OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK: 75 % FINALISTEK VEDE RODINNÝ BYZNYS

Známe vítězky 13. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 2020. Podmínky soutěže letos splňovalo 32 598 kandidátek. Z nich bylo na základě ratingu nominováno 1411 semifinalistek s nejlepšími ekono-mickými výsledky a do finále se pak dostalo 56 podnikatelek. Jejich obrat v roce 2019 dosáhl 2,2 miliardy Kč a zaměstnávaly zhruba 900 lidí. Tři čtvrtiny společností vlastněných letošními finalistkami jsou ro-dinnými firmami.

Tradičně si úspěšné podnikatelky rozdělily ceny v kategoriích podle velikosti jejich firmy. Rozdána byla také čtyři zvláštní ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. Záštitu letošnímu ročníku udělilo stejně jako loni Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Letošní patronkou celého ročníku byla Kate-řina Šrámková, majitelka a jednatelka zámeckého resortu Zámek Loučeň: „Když jsem se na začátku letošního roku stala patronkou projektu Ocenění Českých Podnikatelek, nikdo z nás netušil, jak netypický rok přijde. De facto není žádná firma, které by se současná situace nedotkla, a to ten rok ještě zdaleka neskončil. Myslím si, že dnes, ještě více než jindy, je potřeba ocenit ženy, které stojí v čele svých firem, a jako kapitánky vedou svoje pomyslné lodě v bouři, kterou nikdo nečekal, a neměl možnost se na ni připravit. Tato bouře se vymyká všemu, co jsme za posledních 30 let v české ekonomice zažily a víme, že to v té bouři musíme ustát. Po každé bouři vyjde slunce, ať je jakkoli dlouhá a silná. Vyhlášení vítězek je tak symbolickou podporou v této nelehké době.“

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK již 13 let představuje a vyzdvihuje příběhy úspěšných podnikate-lek, které se v určité fázi svého života rozhodly postavit se na vlastní nohy a rozjet svůj byznys. Pro některé bylo tím impulsem narození dítěte, ztráta zaměstnání, nebo touha převzít odpovědnost za svou budoucnost a rozvíjet projekty, které jsou jim blízké. „Rok 2020 bude pro všechny podnikatele a podnikatelky rokem, který zkomplikoval jejich aktivity. Žen-podnikatelek se to týká snad dvojnásob. Řada z nás se totiž musela nejen věnovat rozvoji svého byznysu, ale také zajistit ještě ve větší míře péči o své rodiny a vzdělávání dětí. Navíc, protože jsou i významnými zaměstnavatelkami, se musely postarat i o lidi, kterým dávají práci. Jsem velmi ráda, že díky OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK se všem těmto úspěšným ženám dostává uznání a ocenění jejich práce, které si bezesporu zaslouží,“ říká zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek Helena Kohoutová.

Také letos převzalo nad projektem OCENĚNÍ ČESKÝ PODNIKATELEK záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. „Rok 2020 představuje těžkou zkoušku pro všechny, a pro podnikatelky to platí o to více, protože práci musely skloubit s péči a vzděláváním dětí, které zůstaly doma. Za to si zasluhují respekt a uznání,“ říká vice-premiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Na MPO jsme tak mimo jiné připravili ošetřovné pro OSVČ, podnikatelky mohou ale využít i například programu COVID – Nájemné či COVID – Kultura. Kromě tohoto pokračujeme také ve snaze odbourat nadbytečnou byrokracii a postupně plníme opatření ze Živnostenského balíčku.“

