Umění vést

atmosfera

Jak být úspěšným a motivovaným lídrem? Být Štikou českého byznysu znamená vést lidi. Co si o tomto umění myslí psychiatr a dlouholetý generální ředitel společnosti Zentiva se dozvěděli hosté klubového setkání Štik českého byznysu, které proběhlo v prostorách hotelu Grandior v Praze u příležitosti vyhlášení nového ročníku tohoto prestižního ekonomického žebříčku.

„Úspěšný lídr ve firemním prostředí je podle mě manager, který se dokáže obklopit chytrými a zkušenými lidmi. Aby tomu tak bylo, musí jim nabídnout zajímavou práci, ve které se realizují a přebírají za ni odpovědnost. Samozřejmě musí mít lidé ve firmách jasné cíle a dobře nastavené a měřitelné procesy. Tak tomu bývá u společností, které se umisťují na předních místech Štik českého byznysu,“ objasňuje svůj pohled na lídry Pavel Schweiner, obchodní ředitel úvěrové pojišťovny COFACE pro Českou republiku, která ekonomický žebříček v roce 1997 založila.

Na něj navázala porotkyně a pořadatelka Štik českého byznysu, Helena Kohoutová: „Abyste mohli být ve vedení, musíte být nejprve úspěšní.“ Touto větou uvedla setkání a upřesnila svůj pohled na úspěšné: „Úspěšné lidi podnikání baví. Takoví lidé vědí, že když předají hodnotu ostatním lidem, posílí svoji vlastní hodnotu. Neustále si kladou otázky, kam směřují a jaká je jejich vize a poslání,“ uvedla setkání Helena Kohoutová, porotkyně a pořadatelka Štik českého byznysu a zakladatelka společenského klubu Helas New Encounters Club.

hoste

Talk show se zúčastnili hosté, kteří se na umění vést podívali ze dvou stran – ze strany medicíny a ze strany vysokého managementu. Jiří Michal byl dlouholetým předsedou představenstva a generálním ředitelem farmaceutické společnosti Zentiva, a. s.. Nyní je členem Správní rady Univerzity Karlovy a Správní rady Vysoké školy chemicko-technologické a člen představenstva sklárny Moser. Profesor Jiří Raboch je nejvýznamnějším českým a světově uznávaný psychiatrem, přednostou psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a dlouholetým předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

„Své práci se věnuji více než třicet let a pořád mě baví,“ říká Jiří Raboch, který se profesně zabývá širokou škálou lidských duševních trápení, od depresí po sexuální deviace. „Důležité je, aby člověk viděl ve své práci smysl, cíl a vizi. Vize se samozřejmě s věkem neustále mění. U mě to bylo tak, že jsem chtěl udělat atestaci a být dobrým lékařem, potom jsem chtěl učit, potom zkoumat a dělat vědu, přednášet, účastnit se konferencí, a když jsem se stal přednostou, stalo se mou vizí budování areálu a kolektivu lidí.“ Být přednostou kliniky znamená hned dvojitou zodpovědnost – za svůj tým i za pacienty. Vést lidi často znamená i konflikty. „Někdy bojujete sám se sebou a někdy musíte bojovat s druhými, ale tak to prostě v životě je,“ potvrzuje Jiří Raboch.

Jednoduchá řešení nikdy neexistují. Jiří Raboch dodává: „Mozek je tak komplikovaný orgán, že jsem na konci své kariéry přesvědčen o nemožnosti poznat všechny souvislosti a logické řetězce. Neustále se tomu blížíme, ale nikdy se k tomu nepřiblížíme.“

A v medicíně to platí dvojnásob. Poté, co najde řešení na jeden neduh, objeví se pacienti s úplně novým problémem. „V moderní společnosti lidí s duševními poruchami přibývá a pacientů k nám chodí čím dál více. Je také tím, že přibylo ambulantních psychiatrů, takže se do statistik dostali pacienti, kteří trpěli depresemi už dříve, ale nevyhledali pomoc, a také hraje roli, že se zmenšila stigmatizace deprese. Na druhou stranu určitě k tomu, že depresí přibývá, přispívá i moderní styl života. Struktura duševních nemocí se každopádně mění, protože jsme úspěšnější v diagnostice a léčbě, ale samozřejmě bychom si přáli, aby to bylo ještě lepší,“ dodává Jiří Raboch. A existuje nějaká prevence? „Pro člověka zatíženého prací a stresem je nejlepším lékem fyzický pohyb. Důležité je také mít nějaké zázemí, ať už partnerské, rodinné, zázemí přátel nebo koníčků. Vyhraďte si čas pro sebe. Když chodíte ve čtvrtek večer na tenis, tak prostě nemáte čas přijít na schůzku,“ radí Jiří Raboch.

