Telefonický rozhovor Jeho Veličenstva krále Maroka s generálním tajemníkem OSN

20-11-2020

V pondělí 16. listopadu 2020, Jeho Veličenstvo marocký král Mohammed VI měl telefonický rozhovor s generálním tajemníkem Organizace spojených národů Antoniem Guterresem. Rozhovor se týkal nejnovějšího vývoje situace v oblasti Guergarate v Marocké Sahaře.

Během tohoto rozhovoru panovník zdůraznil, že po neúspěchu všech chvályhodných pokusů generálního tajemníka Marocké království převzalo svou odpovědnost v rámci svého nejlegitimnějšího práva, zejména proto, že není to poprvé, co se milice Polisaria zachovaly nepřijatelně.

Maroko obnovilo situaci, definitivně vyřešilo problém v Guergarate a restaurovalo plynulost přechodu mezi Královstvím a Mauretánií.

Zároveň Jeho Veličenstvo marocký král Mohammed VI. znovu panu Antoniu Guterresovi potvrdil trvající závazek Maroka k příměří. Marocké království je i nadále pevně rozhodnuto reagovat proti jakémukoli ohrožení své bezpečnosti a klidu svých občanů.

Nakonec panovník ujistil generálního tajemníka, že Maroko bude i nadále podporovat jeho úsilí v rámci politického procesu, který by měl pokračovat na základě jasných parametrů zahrnujících skutečné strany tohoto regionálního sporu a umožňující realistické a dosažitelné řešení v rámce svrchovanosti Maroka.