Růst není samoúčelný

Lars Gutermuth z vedení společnosti LOXXESS AG nám ochotně vyprávěl o svých pocitech z loňského třetího místa žebříčku Štiky českého byznysu v Plzeňském kraji, o své firmě a o své filozofii, která z udělala z logistického experta českou štiku.

loxxess

Lars Gutermuth

Byl jste překvapen, když jste se stal jedním z vítězů 12. ročníku žebříčku Štiky českého byznysu?

Samozřejmě jsme byli mile překvapeni, že jsme na této renomované soutěži v regionu tak dobře obstáli. Cenu jsme proto přijali s velkou radostí. Na druhé straně víme o našem růstu, získali jsme nové zákazníky a posunuli stávající obchody kupředu. Jsme si tedy také vědomi našeho významu pro tento region.

Odkud Vaše firma pochází, kde všude působí a jak dlouho je na českém trhu?

Společnost LOXXESS AG se specializuje na komplexní outsourcingové projekty v průmyslové a obchodní logistice. Hlavní sídlo je v Unterföhringu u Mnichova, zaměstnáváme kolem 1500 zaměstnanců, disponujeme 26 logistickými závody v Německu, Česku a Polsku a obhospodařujeme cca 600 000 metrů čtverečních skladovací plochy. V Česku působíme již od r. 2006.

Absolutní orientace na zákazníka a vynikající servis jsou přitom hlavními součástmi našeho sebepojetí, protože dlouhodobá a intenzivní spolupráce přináší úspěch oběma stranám.

Jaké služby nabízíte a kdo je vaším typickým zákazníkem?

Naším cílem je realizace kvalitních a spolehlivých logistických a fulfillment řešení, která představují spojení mezi výrobci a obchodníky na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Soustřeďujeme se přitom na sektory průmyslových a chemických služeb, sportu a životního stylu, rychloobrátkového (FMCG) a citlivého zboží, zásilkového obchodu a e-commerce, spotřební elektroniky a médií, farmaceutického průmyslu a péče o zdraví.

Konkrétně za naše zákazníky přebíráme skladování s mnoha přidanými službami v oblastech servisu pro zákazníky, zušlechťování produktů, služeb pro odběratele a e-businessu. Jako specialista na logistiku firma LOXXESS pro své zákazníky ale také optimalizuje nákup a rozvážení zboží.

K zákazníkům, o které v našich závodech v Boru pečujeme, patří mj. významné mediální společnosti, za které se ujímáme zásobování konečných zákazníků přijímači, smart kartami apod. a zpracováváme také vratky, které předěláváme. Kromě toho zde pracujeme pro různé zásilkové firmy módního a sportovního zboží.

O který Váš produkt je největší zájem?

Jak už jsem řekl, působíme v různých oblastech. Téměř ve všech odvětvích sledujeme rostoucí poptávku po komplexních fulfillment řešeních, u kterých se staráme jednak o fyzickou logistiku a jednak o tok informací až po odeslání faktury a péči o konečné zákazníky. Zejména zásilkový obchod a logistika médií jsou silně rostoucí sektory, v nichž jsou tyto služby poptávány.

Co vás odlišuje od konkurence?

LOXXESS je středně velký podnik vedený svými majiteli. Díky tomu jsme rychlí a flexibilní. V průběhu času jsme vyvinuli velmi specifické know-how v logistice pro naše cílové sektory. Disponujeme velice výkonnými IT systémy, které sami vyvíjíme, udržujeme, projektujeme a budujeme potřebné logistické nemovitosti většinou sami. Tuto komplexnost naši zákazníci oceňují.

Máte k tomuto regionu silnou vazbu? Jaký dopad mají vaše aktivity na trh zaměstnanosti v regionu?

Cítíme se v regionu velmi dobře, spolupráce s politiky a úřady funguje výborně. A obráceně, myslím, že našimi závody přispíváme k růstu a blahobytu v regionu. V současné době zaměstnáváme v Boru kolem 600 zaměstnanců.

loxxess 2

Jaká je obchodní situace ve vašem regionu? Jaký dopad má na vás, na vaše podniky?