Odborný garant soutěže, kterým je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, na základě splnění podmínek soutěže vybral 32 598 kandidátek na zisk ocenění. Z nich bylo na základě ratingu nominováno 1411 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Do finále se pak dostalo 56 podnikatelek. „Z našich aktuálních statistik vy-plývá, že největší část finalistek podniká v Praze, v Jihomoravském a Středočeském kraji a má do 10 zaměstnanců. Velmi zajímavé je, že až 53 % finalistek provozuje své firmy méně než 15 let a jen 15 % z nich pak více než 26 let. Z toho je patrné, že už i ženy, které nemají dlouhodobé podnikatelské zkušenosti, dokážou dosáhnout v této prestižní soutěži velmi dobrých výsledků. V dnešní době, kdy se s ohledem na pandemii značně mění ekonomické prostředí téměř ve všech oborech podnikání, bude velmi důležité, jak rychle se podnikatelky dokážou měnícím se podmínkám přizpůsobit. Jak jsem měl možnost se s některými finalistkami seznámit, nemám o jejich podnikatelských schopnos-tech žádné pochybnosti,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bu-reau, a.s.

Generálním partnerem 13. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je ČSOB. Hlavními partnery se staly společno-sti Microsoft, DAQUAS, Generali Česká pojišťovna a Vodafone. „Covid-19 spustil mimořádnou vlnu digitalizace po celém světě a zásadně změnil způsob, kterým pracujeme. Všichni mnohem více používáme online nástroje. Vodafone nedávno spustil nejrychlejší gigabitové širokopásmové připojení a počet nových aktivací překonal naše očekávání. Velký zájem o rychlý internet vidíme jak u nových zákazníků, tak u stávajících, kterým navyšujeme rychlost. Internet je v této době zásadním nástrojem k tomu, abychom všichni mohli zůstat ve spojení,“ říká Viktoria Korabelniková, obchodní ředitelka Vodafonu pro oblast internetu věcí v Česku.

MEDAILONKY OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – VÍTĚZKY 13. ROČNÍKU
MALÁ SPOLEČNOST

1.místo
Petra Lauberová – AVIAN – M.Z. s.r.o.

AVIAN-M.Z. s.r.o. je potravinářská společnost s více jak dvacetiletou tradicí. Zabývá se výrobou majonéz, tatarských omáček, dresinků a speciálních hořčic pro lahůdkáře, výrobce baget, restaurace a jídelny. V současnosti společnost vyrábí podle 48 receptur. Velký důraz je přitom kladen na výslednou chuť výrobků, i z tohoto důvodu firemní motto zní: S citem pro chuť. Produkty společnosti jsou dodávány zákazníkům nejen v ČR, ale již 10 let jsou vyváženy také do zahraničí.

2. místo
Marie Stránská – EKO-MIL s.r.o.

Společnost EKO-MIL vyrábí krmiva pro hospodářská zvířata, jak sypké směsi, tak minerální lizy. Výrobky prodává do všech zemědělských podniků, soukromě hospodařícím zemědělcům, prostě všude tam, kde se pasou stáda skotu, ovcí, a kde se chová skot na tržní produkci masa a mléka. Krmiva jsou registrovaná pro ekologické zemědělce, kteří vyrábějí produkty pro biopotraviny. Zboží dováží svým zákazníkům vlastní autodopravou až „na dvůr“, což zvyšuje jejich spokojenost. Majitelka společnosti Marie Stránská v oboru podniká již 26 let a děkuje všem spolupracovníkům a hlavně zákazníkům za přízeň a věří, že výroba i spolupráce budou nadále pokračovat, i když podnikat v zemědělství není jednoduché.

3. místo
Zita Janáčková – Nová škola – DUHA s.r.o.

Nakladatelství Nová škola – DUHA navazuje na více jak dvacetileté zkušenosti s vydáváním učebnic a pracovních sešitů. Vydává novou moderní řadu učebnic vytvořenou v rámci edice Čtení s porozuměním. Jak již název edice napovídá, všechny ediční tituly se zaměřují na podporu čtenářské gramotnosti. Do učebnic jsou zařazeny tematicky vhodné motivační úryvky z krásné literatury, odborných a novinových článků nebo encyklopedií. V učebnicích se dále využívají metody činnostního učení. Předkládané informace jsou přehledné a přiměřené věku žáků. Důraz se také klade na etickou výchovu žáků.

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

1. místo
Martina Burešová – PFERDIMEX s.r.o.

Společnost PFERDIMEX s.r.o. byla založena v roce 1992 a zpočátku se zaměřila na nákup a prodej sportovních koní, prezentaci na závodech a dovoz plemenných koní ze zahraničí. Postupem doby se společnost začala více věnovat nákupu a prodeji hospodářských zvířat a touto činností se zabývá do dnešní doby. Za dobu existence získala firma celou řadu klientů, jak dodavatelů, tak zahraničních odběratelů, se kterými má nadstandardní obchodní vztahy, kdy mnohdy stále více platí podání ruky než sepisování složitých smluv, čehož si Martina Burešová velice cení.

2. místo
Diana Rysková – MEDIROL s.r.o.

Společnost MEDIROl s.r.o. se za 25 let své existence dostala mezi největší světové výrobce nosítek s podvozkem, užívaných pro transport pacientů v sanitním vozidle. Firma je výjimečná oborem podnikání a jedinečná tím, že je to rodinná firma bez zahraniční účasti. Není pouze montovnou, ale je zde přítomen celý proces, a to od vlastního vývoje, výroby až po prodej a servis. Jedním z vrcholů vývoje a výroby jsou dodávky speciálního podvozku pod nosítka do vrtulníku z produkce AIRBUS Helicopters. V tomto roce dokončila společnost projekt elektrohydraulických nosítek do sanitních vozidel. Cílem projektu bylo reagovat na celosvětový trend snižování námahy pro záchranáře a zvyšující se potřebu převozů bariatrických pacientů. Celý vývoj byl završen získáním evropského patentu a dnes firma Medirol patří do skupiny šesti výrobců této techniky na světe. V počátcích se firma inspirovala řešením u konkurence. Dnes se konkurence inspiruje u Medirolu.

3.místo
Dana Javoříková – PETSATUR s.r.o.

Společnost PETSATUR s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti dovozu a vývozu surovin pro výrobu krmných směsí, dovozu a vývozu glycerinu a mastných kyselin v rámci zemí EU a zásobování bioplynových stanic surovinami pro výrobu bioplynu. Patří k významným dodavatelům surovin rostlinného a živočišného původu, případně dalších součástí krmných směsí. Do zemí Evropy vyváží surové glyceriny, destilované glyceriny, mastné kyseliny pro krmivářský, tukový, farmaceutický a kosmetický průmysl.

VELKÁ SPOLEČNOST

1.místo
Kateřina Beránková – AWEC Aluminium Products s.r.o

Kateřina je zakladatelka anglické školky, majitelka a výkonná ředitelka strojírenské firmy a jedna z klíčových postav několika neziskových organizací. Studovala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity pedagogiku, slovanskou filologii a andragogiku na univerzitě v Lublani. Během ekonomické krize v roce 2008 využila příležitost navázat na aktivity krachující firmy, ve které pracovala, a založila vlastní společnost AWEC Aluminium Products. Zpočátku spolupracovala s vietnamským strojírenským partnerem, poté přesunula výrobu do ČR a vybudovala strojírenský podnik se zaměřením na automobilové odvětví. Během následujících let se z AWECu stala společnost s ročním obratem až 350 mil. Kč.

2. místo
Jana Erbová – AC-T servis, spol. s r.o.

Společnost AC-T servis, spol. s r.o. je česká obchodní firma, která na trhu působí již bezmála 20 let. Je především velkoobchodem dveřním kováním a doplňky ke dveřím. Veškeré zboží prezentuje pod vlastní značkou ACT. Působí po celém území republiky, zboží vyváží na Slovensko a do Maďarska. V rámci rozšiřování obchodních aktivit se v srpnu 2014 stala výhradním distributorem švédských prémiových značek pracovních oděvů Snickers workwear a nářadí Hultafors tools pro ČR a SR. Tuto část obchodu provozují pod značkou Profi-oděvy.

