esono Angue.

Jedná se o sedmé otevřené konzulární zastoupení ve městě Dakhla v roce 2020. Po otevření generálního konzulátu Gambie 7. ledna, zahájil svojí činnost generální konzulát Guineje 17. dne téhož měsíce, generální konzulát Džibutské republiky (28. února), konzulát Liberijské republiky (12. března), generální konzulát Burkiny Faso a generální konzulát Republiky Guineje Bissau byly slavnostně otevřeny v pátek 23. října 2020.