Preciosa Lighting příkladně pečuje o životní prostředí. Lépe recykluje odpady a snižuje spotřebu vody

Společnost Preciosa Lighting vydala Zprávu o udržitelnosti 2020. Preciosa Lighting rozvíjí tradici českého křišťálu vytvářením lustrů s moderním designem. Společnost plní program ekologicky odpovědné praxe a zavádí výrobní postupy, které vyhovují všem standardům Evropské unie.

Preciosa Lighting dbá o ochranu přírody a zajištění bezpečnosti práce. „V souladu s právními předpisy Evropské unie podrobujeme naše technologie pravidelné kontrole, abychom zaručili co nejbezpečnější pracovní podmínky pro naše zaměstnance a zároveň každoročně investujeme do nových technologií, které jsou připravovány podle nejpřísnějších pravidel a nových poznatků v oblasti ekologie,“ říká Lucie Karlová, CEO, Preciosa Lighting.

Základní surovinou pro výrobu skla je voda, o kterou se ve společnosti Preciosa Lighting pečlivě starají. „Vyčistíme veškerou vodu v našem výrobním procesu. Za posledních 10 let jsme o polovinu snížili spotřebu vody. Je to i díky naší snaze o větší využívání dešťové vody. Významný vliv má i používání vlastní čistírny odpadních vod,“ sděluje Lucie Karlová, CEO, Preciosa Lighting.

Pozadu nezůstává Preciosa Lighting ani při recyklaci odpadů. „Využíváme naše nepoužitelné polotovary, ze kterých v rámci unikátního projektu s externím designerem vytváříme originální kompozice. Sklo kombinujeme s betonem a nové výroby z „recyklu“ jsou velmi zajímavé a trendy. Ale i v případě neskleněného odpadu se chováme zodpovědně. Využíváme odpad ze závodní jídelny k výrobě energie v bioplynové stanici a zavádíme systém třídění odpadu. I díky těmto krokům jsme snížili za posledních deset produkci odpadu o 40 procent,“ dodává Lucie Karlová, CEO, Preciosa Lighting.

Preciosa Lighting chrání životní prostředí i v oblasti energetiky. Má k dispozici kogenerační jednotky, které teplo z pecí a kompresorů opětovně používají pro vytápění a ohřev vody. Preciosa Lighting podporuje bezprostřední okolí svého výrobního areálu tím, že distribuuje dodávky vody a topení pro obyvatele Kamenického Šenova. Nezanedbatelnou položku v úspoře nákladů (zhruba 50 procent) tvoří i výměna všech žárovek za LED osvětlení v celé továrně.

Součástí skupiny Preciosa je i Nadace Preciosa, která podporuje obecně prospěšné aktivity v celkem sedmi klíčových oblastech. Na regionální úrovni podporuje lokální aktivity a projekty prostřednictvím zdravotnických, ekologických, kulturních a sportovních fondů.

Zatímco většina práce Nadace Preciosa je zaměřena na region, kde skupina Preciosa působí, organizace je zapojena také do programů na národní úrovni. Je to jedna z deseti největších firemních nadací v zemi. Každoročně rozdá téměř 10 milionů korun na podporu společensky prospěšných aktivit.

Ekologická a dravá Preciosa Lighting jako součást skupiny Preciosa Group je moderní společností, jejíž exkluzivní výrobky dělají skvělé jméno České republice.