Telefonický rozhovor mezi marockým králem a prezidentem Spojených států amerických.

Dne 10. prosince 2020 Jeho Veličenstvo král Mohammed VI. uzkutečnil telefonický rozhovor s Jeho Excelencí Donaldem TRUMPEM, prezidentem Spojených států amerických.

Tento rozhovor byl příležitostí oznámení historického rozhodnutí Spojených států amerických uznat nároky svrchovanosti Maroka nad jeho Saharou. Toto rozhodnutí je výsledkem intenzivních konzultací na toto téma mezi oběma hlavami států po dobu několika let.

Prezident TRUMP ve stejný den skutečně vyhlásil prezidentský dekret s tím, že tento akt znamená nepopiratelnou právní a politickou sílu a to s okamžitým účinkem, týkající se rozhodnutí Spojených států amerických uznat poprvé ve své historii plnou svrchovanost Marockého království nad celou oblastí marocké Sahary.

V této souvislosti a jako první konkretizace své suverénní iniciativy velkého významu se Spojené státy americké rozhodly otevřít konzulát ve městě Dakhla, který bude mít v zásadě ekonomické poslání s cílem podpořit americké investice a příspět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji, zejména ve prospěch obyvatel jižních provincií.

Tato konstruktivní pozice Spojených států amerických přichází posílit dynamiku afirmující marocký charakter marocké Sahary, což potvrzují podpůrná stanoviska skupiny přátelských zemí i rozhodnutí mnoha států o otevření konzulátů v jižních provinciích Maroka. Dochází k ní také po rozhodném zásahu královských ozbrojených sil v oblasti Guerguarat za účelem udržení stability v této oblasti marockého území a zajištění volného pohybu osob a zboží s bratrskými africkými zeměmi.

Během téhož rozhovoru diskutovali Jeho Veličenstvo král a Jeho Excelence americký prezident o současné situaci v oblasti Středního východu.

V tomto ohledu Jeho Veličenstvo král poukázal na stálé a vyvážené postoje Marockého království k palestinské otázce a zdůraznil, že Maroko podporuje řešení založené na dvou státech žijících vedle sebe v míru a bezpečnosti, a že jednání mezi palestinskými a izraelskými stranami zůstávají jediným způsobem, jak dosáhnout konečného, trvalého a komplexního urovnání tohoto konfliktu.

S ohledem na historickou roli, kterou Maroko vždy hrálo při sbližování národů tohoto regionu a při prosazování míru a stability na Blízkém východě, a vzhledem k zvláštním vazbám, které spojují židovskou komunitu marockého původu, včetně té v Izraeli, s osobou Jeho Veličenstva krále, panovník informoval amerického prezidenta, že Maroko má v úmyslu:

– udělit povolení k přímým letům pro přepravu členů marocké židovské komunity a izraelských turistů z a do Maroka;

– v nejblžší době obnovit diplomatické vztahy;

– podporovat inovativní vztahy v ekonomické a technologické oblasti a znovuotevřít styčné úřady v obou zemích.

Jeho Veličenstvo zdůraznilo, že tato opatření žádným způsobem neovlivnila trvalé odhodlání Maroka ve otázce palestiny na její spravedlivou podporu a jeho odhodlání pokračovat efektivně a konstruktivně směrem ke spravedlivému a trvalému míru na Středním východě.