V posledních letech se region intenzivně rozvíjí. Pro nás je Bor významným závodem, protože odtud můžeme velmi rychle dodávat do německých sítí balíkových služeb. Navíc má Bor velmi výhodnou polohu i pro efektivní péči o evropské cílové trhy pro naše zákazníky.

Zaměřujete se intenzivně na obchodní a logistické vztahy k Německu?

Těžiště našich aktivit je skutečně v Německu. Nicméně chceme pokračovat v našem rozvoji i v Česku. Na vnitřním evropském trhu již nehrají národní hranice naštěstí významnou roli při rozhodování, kde se usadit. Zaměřujeme se tam, kde jsou podmínky pro uspokojování potřeb zákazníků ideální.

Chcete své obchodní aktivity ještě rozšířit?

Ano, trvale pracujeme na rozšiřování našeho portfolia, na našem zlepšování a dalším růstu. Růst není samoúčelný, ale právě v našich závodech sloužících více uživatelům jako v Boru můžeme spojováním logistických činností pro více zákazníků dosahovat synergického efektu.

Sledoval jste výsledky ostatních zúčastněných firem? Zaujal vás něčím vítěz?

Sledujeme trh, v prvé řadě ale hledíme na potřeby našich zákazníků, abychom byli trhu nablízku. Avšak soutěž nám ukázala, že plzeňský region disponuje řadou vynikajících firem. O to více si vážíme 3. místa.

Co považujete za svou nejdůležitější obchodní zkušenost?

V logistice hraje roli velká spousta faktorů. Nad tím vším ale je, podle mého názoru, rozumět přesně potřebám zákazníka a logistické procesy zaměřit na ně. Právě v online a zásilkovém obchodě je rychlá a spolehlivá dodávka rozhodujícím kritériem ekonomického úspěchu našich zákazníků. Tady máme velkou odpovědnost.

Předpokládáte letos další růst?

Pro konečné posouzení je ještě brzy. Hospodářský vývoj se po hlasování Angličanů pro odchod z EU dá předvídat ještě obtížněji.

Registrujete nějaké změny zájmů o různé služby v průběhu let?

Jak jsem už řekl, pozorujeme trend většího prohlubování tvorby hodnot a outsourcingu, tzn. stáváme se stále více integrální součástí dodavatelského řetězce našich zákazníků. A to jak pro fyzické procesy, tak i pro obchodní a administrativní zpracování a servis pro konečného zákazníka.

Jak hledáte odborníky? Pociťujete nedostatek lidí na trhu?

Hledání vhodných zaměstnanců není jednodušší, region je hospodářsky silný. Doufáme ale, že jsme atraktivní zaměstnavatel, proto k nám přichází mnoho zaměstnanců na doporučení. Současně chceme být dobrým a spolehlivým partnerem pro obce a region. Proto se pokoušíme v regionu opakovaně prezentovat a být aktivní, např. jako jeden z hlavních sponzorů při oslavách 900. výročí města Tachova. Férové partnerství je nejlepším předpokladem pro získávání nových zaměstnanců.

Žebříček Štik českého byznysu zdůrazňuje pouze čistě ekonomické výsledky firem a kombinuje pohled růstový s pohledem finanční stability, a vytváří tudíž prostředí pro objektivní srovnání úspěchů firem napříč odvětvími. Hodnocené období zahrnuje poslední tři roky (aktuálně tedy období let 2013–2015), přičemž jednotlivé roky mají rozdílnou váhu: nejaktuálnější rok má váhu nejvyšší. Obrat musí být vyšší než 10 milionů eur ročně v každém hodnoceném roce. Z hodnocení vyřazujeme firmy, na něž je aktuálně podán návrh na insolvenci a takové, u kterých jsme zjistili problémy se solventností. V ekonomickém žebříčku také nejsou hodnoceny firmy s některými specifickými formami podnikání (finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou a distribucí paliv, sázkové kanceláře a firmy zabývající se hazardem). Samotná velikost společnosti nehraje v hodnocení žádnou roli. 

Projekt založila mezinárodní úvěrová pojišťovna Coface Czech. Generálním partnerem je Vodafone, hlavním partnerem je PWC, pořadatelem je Agentura Helas. Štiky se potkávají ve společenském klubu Helas New Encounters Club.

http://www.stiky.cz/