Projev Jeho Veličenstva krále Maroka u příležitosti 45. výročí Zeleného pochodu

13-11-2020

Jeho Veličenstvo král Mohammed VI. přednesl v sobotu 7. listopadu 2020 projev ke svému věrnému národu u příležitosti 45. výročí slavného Zeleného pochodu.

V tomto projevu panovník připomněl, že duch Zeleného pochodu „ který byl jedinečným modelem kolektivní mobilizace, odhodlání, disciplíny a oddanosti právu, umožnil celému světu zjistit, jak moc marocký lid věděl, jak umět rychle reagovat na výzvy “.

Tato slavná událost je bohatá na poučení z vlastenectví a mobilizace celého národa za panovníkem v dobrovolném duchu, pacifistickém přístupu a hodnotách, které Maročané vždy vyzývají k překonání nejtěžších okamžiků. Hodnoty obětavosti a vytrvalosti, které charakterizují Maročany, jsou i důležité v současné situaci, která je poznamenána obecnou mobilizací k omezení šíření pandemie.

Jeho Veličenstvo král Mohammed VI. zdůraznil charakter kontinuity ducha tohoto velkolepého eposu v přístupu maroka k dokončení územní intergrity a vírou, že Zelený pochod, který představuje významnou národní událost, „ztělesňuje také dynamiku, jejíž duch je udržován a obnovován prostřednictvím akcí prováděných s cílem upevnit marocký charakter Sahary na mezinárodní scéně a postavit Saharu jako hnací sílu regionálního a kontinentálního rozvoje “.

V této souvislosti panovník poukázal na to, že nereálné teze odpůrců marocké územní celistvosti byly definitivně zničeny, ať už na úrovni Africké unie díky návratu Maroka do jeho africké rodiny nebo mezinárodně. Panovník tuto realitu podpořil skutečností, že 163 zemí, což představuje 85% členských států OSN, neuznává fiktivní entitu rasd.

Maroko je navíc posíleno násobným otevíráním generálních konzulátů ve svých jižních provinciích, které odrážejí mezinárodní podporu marockého charakteru Sahary a nejnovější rezolucí Rady bezpečnosti OSN, které plně souhlasí s duchem marocké iniciativy pro autonomii a rozvoj, kterou zažívají jižní provincie.

Kromě toho panovník trval na „kategorickém odmítnutí nepřijatelných akcí, které se snaží zabránit plynulosti provozu mezi Marokem a Mauretánií a změnit právní a historický stav, který převládá na východ od bezpečnostní zdi nebo se zapojit do nelegitimního využívání zdrojů regionu “, což ukazuje, že Marocké království je v přístupu k obnově své územní celistvosti oddané respektování mezinárodní legality.

Duch Zeleného pochodu nadále řídí kontinuitu procesu rozvoje provincií jižního Maroka. S ohledem na to využije Maroko potenciál jihoatlantického pobřeží, využije jeho námořní dimenzi a všechny možnosti, které nabízí modrá ekonomika, zejména mořský rybolov, energetika a vodní zdroje. V souladu s královskou vizí se v atlantickém přístavu Dakhla uskuteční poslání jižního regionu Maroka, které ho bude spojovat s dalšími africkými zeměmi.

Na závěr projev Jeho Veličenstva krále Mohammeda VI. nese poselství jasnosti a přátelství o příslušných námořních oblastech Maroka a Španělska. Maroko jako takové bude vytrvale pokračovat v dialogu zahájeném se sousedním Španělskem o zónách překrývání teritoriálních vod obou spřátelených zemí, jelikož jasné vymezení námořních zón pod marockou svrchovaností je potřeba ke konsolidaci plánu sociálně-ekonomického rozvoje jižních provincií Marockého království.