3. místo
Olga Hyklová – Advantage Consulting, s.r.o.

Jedná se o ryze českou firmou, která má své místo na trhu již 18 let. Nabízí širokou škálu služeb – nábory, headhunting, náborové kampaně, HR poradenství, nebo pomohou i s částmi náborového procesu. Díky svým pobočkám hledají kandidáty po celé ČR. Vytvořili si specializované divize, které spolupracují s místními pobočkami: Engineering divize, Electro divize, Divize ICT, Sales & Logistics divize, Healthcare & Chemistry divize, Finance divize. Preferují osobní přístup ke každému zákazníkovi a jsou známí profesionalitou na náborovém trhu. Advantage Consulting je členem AFI – Sdružení pro zahraniční investice a APPS – Asociace Poskytovatelů Personálních Služeb.

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Lucie Hotařová – ETIFLEX, s.r.o.

Etiflex je rodinnou tiskárnou sídlící v srdci jižní Moravy. Region je předurčil ke specializaci na tisk vinných etiket. Vinaři zde najdou komplexní řešení obalu na víno, od první myšlenky, přes grafický návrh až po realizaci. Soustavně ve firmě zdokonalují tiskové technologie i materiály a neustále se také vzdělávají v oblasti marketingu, aby pro své zákazníky nebyli pouze dodavatelem, ale i rádcem. Vyvinuli novou mobilní aplikaci Živá etiketa, která využívá technologie rozšířené reality a v první vlně COVID-19 zorganizovali iniciativu „To si vypijeme“, která spojuje vinaře a vyzývá národ k podpoře moravského a českého vinařství.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ pod patronací Generali Česká pojišťovna
Anna Gališinová – ECOAR spol. s r.o.

Společnost ECOAR spol. s r.o. byla založena v roce 1994. Poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd i daňového poradenství. Blízkost hranic a znalost polského jazyka přispěla k tomu, že společnosti se zahraniční účastí začaly tvořit významný podíl na celkovém vzrůstajícím počtu klientů. V rámci inovace a automatizace procesů zpracování dokladů v letošním roce zavedli ve firmě systém elektronického vytěžování dokladů s využitím programů ABBYY FlexiCapture a M-files.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI pod patronací MICROSOFT & DAQUAS
Martina Olivová – Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o.

V roce 2004 byla založena dvojjazyčná mateřská škola a na ni v roce 2006 navázala základní škola. Magic Hill tak nyní pokrývá školní věk od 3 do 15 let a navštěvuje jej téměř 300 dětí. Koncepce školy je založena na smysluplné aktivizující výuce v souvislostech, cílem není memorování faktů, ale osvojování dovedností jako je spolupráce, komunikace, řešení problémů, kritické myšlení. Důležité je podnětné a přátelské prostředí, propojenost s praktickým životem, menší kolektivy dětí umožňují individuální přístup, žáci se ve škole cítí dobře, učení je baví, jsou motivováni a sami pak dosahují maxima svého studijního potenciálu.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY pod patronací TC Business School
Veronika Cipínová – TREVILE s.r.o.

Společnost TREVILE s.r.o. vznikla v roce 2012 jako malá rodinná firma. Její hlavní činností je stavebnictví. Specializuje se na zemní, výkopové a demoliční práce. Při realizaci zakázek spolupracuje s velkými stavebními firmami a podílí se na řadě významných projektů. V letošním roce je to zejména projekt kanalizace na dálnici D3 nebo kompletní zemní práce na vodní elektrárně Papouščí skála. Součástí firmy je vybavená svářečská dílna. Cílem firmy je realizovat a poskytovat kvalitní služby a zanechat tak za sebou stavby, které budou sloužit i dalším generacím.