Milan Štěch ve Vietnamu

V největším sídle Vietnamu, desetimilionovém Ho Či Minově Městě, zakončil předseda Senátu Milan Štěch pětidenní návštěvu země, která je ekonomicky jednou z nejrychleji rostoucích zemí Asie. Po třech dnech v Hanoji navštívil také město Da Nang nebo pobočku jičínské firmy Hydra, která nedaleko sídla Da Nang zaměstnává 200 místních obyvatel.

Podobné příležitosti by měl přinést seminář, který uspořádala Hospodářská komora pro zástupce dvacítky českých firem; zúčastnilo se jej 80 vietnamských byznysmenů. „Samozřejmě máme zájem o větší zapojení českých firem ve Vietnamu, který zřejmě brzy bude stomilionovým trhem. Podnikatelé, kteří se mnou do Vietnamu přijeli, hledali nové obchodní partnery, ale také projevili zájem o vietnamské zaměstnance, zejména v oblasti průmyslu a strojírenství,“ uvedl Milan Štěch. Mezi další oblasti zájmu by mělo patřit potravinářství, chemický a farmaceutický průmysl nebo zdravotnictví.

„Vidím tuto návštěvu jako další krok k restartu české přítomnosti na vietnamském trhu. Bohužel se ukazuje, že jsme jako Česká republika zcela nedostatečně vytěžili příležitost v podobě celé generace Vietnamců, kteří hovoří česky, protože u nás pracovali nebo studovali. Naše firmy musí oživit českou stopu ve Vietnamu a využít třeba právě dvousettisícovou komunitu česky hovořících Vietnamců. Ti mohou zmíněnému restartu pomoci,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář. Čeští podnikatelé podle něj ve Vietnamu hledají kromě obchodních vazeb také nové zaměstnance pro své výrobní provozy. Do Vietnamu je zavedl mimo jiné právě kritický nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Česku. Z dalších podnikatelů uspěli ve Vietnamu např. výrobce zařízení pro monitoring leteckého provozu T-CZ nebo RAVY CZ, výrobce a dovozce masných výrobků, který by chtěl s vietnamským masokombinátem ve druhé fázi započaté spolupráce vytvořit společný podnik.

O nových vědeckých projektech přijel do Vietnamu vyjednávat předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, který v Hanoji podepsal s místní Akademií pro vědu a technologie dohodu o pětileté spolupráci, která umožní rozšíření počtu společných projektů ze dvou na čtyři. „S vietnamskou akademií spolupracujeme v oblasti environmentálních věd a chemie, další obory ještě budeme vybírat. Jedním z projektů je monitoring uhlíku na povrchu planety; vietnamská strana se zde zúčastní evropského projektu, jehož klíčovým pracovištěm je špičkové Centrum pro výzkum globální změny Akademie věd ČR. Pro Vietnamce je to velmi prestižní příležitost,“ uvedl Jiří Drahoš, který je společně s ředitelem tohoto centra Michalem Markem součástí delegace předsedy Senátu ve Vietnamu.

V posledním dni své návštěvy Milan Štěch spolu s rektorem Univerzity Tomáše Bati slavnostně otevřeli nové Baťa centrum v Ho Či Minově Městě. To sídlí na prestižní Ton Duc Thang University, se kterou zlínská univerzita spolupracuje. Baťa centrum bude koordinovat společné studijní programy na českých a vietnamských vysokých školách, organizovat výměnné pobyty studentů a akademických pracovníků, zajišťovat nábor studentů na české vysoké školy, a zejména vyhledávat příležitosti pro společné česko-vietnamské výzkumné projekty a pro transfer technologií do praxe.

Předseda Senátu přijel do Vietnamu při příležitosti 65. výročí navázání vzájemných diplomatických vztahů. Vedle 2 podnikatelských seminářů jednal s trojicí nejvyšších představitelů země – prezidentem, předsedou vlády a předsedou Národního shromáždění, ministrem pro plánování a investice a také s nejvyššími zástupci dvou provincií.