Neznámé prostředí? Buď to vyjde, nebo ne

Jiří Konečný je zakladatelem společnosti ELKO EP a spolu s ní i vítězem prestižní soutěže českých exportérů v kategorii Globální exportér. K dobývání nových exportních teritorií má rozhodně co říci, ale – jak sám předesílá – usnout na vavřínech se nechystají.

Stali jste se vítězem 19. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit v kategorii Globální exportér. Čekali jste to?

Každým rokem rozvíjíme nové exportní aktivity a udržujeme stávající. Tudíž jsme si byli vědomi toho, že je to dobrá šance na úspěch. Že se staneme hned vítězem, jsme nečekali, a samozřejmě nás to velmi potěšilo.

Jak vypadá váš typický produkt a zákazník?

Máme široké portfolio přístrojů pro elektroinstalaci, ale stěžejní jsou dvě skupiny produktů – Relé a Smart Systémy (řešení pro chytré domácnosti a budovy). Každý z nich má své specifické skupiny zákazníků. Zatímco Relé dodáváme do distribuce (velkoobchodním partnerům, výrobcům rozvaděčů, apod.), Smart Systémy se ke koncovému zákazníkovi dostávají přes proškolené systémové integrátory.

Jaká část vaší produkce směřuje na export?

V současné době exportujeme kolem 60 % naší produkce.

Cítíte se být globálním exportérem? Která teritoria jsou pro vás nejdůležitější?

Vítězství v kategorii Globální exportér je pro nás velmi povzbudivé, ale nechtěl bych, abychom s tímto vědomím, jak se říká, usnuli na vavřínech. Známe rezervy a snažíme se uskutečnit naše vize pro rozvoj dalších exportních aktivit. Pro nás jsou důležitá všechna teritoria, kde realizujeme prodej. Nyní se hodně soustředíme na oblast Středního východu.

Chtěli byste do budoucna zkusit objevit nová exportní teritoria?

Ano, ostatně pořád je objevujeme a důkazem je, že aktuálně dodáváme do 70 zemí světa a máme 11 vlastních poboček. Nové exportní aktivity chceme více zaměřit na Skandinávii a USA.

Jaký je z vašeho pohledu poslední rok, který již soutěž neovlivnil? Rostli jste?

Jak jsem už zmiňoval, v tomto roce jsme se vedle jiných teritorií zaměřili na Střední východ a rostli jsme o 14 %.

Setkáváte se v cílových destinacích s kulturními rozdíly, které by vám způsobovaly komplikace?

Samozřejmě, kulturní rozdíly jsou a mnohdy je nelze obejít a je třeba s nimi počítat už při specifikaci produktů a způsobu nabízení.

Ovlivňuje vaše exportní působení i geopolitická situace? Donutila vás už někdy hledat náhradní trh?

Když jdeme do politicky nestabilního nebo neznámého prostředí – což je třeba Írán nebo Jižní Amerika –, je třeba počítat s možnými riziky. Nehledáme náhradní trh – prostě to zkoušíme, a buď to vyjde, nebo ne.

Která země pro vás zatím byla z exportního hlediska “nejtěžší”?

Asi nejobtížnější byl Írán, byť následoval až za řadou jiných zemí, kdy jsme si mohli říct, že už víme, co je zapotřebí.

Jak sháníte kvalifikované pracovní síly v současné době, kdy je jich nedostatek?

Při výběrových řízeních vsázíme také na intuici, využíváme reference.

Není tajemstvím, že je to český export, který stojí za růstem naší ekonomiky. Posláním soutěže Exportní cena DHL UniCredit je najít a ocenit malé a středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila před devatenácti lety společnost DHL a od té doby tak existuje platforma, kde si exportéři a všichni zájemci o export mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. A samozřejmě, mohou se stát některým z vítězů oceněných na slavnostním galavečeru, který probíhá pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu. Záštitu soutěži poskytuje agentura CzechTrade.

www.exportnicena.cz