Rovnost Pohlaví

Neven Mimica, Photo by Julien Warnand/EPA

Kristalina Georgieva, Photo by Julien Warnand/EPA

Komisařka Kristalina Georgieva pohrozila sankcemi, pokud nebude v některých generálních ředitelstvích dosaženo genderových kvót.

Celý článek v anglickém jazyce naleznete zde.