Jak přilákat hledače talentů

Nabídky míst ve vrcholovém managementu nebývají viditelně inzerované a kandidáti jsou spíše přímo oslovováni.  Právě proto by o sobě měli zájemci dát vědět v rámci oboru i veřejného prostoru, aby zvýšili šance, že právě oni budou patřit mezi kandidáty. Ovšem ne všechny způsoby sebepropagace jsou stejně účinné. Být aktivní, pokud jde o budování profesních vztahů, a mít vlastní strategii, je životně důležité. Jak si dobře promyslet svůj cíl dokáže poradit karierní kouč.

Je frustrující, pokud napíšete svůj první e-mail hledačům talentů, přiložíte perfektně zpracovaný průvodní dopis i zajímavý životopis a výsledkem není nic. Nepřijde žádné oslovení s nabídkou vysněné pozice, žádná vstupenka na karierní vrchol. „Měsíčně dostáváme řadu e-mailů od lidí, kteří se chtějí posunout v kariéře. Hledají novou manažerskou výzvu. Bohužel takto profesionální executive search nefunguje,“ vysvětluje Marek Huml, Managing Partner společnosti Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů.

Základním poučením je, že manažeři si často neuvědomují, že jejich karierní růst není automatickým vedlejším produktem práce, kterou vykonávají. Jedná se vlastně o samostatný dlouhodobý projekt, který by neměli opomíjet. Karierní cesta v dnešním světě nemusí být tak přímá a jednoznačná, jakou byla pro minulé generace. Způsobů, jak na sebe upozornit a dostat se do podvědomí hledačů talentů je mnoho. Vyplatí se uvažovat o veřejném působení. V tomto ohledu existuje pestrá škála možností – od blogu přes vlastní personální stránky až po napsání knihy. Další variantou je aktivně působit na konferencích a odborných setkáních či spolupracovat s akademickou sférou. Navázat kontakt přímo s hledači talentů může být též velice produktivní, ale musí to být vztah oboustranně výhodný. Manažeři bývají neocenitelným zdrojem informací o trendech ve svém oboru. Toho můžou využít ve svůj prospěch. „Univerzální řešení neexistuje. Svou roli hraje obor působnosti nebo velikost firmy. Samospásné také nejsou poučky z příruček karierního růstu, psané většinou v USA. Kultura manažerské sebepropagace v Americe a v Evropě je jiná a s tím je nutné počítat,“ dodává Marek Huml ze Stanton Chase.

Chybou je spoléhat se pouze na zaslání e-mailu executive search společnosti. Co se s takovým naslepo poslaným životopisem obecně stane? Ve většině případů konzultant prověří profil odesílatele, zda neodpovídá některé z volných pozic, na kterou momentálně hledá kandidáty. Pokud se dotyčný nedostane do užšího výběru, končí mezi mnoha dalšími v databázi pro budoucí užití. Marek Huml se snaží, aby lidé, kteří ho touto formou osloví, nezapadli: „Těmto aktivním žadatelům jako první krok pošlu malý domácí úkol – seznam sebekoučovacích aktivit, který by si měli projít a podívat se tak na svou situaci s určitým odstupem. Může to znít banálně, ale sepsání životopisu by nemělo být jedinou věcí při hledání zaměstnání. Řada lidí pomíjí jednoduché metody, které mohou být velice užitečné. Například provést stručnou SWOT analýzu sebe sama. Určit svoje silné a slabé stránky, nebo si říct, kdy a hlavně proč jsem byl v minulosti úspěšný. Mnoho lidí také nemá dopředu rozmyšlené dvě tři strategie hledání práce.“

Ochota pustit se do sebekoučování odfiltruje podle Humla podstatnou část žadatelů. Pro ty, co to myslí s investicí do vlastního rozvoje vážně, je tu možnost využít služeb karierního kouče. Je nutné se připravit na skutečnou a poměrně intenzivní spolupráci. Bývá rozšířeným omylem, že stačí jedno setkání s profesionálním karierním koučem. Ve skutečnosti by typický klient měl absolvovat osm až deset hodin sezení celkem, aby začal vstřebávat klíčová doporučení. Mezi ně patří cílené budování sítě kontaktů, nebo důkladné zvážení toho, jaká prostředí a oblasti jsou povaze kandidáta nejbližší. Částka za hodinu poradenství se pohybuje mezi 1000 a 3000 Kč za hodinu, renomovaný kouč si ale může účtovat až 5000 korun. 

O společnosti Stanton Chase

Mezinárodní společnost Stanton Chase je jedním z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti Executive Search. Hlavním cílem společnosti je budování profesionálních manažerských týmů pro klienty na celém světě.  Společnost byla založena v roce 1990 a v současné době působí v 75 pobočkách ve 45 zemích Asie, Evropy a Ameriky. Klíčem úspěchu firmy je důraz na profesionalitu zaměstnanců, jedinečná strategie, výborná znalost klienta, schopnost naslouchat a flexibilně se přizpůsobit jeho potřebám.