talkshow

Vést významnou farmaceutickou firmu je vlastně jen malý krok stranou od tématu zdravotních neduhů. Jiří Michal se navíc s Jiřím Rabochem dobře zná. Coby generální ředitel se Jiří Michal vyvaroval mnoha pochybení typických pro devadesátá léta a například nikdy nezatížil tehdejší společnost Léčiva drahými úvěry ani neprodal zahraničními gigantovi. Našel investora a vedl lidi dál. „Nebylo turbulentnější prostření, než devadesátá léta,“ vypráví Jiří Michal. „My jsme tehdy poznali, že jediná konstanta, na kterou se můžeme spolehnout, je změna samotná. Chtěli jsme to ale udělat tak, aby to vždy byla změna k lepšímu. Byli jsme tak neustále v nějakém procesu.“

A jak poznáte, že vize, která za změnou stojí, je ta správná? Na to má Jiří Michal jednoznačnou odpověď: „Musíte tomu věřit.“

Jako manažer se držel dvou přístupů – plánování a pojetí vedení coby služby svým podřízeným. „Mně se vždy vyplatilo plánovat. V devadesátých letech jsme měli výhodu, že jsme uměli plánovat i v době trhu. Je dobré mít nějakou představu a držet se jí. Celý život jsem si plánoval na dekády – co bych chtěl v nejbližších deseti letech udělat a čeho bych chtěl dosáhnout,“ popisuje Jiří Michal svůj přístup. K samotnému vedení pak dodává: „Vždy jsem se snažil pyramidu vedení otočit. Šéf pomáhá ostatním, aby mohli dobře pracovat a vykonávat úkoly. Za šestatřicet let ve farmaceutickém průmyslu jsem neprodal jedinou krabičku léků, ale vytvářel jsem prostředí a pomáhal kolegům, aby se jim všechno dělalo dobře. Nebyl jsem ten, který sedí nahoře, a pod ním běhají otroci.“

Lídr bývá pod velkým stresem a také Jiří Michal nabízí svůj recept: „Abych mohl být spokojený, musím dělat věci, které mě baví. Baví mě také mít svůj život v rovnováze. Člověk by měl mít v rovnováze takovou trojnožku – rodinu, práci a volný čas, do kterého spadají přátelé a koníčky. Občas pak některá z těch nohou zaskřípe nebo upadne, ale když už se to stane, tak se pak na těch ostatních dvou – nebo klidně i jedné – udržíte. Ostatně, generálního ředitele jsem mohl dělat i díky tomu, že jsem nebyl specializován a vždy se soustředil na více podobných pilířů.“

volvo

V rámci doprovodného programu mohli účastníci setkání ochutnat skvělé moravské víno rodinného vinařství Maláník-Osička a prohlédnout si vystavený vůz Volvo XC90. Přítomným se představila také Blue Holiday s nabídkou exotických zájezdů a společnost Presentigo, která vytváří nejmodernější 2D a 3D prezentace. Klubová setkání Štik českého byznysu pořádá Helas New Encounters Club, který umožňuje navazování kontaktů na výjimečné úrovni a vyhledává české talentované občany, kteří naplnili své sny a touhy v pracovním životě a jsou ochotni se s nimi podělit a inspirovat další.

Kdo hýbe českou ekonomikou? Věděli jste, že existuje žebříček, který oceňuje ty nejúspěšnější firmy v České republice? Naše země je plná schopných a šikovných lidí, kteří řídí velké podniky a přitom dodržují pravidla hry. Už třináct let si takových firem všímá prestižní žebříček Štiky českého byznysu a oceňuje je na regionální i celostátní úrovni. Žebříček má jasná pravidla, kdy čísla hovoří za vše. Kritérii zařazení do žebříčku jsou dosažené ekonomické výsledky po sobě následujících 3 let, obrat vyšší než 10 milionů EUR ročně v každém hodnoceném roce, alespoň jeden kladný hospodářský výsledek a schopnost společnosti dostát svým závazkům. Projekt založila mezinárodní úvěrová pojišťovna Coface Czech s cílem identifikovat české prudce rostoucí podniky a podniky s předpoklady pro další růst.

http://www.stiky.cz/