Slavnostní předání výtežku sbírky ČISOK COVID-19

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou (ČISOK) si vás dovolují pozvat na slavnostní předání výtěžku sbírky ČISOK COVID-19, které se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2020 od 11.00 hodin v budově ČVUT-CIIRC, Rektorát ČVUT, 10. patro (Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6).

Na akci proběhne také rekapitulace projektů, do nichž byli zapojeni odborníci ČVUT v boji proti COVID-19. Představen zde bude plicní ventilátor, masky, respirátory a další ochranné pomůcky, které vyvinuly týmy vědců a techniků na ČVUT v Praze. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček přiblíží probíhající vědecko-výzkumné aktivity. Experti ČISOK porovnají český a izraelský přístup spolupráce českých a izraelských univerzit včetně propojení s firmami.

Prosíme o potvrzení vaší účasti do 8. června na e-mail: andrea.vondrakova@cvut.cz nebo telefonicky na 605 763 506.

Dress code: business formal


České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2019/20 nabízí ČVUT svým studentům 170 akreditovaných studijních programů a z toho 53 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural” je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems” je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz